Friends & Family -sitsit

Every attendee must fill out their own sign-up form!

It is again time to gather around the big table and celebrate the joy of Maanmittarikilta! This time we want to bring the whole family together so every guild member has the opportunity to bring max 2 avecs with them. So invite your grandpa, mom, sister, brother, friend, enemy, partner, dad, child (R18), neighbour or roommate to enjoy teekkari- and mittariculture! Theme of the evening is Finnish Schlager so be prepared to hear only golden hits and adorn your suit with something sparkly or Schlager-like. Registration for KaveriPerheSitsit opens next Wednesday 17.11. at 13:00 and closes one week after on Wednesday 24.11.

FB: https://fb.me/e/1hoHRXzct

TL;DR
What? Maanmittarikilta KaveriPerheSitsit (Friends&Family -sitsit)
Where? Servin Mökki (Jämeräntaival 4, Otaniemi)
When? 4.12.2021, Cocktail-event 17:30, Gong 18:00, Afterparty? Yes
Why? Because MK is family and because family, also the magic of Finnish Schlager
Price? 15€
DC? Cocktail with Schlager-twist

 

KaveriPerheSitsit is a fair and equal to all, and the Guild of Surveying engineers does not tolerate any kind of harassment in their events. This event follows AYY:s guidelines for safer spaces. However, if you face unpleasant behavior or harassment, you can contact AYY’s harassment contact persons hairinta@ayy.fi and you can find more info about it on https://www.ayy.fi/en/services-for-members/ayys-harassment-contact-persons

The sign-up to this event has closed!

Sign-ups

Nimi/Name
Joel Leppänen
Jatta Kantelinen
Marjo Väätäinen
Laura Antila
Iida Liimatainen
Vilma Puusaari
Juuli Väätäinen
Aadaliina Ilkka
Reetta Timonen
Juho Pelkonen
Laura Kärkkäinen
Riina Timonen
Salomo Karppinen
Vesa Timonen
Senni Hakulinen
Senja Aaltonen
Alisa Mäkelä
Daniel Guzman Monet
Aada Majuri
Eveliina Valo
Otto Sorvo
Ia Koivisto
Atte Laitinen
Ella Ryhänen
Jaakko Halonen
Caisha Khalaf
Maya khalaf
Nea Hurme
Delila Belahcen
Iida Katajisto
Mikael Kari
Katariina Valo
Anna Nurmes
Inka Sorvala
Oskari Vilen
Olivia Matilainen
Anni Aaltonen
Jouni H
Iiris Uusitalo
Katja Luukkola
Aino Huttunen
juho piilola
Noora Permi
Akseli Uotila
Leevi Kotilainen
Frans Vihmakoski
Essi Halonen
Antti Uusi-Marttila
Taru Äyräpää
Sakari Mäntynen
Markus Hartikainen
Andreas Hainari
Olli Johansson
Eeti Ahola
Helli Piilola
Adele Raunu
Kerttu Airavaara
Alisa Lehtonen
Sanni Lepola
Laura Iivonen
Priska Viljakainen
Kaisa Mäkiniemelä
Johanna Matilainen
Julius Jutila
Janne Kousa
Mika Hurme
Julia Salonen
Sandra Sillanpää
Elsa Halonen
Ellinoora Rastas
Rosa Hiltunen
Peppi Sundell
Katri Väätäinen
Milja Rastas
Ronja Menna
Aatu Jäntti
Ninni Tähti
Nicklas Westlin
Elina Niemi
Annika Schemeikka
Markus torvinen
Rasmus Kaiponen
Sohvi Reitmaa
Ida Menna
Nora Hansén
Sinna Latvala
Tommi Vainio
Sanna Kaita
Ville Hyvönen
Roosa Tanskanen
Milla Sorsimo
Aaro Lahtinen
Jasmin Joshi
Maija Mäkiniemelä
Hanne Pulkkinen
Eeva Palonen
Sonja Pasternack
Anne Hurme
Aino Louhivaara
Niko Vaittinen
Emilia Haltia
Otto Lehto
Sanni Mattila
Hertta Järvi
Laura Lehtiniemi
Jami Okkonen
Kaisa Mäkinen
Linnea Mikkola
Kaisa Huttunen
Jaana Leppänen
Mikko Leppänen
Milla Jylhänkallio
Iina Lindqvist
Annukka Virolainen
Jesse Makkonen
Lauri Ahtola
Nelli Lahti
Eero Ala-Karvia
Tuula Timonen
Saara Rossi
Elmeri Pelkonen
Toni Kantola
Maria Pelkonen
Antti Lammi
Arttu Toivonen
Niklas Ritalahti
Roni Sulmio
Tuomas Maijala
Joonas Erho
Taru Viitasaari
Aku Jyläskoski
Jonne Sundell
Anitra Nuora
Inkeri mankkinen
Laura Sundell
Elsa mankkinen
Ying Chen
Laura Saukkosaari
Joel knippare
Serafiina Yli-Ojanperä
Paula Mitikka
Melinda Nelimarkka
Ilmari Peltonen
Leevi Lindqvist
Linda Sairanen
Camilla Tolvanen
Peeka Mäkinen
Matti Kokkonen
Birgitta Nelimarkka
Ville-Vertti Vähätalo
Julita Koski
Henrikki Onnela
Bilal Baiju
Akseli Ahvenainen
Pauli Suuraho
Konrad Kivekäs
Faidon Magalios
Riku Putkinen
Joona Jalava
Smilla Laakso
Alicia Stocchetti
Aatu Koskinen
Sandro Stochetti
Tinja Tiainen
Eero Ikonen

Reserve spots

Nimi/Name
Vilho Syvähuoko
Onni Tuomela
Netta Varonen
Juuso Taskinen
Ninni Laaksonen
Samuel Nopanen
Valtteri Peltola
Emma Hannibal
Minttu Kirjavainen
Leevi Kaunonen
Joonas Sinerkari
Iida Valtonen
Anni Nurmi
Elis Wilenius
Merja Huvila
Amanda Hansén
Helmi saarela
Sanni Nisula
Robin Drockila
Vilma Kivelä
Aarni Markkanen
Saara Säkäjärvi
Juuso Sinerkari
Teija mankkinen
Saska Kolehmainen
Jacek Osip
Mar-Leena Kolehmainen
Pyry Matikainen
Minttu Jankkari
Ida Maunula
Ronja Isokääntä
Josefina Riuttala
Aapeli Riuttala
Sinna Tunnela
Aleksi Riuttala
Sinja Kahilampi
Veera Eskelinen
Wiljami Suninmäki
Otto Näsman
Eero Hyytinen
Ninni Tähti
Markus Hartikainen