KaveriPerheSitsit

Oletko aina haaveillut sitsaamisesta vaikkapa ukkisi, naapurisi, besusi tai vaimosi kanssa? Nyt se on mahdollista, sillä MK:n kaveriperhesitsit tulevat jälleen! Nyt on siis ennennäkemätön mahdollisuus tutustuttaa läheisesi (huom. K18) killoista perheimpään ja valottaa hieman mittarikulttuurin salaisuuksia.

Tervetuloa siis korkkaamaan uutta sitsikautta ja nauttimaan teekkarikulttuurista Smökkiin ystävien ja tuttavien voimin lauantaina 21.1.!

Paikkoja on yhteensä 192, ja kukin osallistuja saa ottaa seuraansa 1-2 avecia. Jotta mahdollisimman moni mittari pääsisi osallistumaan vuoden ensimmäisille sitseille, toivomme harkintaa avecien määrässä.

Ilmoittautuminen alkaa la 7.1. klo 12 ja päättyy to 12.1. klo 23.59, jolloin ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi. Ilmon auetessa avecit ilmoittautuvat itse erikseen, ja mittari ilmoittaa avecinsa pöytäseuruetoiveen kohdalle. (Avecin ei tarvitse siis itse ilmoittaa pöytäseuruetoivetta). Tule ja ota siis avecisi mukaan ja viimeistelkää asunne yhteisellä twistillä!

Jos haluat, voit virittäytyä sitsitunnelmaan jo seuraavan kappaleen saattelemana:
https://www.youtube.com/watch?v=TfTqvFllheA

Smökissä nähdään!
Ps. Jos herää kysymyksiä, slidee tg:ssä @irkkuli tai @eeonnela

MITÄ: Kaveriperhesitsit + jatkot
MISSÄ: Servin Mökki (Jämeräntaival 4, Otaniemi)
MILLOIN: 21.1.2023 kokkarit 17.30, gongi 18.00
MIKSI: Koska killoista perhein
DC: Cocktail + avec-match
MITÄ MAKSAA: max. 17 €

KaveriPerheSitsit on tapahtumana reilu ja yhdenvertainen kaikille eikä Maanmittarikilta hyväksy tapahtumissaan minkäänlaista häirintää. Tapahtumassa noudatetaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita. Jos kuitenkin kohtaat tapahtumassa epämiellyttävää käytöstä tai häirintää, voit ottaa yhteyttä AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin hairinta@ayy.fi ja lisätietoja löydät osoitteesta https://www.ayy.fi/…/palvelut…/hairintayhdyshenkilot

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuneet

Nimi/Name
Joel Leppänen
Jatta Kantelinen
Marjo Väätäinen
Laura Antila
Iida Liimatainen
Vilma Puusaari
Juuli Väätäinen
Aadaliina Ilkka
Reetta Timonen
Juho Pelkonen
Laura Kärkkäinen
Riina Timonen
Salomo Karppinen
Vesa Timonen
Senni Hakulinen
Senja Aaltonen
Alisa Mäkelä
Daniel Guzman Monet
Aada Majuri
Eveliina Valo
Otto Sorvo
Ia Koivisto
Atte Laitinen
Ella Ryhänen
Jaakko Halonen
Caisha Khalaf
Maya khalaf
Nea Hurme
Delila Belahcen
Iida Katajisto
Mikael Kari
Katariina Valo
Anna Nurmes
Inka Sorvala
Oskari Vilen
Olivia Matilainen
Anni Aaltonen
Jouni H
Iiris Uusitalo
Katja Luukkola
Aino Huttunen
juho piilola
Noora Permi
Akseli Uotila
Leevi Kotilainen
Frans Vihmakoski
Essi Halonen
Antti Uusi-Marttila
Taru Äyräpää
Sakari Mäntynen
Markus Hartikainen
Andreas Hainari
Olli Johansson
Eeti Ahola
Helli Piilola
Adele Raunu
Kerttu Airavaara
Alisa Lehtonen
Sanni Lepola
Laura Iivonen
Priska Viljakainen
Kaisa Mäkiniemelä
Johanna Matilainen
Julius Jutila
Janne Kousa
Mika Hurme
Julia Salonen
Sandra Sillanpää
Elsa Halonen
Ellinoora Rastas
Rosa Hiltunen
Peppi Sundell
Katri Väätäinen
Milja Rastas
Ronja Menna
Aatu Jäntti
Ninni Tähti
Nicklas Westlin
Elina Niemi
Annika Schemeikka
Markus torvinen
Rasmus Kaiponen
Sohvi Reitmaa
Ida Menna
Nora Hansén
Sinna Latvala
Tommi Vainio
Sanna Kaita
Ville Hyvönen
Roosa Tanskanen
Milla Sorsimo
Aaro Lahtinen
Jasmin Joshi
Maija Mäkiniemelä
Hanne Pulkkinen
Eeva Palonen
Sonja Pasternack
Anne Hurme
Aino Louhivaara
Niko Vaittinen
Emilia Haltia
Otto Lehto
Sanni Mattila
Hertta Järvi
Laura Lehtiniemi
Jami Okkonen
Kaisa Mäkinen
Linnea Mikkola
Kaisa Huttunen
Jaana Leppänen
Mikko Leppänen
Milla Jylhänkallio
Iina Lindqvist
Annukka Virolainen
Jesse Makkonen
Lauri Ahtola
Nelli Lahti
Eero Ala-Karvia
Tuula Timonen
Saara Rossi
Elmeri Pelkonen
Toni Kantola
Maria Pelkonen
Antti Lammi
Arttu Toivonen
Niklas Ritalahti
Roni Sulmio
Tuomas Maijala
Joonas Erho
Taru Viitasaari
Aku Jyläskoski
Jonne Sundell
Anitra Nuora
Inkeri mankkinen
Laura Sundell
Elsa mankkinen
Ying Chen
Laura Saukkosaari
Joel knippare
Serafiina Yli-Ojanperä
Paula Mitikka
Melinda Nelimarkka
Ilmari Peltonen
Leevi Lindqvist
Linda Sairanen
Camilla Tolvanen
Peeka Mäkinen
Matti Kokkonen
Birgitta Nelimarkka
Ville-Vertti Vähätalo
Julita Koski
Henrikki Onnela
Bilal Baiju
Akseli Ahvenainen
Pauli Suuraho
Konrad Kivekäs
Faidon Magalios
Riku Putkinen
Joona Jalava
Smilla Laakso
Alicia Stocchetti
Aatu Koskinen
Sandro Stochetti
Tinja Tiainen
Eero Ikonen
Vilho Syvähuoko
Onni Tuomela
Netta Varonen
Juuso Taskinen
Ninni Laaksonen
Samuel Nopanen
Valtteri Peltola
Emma Hannibal
Minttu Kirjavainen
Leevi Kaunonen
Joonas Sinerkari
Iida Valtonen
Anni Nurmi
Elis Wilenius
Merja Huvila
Amanda Hansén
Helmi saarela
Sanni Nisula
Robin Drockila
Vilma Kivelä
Aarni Markkanen
Saara Säkäjärvi
Juuso Sinerkari
Teija mankkinen
Lukkarit
Otto Näsman
Eero Hyytinen
Ninni Tähti
Markus Hartikainen

Varasijalla

Nimi/Name
Saska Kolehmainen
Jacek Osip
Mar-Leena Kolehmainen
Pyry Matikainen
Minttu Jankkari
Ida Maunula
Ronja Isokääntä
Josefina Riuttala
Aapeli Riuttala
Sinna Tunnela
Aleksi Riuttala
Sinja Kahilampi
Veera Eskelinen
Wiljami Suninmäki
Lukkarit