Apustin

Apustin on Maanmittarikillan fuksiopas, jonka avulla pääset alkuun akateemisella opiskelutaipaleellasi ja voit sen kautta aloittaa tutustumisen Maanmittarikiltaa, AYY:hyn sekä teekkarielämään. Apustimesta löydät paljon tärkeää tietoa mm. opiskelijoiden palveluista, ensi lukuvuodesta ja etenkin fuksisyksystäsi.

Vuoden 2023 Apustin löytyy täältä.

Fuksipisteet

Fuksipisteitä kertyy olemalla mukana fuksipistevihosta löytyvissä tapahtumissa. Pisteidenkeruu ei ole missään tapauksessa hankalaa, vaan tarkoituksena on pikemminkin kannustaa teitä uusia mittareita osallistumaan killan ja AYY:n tarjoamiin ajanvietemahdollisuuksiin. Fuksipistekortissa on myös pakollisten pisteiden osio, jolloin saattaa olla tiedossa myös työntekoa. Tämä työnteko ei ole ns. tylsää puurtamista vaan mukavaa yhdessä tekoa, eli onkin pikemminkin sääntö eikä poikkeus, että työpisteiden kerääminen esim. juhlia järkkäillessä tarjoaa mahdollisuuden hauskanpitoon! Teekkarilakin saadakseen tulee jokaisen suorittaa fuksipisteiden vähimmäispistemäärät ja pakolliset osasuoritukset: Polyteekkarimuseovierailu, laulukoe, työpisteet ja 8 opintopistettä.

Teekkarilakki

Itse lakista sen verran, että sen käyttäjä edustaa oman hurmaavan persoonansa lisäksi koko teekkarikuntaa ja olisi suotavaa käyttäytyä sen mukaisesti. Toivotan kaikille paljon intoa pisteiden keruuseen ja muistakaa, ettei kyse ole mistään elämääkin vakavammasta asiasta, vain silkasta hauskanpidosta teekkarimaisella tavalla. Teekkarilakki on kesälakki, ja sen käyttöaika on 1.5.-30.9., jonka ulkopuolisina aikoina lakinkäyttölupa tulee hakea Teekkarijaostolta.

ISOtoiminta

ISOhenkilöt ovat vanhempia opiskelijoita (yleensä 2. vuosikurssia), joiden tehtävänä on tutustuttaa uudet fuksit opiskelijaelämään ja teekkarikulttuuriin. Muualla heitä saatetaan kutsua tuutoreiksi, mutta teekkaripiireissä he ovat ISOja. Orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä fuksit jaetaan fuksiryhmiin, jolloin saat myös omien ISOjesi yhteystiedot. ISOt neuvovat käytännön asioissa, kuten missä on seuraava luento, miten ilmoittaudutaan kursseille, mistä saa matkakortin tai mistä saa Otaniemen parasta ruokaa keskiviikkoisin. Orientaatioviikolla ISOt ohjeistavat, auttavat ja pitävät seuraa fukseille ja vuoden mittaan he auttavat myös fuksitapahtumien järjestämisessä. ISOtoiminta on ennen kaikkea hauskaa, siinä pääsee tutustumaan moniin uusiin tuttavuuksiin ja saa loistavan mahdollisuuden kokea fuksivuoden parhaita paloja uudestaan!

ISOjen ohjaajana toimii ISOvastaava, jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi uusien ISOjen rekrytointi. Hän huolehtii, että ISOt tietävät missä kuuluu olla sekä muistuttaa tärkeistä asioista, auttaa koulutusten järjestämisessä ja järjestää yhdessä ISOtoimikunnan, eli ITMK:n kanssa tapahtumia kaikkien kiltojen ISOille. Vuonna 2024 ISOvastaavana toimii Laura Lehtiniemi.

ISOrekry

ISOhenkilöt rekrytään vuosittain maaliskuun alkuun mennessä. Fuksien saapumista edeltävänä keväänä ISOille järjestetään koulutuksia ja tapahtumia, jotka antavat valmiuksia toimia ISOhenkilönä. ISOhenkilön tehtävät, vastuut, velvollisuudet ja hauskanpito ulottuvat fuksien ensimmäisestä päivästä aina wappuun asti.

Siirry sivun alkuun