Helteistä maanantaita rakkaat kiltakaverit <3

Tänään on kevään viimeisen viikkotiedotteen aika, joten toivotan teille hyvästit. En suinkaan ikuisiksi ajoiksi, mutta kesäkuun aikana en teitä sähköpostitse todennäköisesti häiritse. On ollut ilo toimia tiedonvälittäjänä kuluneet kuukaudet, ja kesän ensimmäistä kuukausitiedotetta voi odottaa saapuvaksi 1.7. Säätiedoista sen verran, että tuleva viikko on todella lämmin, ja Forecan kuukausiennusteen mukaan kesäkuukin tulee olemaan ainakin eteläisessä Suomessa hieman tavanomaista lämpimämpi.

Alkaneella viikolla ei tapahtumia killan puolesta ole. Monttujamit järjestetään 7.6. kiltiksen takapihalla musiikin, pihapelien ja tarjoilujen merkeissä. Tervetuloa musisoimaan tai vaan nauttimaan tunnelmasta! Killan kesäpäivät pidetään 29.-30.6., tästä seuraa lisätietoa myöhemmin.

Tsemppiä loppuperiodiin ja tentteihin, muistetaan nauttia kesästä ja lämmöstä <3

//

Happy Monday, dear guildmates <3

Today is the time for the last weekly newsletter of this spring, so I bid you farewell. By no means forever, but during June I probably won't bother you with e-mails. It has been a pleasure to act as a publicist for the past months, and you can expect the first monthly newsletter of the summer to arrive on July 1st. According to the weather data, the coming week will be really warm, and according to Foreca's monthly forecast, summer will also be slightly warmer than usual, at least in southern Finland.

There are no events for the guild this week. Monttujamit are organized on June 7th in the backyard of guildroom with music, yard games and refreshments. Welcome to play music or just enjoy the atmosphere! The guild's summer days will be held on June 29-30th, more information about this will follow later.

Good luck to the final period and exams, let's remember to enjoy the summer and the warmth <3

Iiris Mäkelä
Tiedottaja ’24 // Publicist ’24


Killan kuulumiset // Guild’s news

Moikka! Täällä kirjoittelee Priska Georgian auringon alta. Sain viime viikolla kevään loput kurssit tehtyä ja loppuviikosta lähdin tännepäin maailmaa nauttimaan lomaviikosta ennen töiden alkua. Täällä dieettini on koostunut lähinnä taikinasta, juustosta ja lihoista, olen päässyt nauttimaan paikallisesta kulttuurista sekä olen oppinut arvostamaan suomalaista liikennettä ja turvavöitä.

Olen myös pitkästä aikaa innostunut taas lenkkeilystä. Täällä lenkkijalka ei ole oikein päässyt sängystä ylös, mutta ehkä Batumin rantareitti vielä inspiroi juoksemaan. Tai viimeistään sitten Suomessa. Hyvää kesää kaikille mun puolesta ja muistakaa nauttia näistä muutamasta valoisasta viikosta!

Viikon biisisuositukset:
From Rusholme with Love - Mint Royale
Saari - Pariisin Kevät
THE GREATEST - Billie Eilish

xoxo,
Priska

//

Hello! This is Priska writing from under the Georgian sun. Last week I finished the rest of my spring courses and at the end of the week I left to enjoy one holiday week before work. Here my diet has consisted mainly of dough, cheese and meat, I've been able to enjoy the local culture and I've learned to appreciate Finnish traffic and seatbelts.

I've also gotten excited about jogging again after a long while. Here, the jogging leg hasn't really got out of bed, but maybe the Batumi beach route will inspire me to run again. Or at the latest in Finland. Happy summer to all of you from me and remember to enjoy these few bright weeks!

This week's song recommendations:
From Rusholme with Love - Mint Royale
Island - Paris Spring
THE GREATEST - Billie Eilish

xoxo,
Priska

Killan tiedotus

Mikä teekkareille erittäin tärkeä ajanjakso alkaa 1.5. ja loppuu 30.9.?

Sehän on tietysti pyöräilyn kilometrikisa! 🚴🏼

Maanmittarikilta on perinteisesti mukana tässä Suomen suurimmassa pyöräilykilpailussa 😎

Kilometrikisan idea lyhyesti: Kirjaa kesän pyöräilykilometrisi palveluun ja kartuta joukkueen saldoa! Kilpailu on luonteeltaan leikkimielinen kisailu eri yritysten ja järjestöjen välillä.

Tänä vuonna jokainen poljettu 50 kilometriä tuo uuden arpalipun syksyllä järjestettävään palkintoarvontaan. Jokainen pyöräilty kilometri kannattaa siis merkitä, olitpa sitten satunnainen sunnuntaipyöräilijä tai maanteiden kiituri! 🚴🏼


Lisätietoja löytyy osoitteesta: kilometrikisa.fi tai kysymällä tg: @emiliasuo

Kilpailu käydään aikavälillä 1.5.-30.9. Killan tiimiin voit liittyä tästä linkistä:

https://www.kilometrikisa.fi/teams/join/

Liittyminen tapahtuu kirjautumisen/rekisteröitymisen yhteydessä. Helppoa kuin apupyörillä ajaminen!

Koodi: MK2024
Tiimi: Maanmittarikilta

Mukavia pyöräilykilometrejä! ☀️#kmkisa

//

Which very important period starts on 1st May and ends on 30th September?

It's the Cycling kilometre race, of course!

This year, Maanmittarikilta will once again take part in the Cycling kilometre race!

The idea of the kilometre race in short: Log your summer cycling kilometres and add to your team's score! The competition is a playful competition between different companies and organisations.

This year, every 50 kilometres cycled will earn you a new token for the prize draw in the autumn. So whether you're a casual Sunday cyclist or a road racer, every kilometre you cycle is worth marking!

For more information visit: kilometrikisa.fi or ask tg: @emiliasuo

The race runs from 1st May to 30th September. You can join the guild team via this link:

https://www.kilometrikisa.fi/teams/join/

Joining the team is done by logging in/registering. It's as easy as riding with training wheels!

Code: MK2024
Team: Maanmittarikilta
Happy cycling! #kmrace

Killan tapahtumat

Save the date!

Muuta

FI

Jämeräpartaisen insinöörin, Sheryl Tokyon ja Kunniamursun Tempauskäsky luettiin Aalto Open Airissa ja Wappuriehan julistuksessa. Tempauksen teema on nyt selvillä: vapaaehtoistyön arvostuksen lisääminen Suomessa.

Talouden kiristyessä on työn tuottavuudesta tullut entistä tärkeämpää. Kuitenkaan meidän ei sovi unohtaa työtä, jolle ei voi määrittää hintaa. Vapaaehtoistyö leikkaa läpi koko suomalaisen yhteiskunnan ja on näkynyt talkoohengessä kautta historian. Sillä on tärkeä arvo. Se on pohjimmiltaan toisista välittämistä ja totista altruismia, joka näkyy myös arjen pienissä teoissa. Moni meistä tekee vapaaehtoistyötä esimerkiksi luovuttamalla verta, poimimalla roskia luonnosta tai osallistumalla urheiluseuran toimintaan. Koemme, että nykypäivänä vapaaehtoistyö ei saa ansaitsemaansa arvostusta yhteiskunnassa.

Kutsumme mukaan koko Aalto-yhteisön kiinnittämään huomiota kaikkeen siihen vapaaehtoistyöhön, mitä Suomessa tehdään. Nostetaan yhdessä esille kaikkien käsien jälki! Tempaus järjestetään alustavasti 21.–27.10., jolloin jalkaudumme sankoin joukoin yhteistyöyhdistyksiin tempaamaan.

EN

The Tempaus Command of the Engineer with a sturdy beard, Sheryl Tokyo, and Kunniamursu was read at Aalto Open Air and the Declaration of Wappu Madness. The theme of Tempaus is now clear: increasing the appreciation of volunteer work in Finland.

As the economy tightens, workplace productivity has become increasingly crucial. Nevertheless, we should not forget about work for which you cannot set a price. Volunteer work cuts across the entire Finnish society and has been evident in the community spirit throughout history. It also holds significant value. It is ultimately about caring for others and genuine altruism, which are also reflected in small daily acts. Many of us engage in volunteer work by donating blood, cleaning up litter from nature, or participating in sports club activities. In our view, volunteer work today does not receive the appreciation it deserves in society.

We invite the entire Aalto community to pay attention to all the volunteer work being done in Finland. Let’s bring up everyone’s efforts together! The preliminary dates for Tempaus are 21–27 Oct, when we will mobilise in large numbers to campaign within cooperative associations.

SV

Den Bisterskäggige ingenjören, Sheryl Tokyos och Kunniamursus Tempausbefallning lästes upp på Aalto Open Air och utlysningen av Wappen. Tempaustemat är nu klart: att öka uppskattningen av frivilligarbete i Finland.

Då ekonomin åtstramas har arbetets produktivitet blivit allt viktigare. Vi ska ändå inte glömma arbete som inte kan fastställas något pris. Frivilligarbetet skär genom hela det finländska samhället och har synts som talkoanda genom historien. Det har ett viktigt värde. Det är i botten att bry sig om andra och allvarlig altruism som även syns i vardagens små gärningar. Många av oss gör frivilligarbete t.ex. genom att donera blod, plocka skräp i naturen och delta i idrottsföreningens verksamhet. Vi upplever att frivilligarbete inte idag får den uppskattning i samhället som det skulle förtjäna.

Vi bjuder in hela Aaltogemenskapen att fästa uppmärksamhet vid allt det frivilligarbete som görs i Finland. Låt oss tillsammans lyfta fram allas handavtryck! Tempaus ordnas preliminärt 21-27.10 då vi sätter av i stora skaror mot våra samarbetsföreningar för att utföra tempaus.

Siirry sivun alkuun