Maanmittarikillan vaalit 2022

Maanmittarikillan vaalien ennakkohaku on aukeaa maanantaina 24.10. klo 12 ja jatkuu aina torstaihin 24.11. klo 23 saakka. Näiltä sivuilta löydät kaiken oleellisen informaation koskien killan hallitus- ja toimihenkilövalintaa. Sivulla olevia palleroita painamalla pääset vaalisivujen alasivuille. Samat alasivut löytyvät myös killan sivujen valikkopalkista.

Miten Maanmittarikillan vaalihaku toimii?

Maanmittarikillan vaalihaku koostuu kolmesta osasta: ennakkohausta, vaalikokouksesta ja vaalikokouksen jälkeisestä jatkohausta. Vaalien ennakkohaku aukeaa maanantaina 24.10. klo 12 ja jatkuu torstaihin 24.11. klo 23 saakka. Ennakkohaussa voit hakea mukaan kaikkiin vaalikautena haettaviin pesteihin.

Maanmittarikillan vaalikokous järjestetään perjantaina 25.11. klo 17 Design Factorylla. Vaalikokouksessa tullaan valitsemaan Maanmittarikillan hallitus, vastuutoimihenkilöt sekä muut toimihenkilöt, joissa on sääntömääräinen rajoitus valittavien henkilöiden määrään, vuodelle 2023. Ennakkohaun lisäksi myös kokouksessa voi asettua ehdolle pesteihin. Lisätietoja vaalikokouksesta alempana.

Vaalikokouksen jälkeen haku toimihenkilöpesteihin, joissa ei ole sääntömääräistä rajoitusta, jatkuu aina torstaihin 1.12. klo 23 saakka. Valinnat näihin pesteihin suorittaa Maanmittarikillan hallitus 2023 sekä vastuutoimihenkilöt 2023. Hallituksella on oikeus rajata valittavien henkilöiden määrää. Jokaisella hakijalla on mahdollisuus perustella, miksi tulisi tulla valituksi kyseiseen pestiin.

Miten vaalikokous toimii?

Maanmittarikillan vaalikokous järjestetään perjantaina 25.11. kello 17 alkaen Design Factorylla. Kokouksessa valitaan Maanmittarikillan toimijat vuodelle 2023 seuraavassa järjestyksessä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, muu hallitus, vastuutoimihenkilöt ja muut toimihenkilöt. Hallitus-, vastuutoimihenkilö- ja muiden toimihenkilöpestien valittava järjestys tulee määräytymään ennakkohaun hakijamäärien mukaan. Pestit, joissa hakijamäärät ovat suurimmat, valitaan ensin.

Kunkin pestin valinta aloitetaan kyseiseen pestiin hakeneiden henkilöiden esittäytymisellä, minkä jälkeen seuraa pestikohtainen kyselykierros, jossa vaalikokouksessa läsnäolevalla jäsenistöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä pestin hakijoille. Hakijoiden esittäytymisten aikaraja ja kyselykierrosten kesto ovat pestikohtaisia. Alustavat esittäytymis- ja kyselykierrosajat on esitetty Maanmittarikillan valintamenettelyt hallitus- ja toimihenkilöpesteihin -kaaviossa. Esittäytymisiä ja kyselykierroksia ei suoriteta toimihenkilöpestien kohdalla, mikäli hakijoiden määrä on yhtä suuri kuin valittavien henkilöiden määrä. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus tehdä muutoksia aikarajoituksiin, mikäli näin katsotaan tarpeelliseksi. Kokouskutsu kokouksen esityslistan kera tullaan lähettämään killan jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.

Huomaathan, että ainoastaan killan varsinaisilla jäsenillä on mahdollisuus tulla valituksi pesteihin ja äänestää vaalikokouksessa. Mikäli olet epävarma jäsenstatuksestasi, voit varmistaa sen killan rahastonhoitaja Joel Leppäseltä (tg @mittarijoel). Killan fuksit eivät toistaiseksi ole killan varsinaisia jäseniä sillä AYY:llä on ollut ongelmia toimittaa uusien jäsenten tietoja killalle. Asiasta ei kuitenkaan tarvitse huolehtia tai laittaa erikseen viestiä, sillä ongelma tullaan korjaamaan ennen killan vaalikokousta. Täten myös fuksit voivat normaaliin tapaan äänestää ja asettua ehdolle killan vaaleissa ja sen ennakkohaussa.

Miten voin tutustua eri pesteihin?

Voit tutustua killan hallitus- ja toimihenkilöpesteihin monesta eri paikasta. Alla lueteltuna muutama hyvä keino löytää lisää tietoa:

  • Killan nettivuilta löytyy kuvaukset kaikista killan hallitus-ja toimihenkilöpesteistä. Pestikuvaukset löydät täältä.
  • Maanmittarikillan toimijakaaviossa on esitelty pestit kokonaisvaltaisesti
  • Pestikuvaukset löytyvät myös killan Instagramista postauksina. Postausten oheen hallituslaiset ovat avanneet omia kokemuksiaan pesteissä toimimesta.
  • Killan toimintaa ja vaalihakua koskien on julkaistu podcast-jakso, jossa hallitus- ja kiltatoimintaa avataan syvemmin. Löydät podcast-jakson täältä.
  • Marraskuun aikana järjestetään kiltakahvit koskien kiltatoimintaa. Tervetuloa kuulemaan lisää kiltatoiminnasta ja siihen hakemisesta. Lisäinfot ja tarkempi ajankohta luvassa myöhemmin.
  • Laita rohkeasti viestiä nykyisille toimijoille. Killan nykyiset toimijat juttelevat erittäin mielellään lisää pestien toiminnasta ja omista kokemuksistaan pestien parissa.

Muuta?

Mikäli sinulla on kysyttävää killan vaalihakua koskien, voit lähestyä kysymyksilläsi ketä tahansa hallituksen nykyisistä jäsenistä. Alla vielä vaalien aikataulurakenne. Tsemppiä ja mukavaa vaalikautta kaikille!