Yritysyhteistyö

Teemme laajaa yhteistyötä geomatiikan, kiinteistötalouden, maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan yritysten kanssa. Yhteistyötä tehdään yritysten lisäksi myös alumniverkostojen ja alamme yhdistysten ja liittojen kanssa.

Yritysyhteistyö toimii rajapintana opiskelijoiden ja yritysten välillä. Tavoitteena on tuoda opiskelijat ja yritykset lähemmäs toisiaan ja tarjota mahdollisuus tutustua alamme yrityksiin. Yritysten näkökulmasta yhteistyö tarjoaa huomattavaa näkyvyyttä alamme tulevaisuuden ammattilaisten keskuudessa. Näkyvyyttä saavutetaan esimerkiksi tapahtumissa ja tiedotusvälineidemme kautta. Suurin tapahtumamme on killan vuosijuhla, jonne paikalle saapuu noin 150 vierasta: Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön, geomatiikan, kiinteistötalouden, maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan teekkariopiskelijoita, kunniavieraita, alumneja sekä yritysten edustajia. Juhlimaan siis saapuu alan tulevaisuuden ammattilaiset sekä nykyiset vaikuttajat.

Strategiamme on tarjota yrityksille sponsorisopimuksia, jotka toteutetaan tietyn toimintamallin mukaan. Toimintamallin tarkoituksena on luoda helposti lähestyttävä ja yritystä mahdollisimman vähän kuormittava sopimus. Sopimuksen toimeenpanosta ja kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta vastaa kiltamme yrityssuhdemestari ja hänen apulaisensa. Yrityksen vastuulle jää tarvittavien materiaalien toimittaminen ja rahallisen korvauksen suorittaminen.

Yrityssuhteisiin liittyvissä asioissa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä kiltamme Yrityssuhdemestariin Satu Rätyyn. Otamme mielellämme vastaan myös yritysten omia yhteistyöideoita!

Työpaikkailmoitukset voi lähettää jäsenistölle eteenpäin lähetettäväksi osoitteeseen mk-hallitus@list.ayy.fi tai suoraan killan sihteeri-tiedottajalle, Meri Ahokkaalle.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi

Satu
Satu Räty

Yrityssuhdemestari
+358445252728
satu.raty
Meri
Meri Ahokas

Sihteeri-tiedottaja
+358407050881