Ulko- ja kulttuurimestariehdokkaat

EhdokkaatEero IkonenJoonas Sinerkari
Kuva
EsittelyTerve jengi! Oon Eero, kolmannen vuoden maanmittari ja hakemassa killan ensi vuoden ulko- ja kulttuurimestariksi. Killan toiminnasta olen kartuttanut kokemusta opiskelijaurani aikana sekä eri toimaripesteissä kuten vastuuISOna ja yrityssuhdesihteerinä, että aktiivisena osallistuvana osapuolena. Koen saaneeni killalta jo paljon ja samalla olen huomannut että paloa kilta-aktiivisuuteen löytyisi vielä reilusti enemmän, joten uskon että hallitusvirka olisi paras mahdollinen paikka kanavoida tätä energiaa!

Killan toiminnassa on käynnissä historiallinen kasvuvaihe, ja haluaisin olla ulkkiksena mukana varmistamassa, että kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet kehittää killan toimintaa ja tapahtumakirjoa myös käytetään. Olen alusta alkaen ihaillut suuresti Maanmittarikillan ainutlaatuista identiteettiä ja perinteitä "killoista perheimpänä", ja uskon vahvasti, että siitä kannattaa pitää kiinni myös killan kasvaessa. Samalla erityisesti yhdenvertaisuuden tärkeys killan toiminnassa korostuu, ja haluan antaa oman panokseni jotta killoista perhein olisi entistä parempi paikka olla ja viihtyä kaikille lähtökohdista riippumatta.

Ulko- ja kulttuurimestarin virkaan toisin oman rennon ja helposti lähestyttävän persoonani lisäksi kokemusta vapaaehtoishommista killan ulkopuolelta niin suunnittelusta kuin käytännön järjestelystäkin erityisesti musiikki- ja tapahtuma-alalta. Tiedän, että tehtävät vaativat jatkuvasti aikaa ja omistautumista, ja olen varautunut sekä henkisesti että aikataulullisesti antamaan täyden panokseni killalle. Olen vastuuntuntoinen, huolellinen ja sopivan kunnianhimoinen suoriutumaan kaikista vuoden aikana vastaan tulevista tehtävistä kunnialla, joten sopisin varmasti hyvin osaksi ensi vuoden hallitustiimiä!
Heissunkeissun! Oon Joonas, toisen vuoden maanmittari, ISO, apuIE, iskender kanakebabin rakastaja ja vaikka mitä muuta!

Haen ulkkikseksi, koska koen, että tässä virassa voin antaa eniten Maanmittarikillalle ja koko Otaniemen teekkariyhteisölle. Kokemusta minulla on apuIE-toiminnan lisäksi ”tutkan alla toimimisesta”, eli erilaisten epävirallisten tapahtumien, kuten grilli-iltojen ja jonositsen järjestämisestä.

Oma fuksivuoteni oli mahtava ja olen lisäksi nauttinut ISOilusta suuresti saadessani tutustua uusiin mahtaviin ihmisiin ja järestää hauskoja tapahtumia. Ulko- ja kulttuurimestarin virka olisi luonnollinen jatkumo tälle kaikelle. Olenkin saanut niin paljon koko Niemen teekkariyhteisöltä, mutta erityisesti Maanmittarikillalta, joka toivotti minut lämpimästi tervetulleeksi lähtien ensimmäisistä akateemisista päivistäni. Omalta osaltani tahdon olla varmistamassa, että tämä mahtava yhteishenki säilyy tuleville mittaripolville!

Pidän itseäni avoimena ja ystävällisenä henkilönä, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. Ja tältä osin koen olevani sopiva henkilö virkaan. Niin ulkkiksena toimimisessa kuin teekkariudessa ja mittariudessakin, keskiössä on lopulta yhteistyö ja yhteisöllisyys.
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Maanmittarikillan perimmäinen olemassaolon syy on olla kaikille mittaritoiminnasta kiinnostuneille helposti lähestyttävä yhteisö, josta löytyy ystäviä ja apua niin opintoihin kuin niistä hetkellisesti irti ottamiseenkin. Parhaita tapoja mahdollistaa tätä on tietysti järjestää erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja, joihin kuka tahansa voi osallistua matalalla kynnyksellä.

Toinen tärkeääkin tärkeämpi tehtävä on mittareiden fuksikasvatus. Se tarjoaa tien Otaniemen ikiaikaiseen opiskelijakulttuuriin, josta voi löytää perinteitä, poikkitieteellisiä ystäviä, ja lisää vapaa-ajan aktiviteetteja opintojen rinnalle (tai niiden tilalle 💀). Laadukas fuksikasvatus on edellytys killan toiminnan jatkumiselle nykyisenlaisena.

MK:lla on myös opintojen kannalta olennainen rooli, sillä edunvalvonta mahdollistaa killan jäsenille korkeakoulun suuntaan vaikuttamisen. Kilta auttaa lisäksi opiskelijoita ja alan yrityksiä löytämään toisensa, mistä seuraa hyvää pöhinää, varoja killan kassaan ja joillekin kenties töitä, eli molemmille osapuolille melko hyvän oloinen yhtälö.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?Ulko- ja kulttuurimestarin toimenkuva on hyvinkin laaja ja nykyinen ulkkis Otto on hoitanut virkaa ihailtavan hyvin, mikä jättää hänen seuraajalleen suuret saappaat täytettäväksi. Alkavan MK:n kasvukauden myötä saattaa koittaa mahdollisuus ja ehkä myös tarve jakaa ulkkiksen vastuuta enemmän myös toimareiden kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että haluaisin itse luistaa hommista heti kun silmä välttää, vaan uskon aidosti että monien tapahtumien laatu paranee, kun niitä ei joudu järjestämään kukaan yksin. Tärkeintä olisi kuitenkin aluksi perehtyä kunnolla viran toimenkuvaan ja sitten miettiä kehitettävää konkreettisemmin. Tarkat kehitysehdotukset muodostuvat varmasti nopeasti kun homma lähtee kunnolla käyntiin, ja lähden mielelläni kehittämään pestiä eteenpäin heti kun tarvetta ilmenee.
Miten killassa voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa killan toiminnassa turvallisemman tilan perjaatteiden toteutumisen?Maanmittarikillassa on mielestäni lähdetty jo aikaisin yhdenvertaisuuden edistämiseen, mikä on todella hyvä asia, mutta kehitettävää on edelleen. Yhdenvertaisuus killassa lähtee siitä, että toiminnan tulee olla monipuolista ja mahdollisimman laajasti kaikille sopivaa lähtökohdista riippumatta. Tapahtumia suunniteltaessa täytyy huolehtia siitä, että osallistuttavaa riittää moneen erilaiseen makuun ja aktiviteettien saavutettavuutta on mietitty, ettei kukaan joudu jäämään yhteisistä hetkistä ulkopuolelle. Esimerkiksi englanninkielistä tapahtumatarjontaa voisi kehittää ja kandi- ja maisterifuksien tapahtumia yhdistää aikaisempaa enemmän.

AYY:n turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan myös jatkossa ja niiden toteutumista voidaan varmistaa ensisijaisesti häirintäyhdyshenkilötoimintaa kehittämällä. Jatkossa killalla pitäisi vähintäänkin olla jokaisessa tapahtumassa omat yhteyshenkilöt, joihin on helppo ottaa yhteyttä mahdollisessa häirintätilanteessa. Tällä hetkellä MK:lla ei myöskään ole helposti saatavilla toimintaohjeita häirintätilanteeseen. Kaikille killan toimintaan osallistuville tulisi olla selvää, ettei kilta suvaitse minkäänlaista häirintää, ja siihen puututaan heti.
Mitä hallitukselle kuuluvia vastuita haluaisit päästä tekemään ensi vuonna?En hakisi hallitusvirkaan jos hallituksen vastuut eivät kokonaisuudessaan kiinnostaisi minua, ja haluaisinkin olla mahdollisimman monipuolisesti mukana kaikessa mihin oman vastuun hoitamisen jälkeen riittäisi aikaa. Killan nettisivujen uudistaminen on paljon puhuttu projekti, ja onnistunut uudistus helpottaisi monia toimareita, hallitusta ja varmasti myös koko kiltaa. Mikäli omaa apuani otetaan vastaan, autan uudistuksessa mielelläni! 😉 Haluan olla kuitenkin omien “pakollisten” tehtävien lisäksi muulle hallitukselle helposti käytettävissä kaikissa hommissa, mihin minua saatetaan tarvita.
MK osallistuu jatkossa vuosittain järjestettäville ymppäpäiville, jotka tyypillisesti järjestetään PP:n aikoihin. Uskotko, että on kannattavaa järjestää kaksi isompaa reissutapahtumaa 1-2 viikon sisään ja miten varmistaisit osallistujakiintiön täyttymisen molempiin tapahtumiin?Tämä on hankala kysymys, enkä usko että tähän on yhtä oikeaa vastausta. Uusien innokkaiden mittareiden määrän noustessa myös tapahtumien kysyntä tulee kasvamaan, joten edessä on pohdinta siitä, missä mittakaavassa ja miten PP toteutetaan. Osallistujakiintiön täyttämisessä en usko olevan ongelmia, sillä tuleviin sisäänottomääriin suhteutettuna osallistujamäärä on jo bussi- ja exculogistiikan kannalta melko rajattu. Yksi mahdollisuus olisi tietysti siirtää PP:tä kauemmaksi ymppäpäivistä, mikäli se koetaan hyväksi vaihtoehdoksi, mutta haasteeksi nykyisessä mallissa tulee ehkä siis se, että tapahtumien osallistujajoukot koostuisivat pääosin samoista henkilöistä. Tähän voisi etsiä inspiraatiota pakkaa sekoittamaan vaikkapa raksan mallista, jossa esimerkiksi osa ymppäpäivien osallistujista selvitettäisiin jonkinlaisella hauskalla kaikille avoimella kilpakoitoksella.
Miten hyödyntäisit killan hupisuunnittelijoita tehtävissäsi?Haluaisin ehdottomasti tehdä tiivistä yhteistyötä hupisuunnittelijoiden kanssa ja koota heistä tiiviin porukan, joka tuntee olevansa tärkeä osa ulkojaostoa ja killan toimintaa. Uskon, että jokainen tuleva hupsu tuo mukanaan huikeita ja innovatiivisia tapahtumakonsepteja, joita kannattaa hyödyntää ahkerasti. Hupisuunnittelijoille on varmasti mielekkäämpää osallistua järjestämään tapahtumia, jotka on myös itse ideoinut, mutta mikäli halukkuutta löytyy, heitä voisi hyödyntää myös muissa aktiviteeteissa. Koen että ulkkis on tavallaan itsekin yksi hupisuunnittelija, ja haluaisinkin siis antaa hupsuille mahdollisimman laajasti pelitilaa ja tukea.
Tulisiko Koneinsinöörikillan kuulua MAIKkiin?Aiheellinen kysymys, ja ihailtavaa mikäli Koneinsinöörikillalta löytyy paloa liittyä MAIKin poikkitieteelliseen perheeseen! Entisen KJR-pääaineen opiskelijat varmasti saattaisivat löytää tarttumapintaa maikkilaisille rakkaista rakentamisteemoista. Lyhyt vastaus: Ei tulisi.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Uskon, että ajankäyttö vaihtelee suurestikin viikosta toiseen etenkin tapahtumien alla, eikä yksikään viikko ole vuoden aikana samanlainen. Kokouksiin sekä juokseviin viikottaisiin asioihin epäilen saavani kulumaan helposti viikossa yhden työpäivän verran, n. 8-10 tuntia, ja tapahtumiin sekä niitä edeltäviin ajanjaksoihin vielä huomattavasti enemmän. Olen toki valmistautunut myös siihen tunteeseen, että tunnit vuorokaudessa eivät tunnu riittävän, mutta tähän kaikkeen voi omalla aikataulutuksella ja tehokkuudella vaikuttaa. Kokousten lisäksi suurin osa ajasta kulunee sähköpostirumbaan ja suunnittelutyöhön sekä toimareiden ja muun hallituksen auttamiseen. Monena tapahtumapäivänä luultavasti saa puolestaan tehdä ns. maastossa töitä aivan aamusta iltaan ja siitä vielä uuteen aamuun.
Miten toimit stressin ja paineen alla? Osaatko varata itsellesi riittävästi aikaa oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi?Pieni stressi ja paine tehostavat omaa toimintaani mukavasti enkä itse pelkää niitä, sillä onhan stressi lopulta aivan luonnollinen ihmiskokemus. Stressin määrän ja oman tehokkuuden yhtälö ei kuitenkaan ole jatkuvasti kasvava, vaan jossakin kohtaa pitkään jatkuva stressi vie tulokset miinuksen puolelle. Olen tähän mennessä opiskellut melko kunnianhimoisesti ja samalla oppinut hallitsemaan omaa ajankäyttöä ja sitä kautta stressiä mielestäni hyvin. Huomaan ajoissa jos taakka alkaa painaa liikaa, ja löydän lievitystä helposti ja läheltä esimerkiksi rakkaan musiikkiharrastuksen parista. Osaan nauttia myös niistä kuuluisista pienistä hetkistä, ja pystynkin varmasti löytämään itselleni tarpeeksi pieniä hetkiä ympäri päivää ja viikkoa. En pelkää myöskään pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsen!
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Yhteistyössä tärkeintä on se, että kaikki tuntevat olevansa tärkeä osa kokonaisuutta ja saavat äänensä kuulluksi. Tämä vaatii kaikilta jäseniltä kykyä asettua toisen asemaan ja auttaa toisiaan matalalla kynnyksellä. Kaiken oleellisen voisi kiteyttää yhteen asiaan, kommunikaatioon. Kun kommunikaatio toimii, on helppo tietää, missä kokonaisuudessaan ollaan menossa ja missä toiminnassa tarvitaan erityistä huomiota.

Yhdessä tekemisessä koen vahvuudekseni nimenomaan muiden huomioimisen. Ryhmässä työskennellessä haluan huolehtia, että kaikki ovat ja pysyvät samalla viivalla, eikä kenenkään päälle kaadu liian suurta taakkaa.