Webbiwelhoehdokkaat

EhdokkaatNinni Tähti
Kuva
EsittelyHeips, mä oon Ninni! Oon toisen vuoden mittari. Nuoresta mittari-iästä huolimatta oon kerennyt puuhailemaan erilaisia kiltajuttuja mm. toimariviroissa Aburina ja ISO-henkilönä, hyvinvointityöryhmässä sekä monissa vastaan tulleissa puuhasteluissa ja vastuuhommissa. Tarkkasilmäisimmät on myös mahdollisesti voineet bongata mua Otaniemen parhaan tanssiryhmän riveistä…

Puuhailen myös vapaa-ajalla ja sivuaineen merkeissä koodaamista, jonka vuoksi innostuin hakemaan Webbiwelhoksi. Pestissä pääsisin hyödyntämään luovuuttani, kiinnostusta kiltatoiminnan kehittämiseen sekä jonkin tasoista koodaamistaitoa. Webbiwelhon hommissa pääsisin myös haastamaan omaa osaamistani erityisesti webbi devaamisen parissa. Käyn myös tällä hetkellä opintoihin liittyen Web software development -kurssia, jota kiltojen sivuja tehdessä voi soveltaa hyvin käytäntöön.
Miten lähtisit kehittämään killan nettisivuja?Lähtisin kehittämään killan nettisivuja tutustumalla tämänhetkiseen sivujen rakenteeseen. Haluaisin myös kartoittaa kiltalaisten kokemuksia sivuista (ongelmat, toiveet). Tämän jälkeen lähdettäisiin ideoimaan ja suunnittelemaan webbiapureiden kanssa toteutusta.

Mielestäni selkeys, helppo käyttöisyys sekä pienet ulkoasun ja estetiikan parantelut ovat tärkeimmät tavoitteet killan nettisivuille.
Tuleeko mielestäsi killan webbiapureilla olla ohjelmointikokemusta?Mielestäni jokaisella webbiapurilla ei tarvitse olla ohjelmointikokemusta. Uudistamisprojektissa olennaisessa roolissa on ideointi ja suunnittelu, jossa tärkeämpää on pohtia käytännön toiveita ja ajatuksia käyttäjän näkökulmasta. Toisaalta myös webbiapurit, jotka pystyisivät ottamaan kehittämisessä näkökulmaksi myös ohjelmoinnin, ovat erittäin tervetulleita joukkoon iloiseen!:)