Varapuheenjohtajaehdokkaat

EhdokkaatIlmari PyykköOtto SorvoMarkus Hartikainen
Kuva
EsittelyMoi! Olen Ilmari, neljännen vuoden mittari. Aloitin tänä syksynä SPT-maisteriohjelmassa. Viime vuosien aikana olen toiminut Linkissä varapuheenjohtajana, sihteerinä sekä puheenjohtajana, sekä suorittanut RYMin kanditutkinnon.

Haen varapuheenjohtajan rooliin, sillä olen kiinnostunut osallistumaan killan toimintaan lähemmin ja koen varapuheenjohtajan roolin minulle sopivimmaksi. Olen toiminut sihteerinä partiolippukunnassani Haagan Eräveikoissa kahtena vuotena, ja Linkissä yhtenä vuotena. Tämä kokemus on opettanut minut toimimaan sihteerinä hyvin. Varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana toimiminen Linkissä on näyttänyt minulle, miten yhdistysten johtaminen toimii. Osaan tukea puheenjohtajaa hänen toimissaan, sekä tarvittaessa toimia puheenjohtajan sijaisena. Olen toiminut aikanaan myös lukioni opiskelijakunnan hallituksessa, minkä vuoksi toimiminen erilaisten ihmisten kanssa on tullut tutuksi. Myös kiltahuone on minulle tärkeä paikka, minkä vuoksi haluan ylläpitää kiltalaisten hyvinvointia Montun päävastaavana.

Tiedän olevani oiva valinta tähän pestiin, sillä kokemusta on vuosien mittaan karttunut. Tulkaa ihmeessä tutustumaan kiltiksellä, jos ei vielä tunneta!
Moikka! Olen Otto, kolmannen vuoden mittari, ja haen ensi vuodelle killan varapuheenjohtajaksi. Yhden hallitusvuoden jälkeen olen motivoitunut jatkamaan hallituksessa toimimista, jotta voin olla kehittämässä killan toimintaa, järjestämässä kiltailaisille tapahtumia sekä tietenkin pitämässä huolta rakkaasta Montustamme.

Olen ollut aktiivinen killan toiminnassa koko opiskeluaikani ja toiminut useissa toimihenkilöviroissa sekä killan hallituksessa yrityssuhdemestarina kuluneena vuonna. Yrityssuhdemestarina olen päässyt olemaan tekemisissä hallituksen eri pestien kanssa erikseen, joten killan toiminnan eri osa-alueet ovat minulle tuttuja, mistä uskon olevan hyötyä minulle myös varapuheenjohtajan virassa.

Luonteeltani olen järjestelmällinen ja huolellinen, mikä helpottaa esimerkiksi pöytäkirjojen kirjoittelua, Montun ylläpitämistä, hommien aikatauluttamista ja yleisesti asioiden aikaansaamista. Olen myös yhteistyökykyinen ja sovitteleva, mistä on hyötyä puheenjohtajan kanssa tiiviisti yhdessä toimiessa sekä hallituksessa työskennellessä.

Varapuheenjohtajana minua kiinnostaa olla kehittämässä killan toimintaa, koska killan toiminta on edelleen kasvussa kandiuudistuksen jäljiltä. Uskon, että tähän on hyvät mahdollisuudet toimiessa tiiviisti puheenjohtajan kanssa yhteistyössä. Lisäksi haluan osallistua erilaisiin hallituksen vastuulla oleviin sekä myös muihin killan projekteihin, kuten nettisivu-uudistukseen. Yksi tärkeä VPJ:n tehtävä on myös Montusta ylläpitäminen ja kehittäminen, jota tekisin mielelläni ja johon minulla on jo ideoita. Omaa sydäntäni lämmittävät ilmainen kahvi sekä kahvitarjoilut, ja näitä kokemuksia olisin mielelläni itsekin tarjoamassa kiltalaisille.
Moikka kaikki!

Oon Markus, kolmannen vuoden mittari ja haen kiltamme hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023!

Kuluneena vuonna olen toiminut killan hallituksessa tiedottajana, jonka kautta olen päässyt näkemään ja hahmottamaan kiltamme olemusta yhä syvemmältä sekä toisaalta toimimaan tässä merkityksellisenä kokemassani asemassa. On ollut inspiroivaa toimia hallituksessa juurikin tänä kandiuudistuksen tuomana murroskautena ja seurata killan identiteetin elämistä.

Eräs vaaleissa usein esille tuleva sana on kehitys. Killassamme moni asia on hyvin, on perinteitä, arvot, joiden takana seistä sekä aktiivinen yhteisö, jossa on monelle tilaa. Kilta ei kuitenkaan ole valmis eikä toisaalta tule koskaan olemaan, siksi kehitys tulee esille minunkin visiossa. Haluan olla toimimassa ja varmistamassa, että kiltamme on tämän päivän tasolla, jokaisella sen jäsenellä on hyvä olla. Haluan myös olla vaikuttamassa siihen, että kilta pystyy vastaamaan huomisen tarpeisiin, jossa luodaan puitteet myös kaikkien tulevien mittarien hyvinvoinnille ja yhteisöön kiinnittymiselle. Näen, että varapuheenjohtajan rooli tarjoaisi parhaan alustan tämän kehityksen toteuttamiseen.

Ihmisenä olen empaattinen pohtija ja välittävä toimija. Koen näiden piirteideni olevan edesauttavaisia varapuheenjohtajan roolina toimimiseen, jossa olisin omiani tuomaan avointa ja huomioivaa keskustelukulttuuria päätöksentekoon ja toisaalta taasen asianmukaisen ja läpinäkyvän otteen esityslistojen, pöytäkirjojen ja kokoustiivistelmien laatimiseen. Oikeudenmukainen ja huomioiva olemukseni olisivat takaamassa luotettavan oikean käden puheenjohtajalle hänen ja yleisesti hallituksen tehtävien tueksi.

Intohimolla olisin toteuttamassa killan hallinnollista puolta, suunnittelemassa visioitani hyödyntäen yhdenvertaisuus- ja hyvinvointitoimintaa, mutta totta kai ylläpitämään ja päivittämään kiltalaisillemme rakasta kiltahuonetta, Monttua <3 Innostuva luonteeni olisi omiaan toteuttamaan kiltahuoneemme päivitystä kiltalaistemme tarpeita ja mieltymyksiä vastaavaksi kodin jatkeeksi. Intoa on jakaa myös hallituksen ja killan projekteihin, joissa omaakin luovuutta ja innovatiivisuutta saa toden teolla heittää likoon mitä yllättävämpiin ja killan toiminnan kehitykselle merkityksellisimpiin tekoihin.

Varapuheenjohtajana olisin empaattinen ja vastuuntuntoinen toimija, jonka puoleen voi sekä hallituslaiset että kiltalaiset kääntyä. Itselle tärkeintä on, että Maanmittarikilta on tasavertainen ja hyvinvoiva ja se, että edellytykset molempiin pystytään turvaamaan jokaiselle sen jäsenelle.
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Mielestäni killan tärkeimmät tehtävät ovat killan sivuillakin mainitut fuksikasvatus, vapaa-ajan ohjelman järjestäminen ja edunvalvonta. Kaksi ensimmäistä liittyvät vahvasti toisiinsa. On tärkeää, että fuksit pääsevät heti alusta alkaen mukaan killan ja koko Aallon opiskelijayhteisön toimintaan, koska se mahdollistaa sen, että jokaisella on mahdollisuus saada täysi ilo irti opiskelijaelämästä. Elävä opiskelijayhteisö mahdollistaa kontaktien luomisen, joista on iloa loppuelämäksi niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin. Edunvalvonnan osalta killalla on paremmat kanavat vaikuttaa koulun toimintaan kuin yksittäisellä opiskelijalla, minkä vuoksi edunvalvonta on myös tärkeä tehtävä.Pohjimmiltaan killan tärkein tehtävä on koota yhteen alojemme opiskelijat sekä killasta ja sen toiminnasta kiinnostuneet. Meidän yhteen kokoamisesta voidaan johtaa muut killan tärkeimmät tehtävät jotka mielestäni ovat verkostoituminen ja yhteisöllisyys, etujemme valvominen ja killan perinteiden vaaliminen.

On ensisijaisen tärkeää, että alallamme aloittava opiskelija pääsee osaksi ja pystyy tuntemaan olevansa osa yhteisöä. Näitä mahdollisuuksia on luomassa korkeakoulu, kurssit ja niiden osallistavuus, Aallon kerhot ja yhdistykset, mutta ennen kaikkea kilta ja sen fuksikasvatus. Yhteisöön kiinnittyminen tuo mukanaan turvallisuutta, psykologisten perustarpeiden täyttymistä, arkisia kohtaamisia, vertaistukea kouluun ja opiskeluun sekä merkityksellisyyttä.

Erityisen tärkeää tämä on elämän murroskohdassa, jossa yliopisto-opinnot alkavat kenties ensimmäistä kertaa uudella paikkakunnalla. Mutta kilta yhteisönä voi olla tärkeä koko opiskelujen ajan ja jopa myös pidemmällä aikajänteellä erityisesti alallamme, jossa opiskelijat toimivat tunnetusti työelämässä kentällä, missä nykyiset kurssikaverit voivat hyvinkin olla tulevaisuuden kollegoita tai saman neuvottelupöydän jäseniä.

Etujemme valvomista ja toteutumista on takaamassa kommunikaatio korkeakoulun ja yliopiston kanssa. Erityisen tärkeää on opintojaoston vakaa ja järjestelmällinen ote, toisaalta myös koulun henkilökunnan yhteistyövalmiudet sekä selkeät kanavat ja mahdollisuudet kiltalaisillemme saada äänensä kuuluviin, jos he kokevat opinnoissa tai muussa toiminnassa vääryyttä. Palautekanavien ohella on tärkeää puhutun ja kohtaamisten yhteydessä jaettujen tietojen ja kokemusten huomioiminen tilanteen edellyttämällä tavalla, joko killassa tai korkeakoulun kanssa.

Suomen vanhimpana, 122 vuotta täyttävänä, edelleen kandifukseja vastaanottavana kiltana on toimintamme keskiössä perinteiden vaaliminen. Perinteet ovat omiaan luomaan me-henkeä ja ikimuistoista opiskelutaivalta, mutta kaikkia perinteitä ei tarvitse jatkaa vain perinteen vuoksi. On tärkeää tarkastella ja pohtia killan perinteitä, niiden suhdetta aikaan ja kiltalaisiimme, on myös pystyttävä muuttamaan aikaa kestämättömiä perinteitä kiltojen arvojen mukaiseksi. Arvokkaita ovat etenkin innovoidut uudet normit, joista voi kasvaa uusia, arvojemme mukaisia perinteitä.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?1. Lupaan olla edistämässä sitä, että killassa lisätään toimihenkilöiden vastuita. Killan kasvaessa myös killan toiminta kasvaa, eikä hallitus voi olla suunnittelemassa ja järjestämässä kaikkia tapahtumia. Hallitukselta vapautuu resursseja paremmin itse hallinnollisten asioiden hoitamiseen, kun toimarit ottavat vetovastuuta osasta tapahtumia. Toimihenkilöt pääsevät myös toteuttamaan itseään paremmin, kun he saavat ideoida ja toteuttaa tapahtumia omalla tavallaan. Tämä voi lisätä näiden virkojen mielekkyyttä ja houkuttelevuutta, jotta myös toimihenkilöpesteihin löytyy paljon hakijoita jatkossa. Tälle pohjaa on luotu jo tänä vuonna, kun virkoja on uudistettu ja perustettu uusia vastuutoimihenkilövirkoja. Tästä on hyvä jatkaa killan toimihenkilöpestien kehittämistä eteenpäin.

2. Lupaan etsiä ratkaisuja kiltahuoneen kasvavaan tilan tarpeeseen esimerkiksi uudenlaisella järjestelyllä tai tarkoituksenmukaisemmilla kalusteilla. Vaikka Monttu on viihtyisä ja sitä on viety kuluneena vuonna paljon parempaan suuntaan, löytyy aina kehitettävää. Kuuntelen myös mielelläni kiltalaisten toiveita kiltikseen liittyen, kiltahuone kun kuitenkin on täällä meitä kaikkia varten. Minulle voisi siis tulla kertomaan toiveita liittyen vaikkapa Switch- ja lautapeleihin, kahvilaatuun tai Montun seiniä koristavaan taiteeseen.

3. Lupaan olla mukana kehittämässä killan verkkosivuja toimivimmiksi. Olen ollut mukana siinä jo tänä vuonna, mutta tulevana vuonna haluan lähteä siihen mukaan isommalla vaihteella. Nettisivuilla on paljon kehitettävää, sillä en koe niiden tällä hetkellä palvelevan tarpeeksi kiltalaisten tarpeita. Toimivammat nettisivut ovat mukavammat käyttää kiltalaisille ja siten parantavat tiedotuksen saavuttavuutta. Modernit nettisivut antavat myös paremman kuvan ulkopuolelle niin potentiaalisille alalle hakijoille kuin sponsoreillekin.
Teemat joita varapuheenjohtajahakijana ajan ovat aiheeltaan ja mitattavuudeltaan hieman abstraktimpia. Se ei tarkoita, etteikö kuitenkaan olisi tarpeellista luoda konkreettisia lupauksia. Siksi teen seuraavat lupaukset, enkä suinkaan kevyin perustein.

Lupaan luoda tai olla osana luomassa killalle ensi vuoden aikana yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman täytyy tunnistaa yhdenvertaisuuden epäkohdat, antaa toimijoille mahdollisuudet puuttua epäkohtiin ja ennen kaikkea luoda Maanmittarikillasta yhdenvertainen kaikille sen jäsenille.

Lupaan aloittaa koordinoidun hyvinvointitoiminnan. Nykyään killalla on hyvinvointityöryhmä, joka kartoittaa kiltalaisten hyvinvoinnin tilannetta sekä antaa tämän pohjalta ehdotuksia hallitukselle hyvinvoinnin kehittämisen kohteista ja teoista. Tämä ohjaa hyvin kiltalaisten hyvinvointia ohjaavia kysymyksiä, mutta toivoisin, että hyvinvoinnin toteuttamiselle olisi oma työryhmänsä tai jopa toimihenkilöpestinsä, joka voi olla tarkastelemassa hyvinvoinnin toteutumista sekä toteuttaa hyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja kohtaamisia.

Lupaan olla puheenjohtajan luotettavana ja uskollisena tukena sekä oikeana kätenä koko hallitusvuoden läpi. Puheenjohtajuus on killan toiminnalle tärkein pesti, joten on olennaista, että hän voi luottaa lähimpään tukeensa.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?Näin sivusta seuranneena en ainakaan tällä hetkellä koe, että pestissä olisi mitään akuuttia tai merkittävää kehitettävää. Yhden vuoden hallituksessa toimineena kuitenkin tiedän, että kehitettäviä asioita keksii ja pystyy paremmin pohtimaan vasta, kun hetken aikaa toiminut virassa. Uskon, että jokaisessa pestissä on ainakin pieniä kehityskohteita, mutta näin etukäteen en osaa nimetä sellaisia tästä pestistä.Varapuheenjohtajalla on mielestäni perustellusti vakiintunut tehtävän kuva esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinnassa sekä kokousten sihteeröinnissä, toisaalta myös puheenjohtajan tukeminen hänen tehtävissään sekä puheenjohtajan tehtävien hoitaminen hänen ollessa estynyt. Varapuheenjohtaja on siis koko ajan tietoinen ja läsnä siitä mitä killassa tapahtuu, miltä sen lähitulevaisuus näyttää ja mitä konkreettisia toimia tarvitaan kaiken suunnitellun toteuttamiseksi.

On hienoa, että varapuheenjohtaja on myös vastuussa kiltahuoneesta ja näin kiltalaisillemme rakkaaseen Monttuun liittyvät havainnot, muutosehdotukset ja ylläpidolliset asiat pääsevät suoraan hallituksen kuuluviin ja sen päätökseen tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Loistava uudistus on myös monttutonttujen määrän nostaminen kolmesta viiteen, jolloin Montun ylläpitäminen saadaan jatkuvammaksi ja vastaamaan suurehkoa kävijämäärää ja toisaalta uudistusprojektien ideointi ja toteuttaminen saadaan monimuotoisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Näiden pestikohtaisten tehtävien ohella varapuheenjohtajalla jää aikaa niin varattaessa kiireisimpien aikojen ulkopuolella muuhun projektityöskentelyyn. Itseäni kiinnostaisi käyttää tätä aikaa nimenomaan nykyisen varapuheenjohtajan konkreettisemmin aloittaman yhdenvertaisuustoiminnan kehittämisen ja luomiseen jatkamiseen ja sen käytäntöönpanoon, selkeämmän hyvinvointitoiminnan luomiseen hyvinvointityöryhmän rinnalle (,jossa itse parhaillaan toimin) sekä kestävyyden tarkasteluun. Nykyinen varapuheenjohtaja on myös vetänyt hallituksen pajapäiviä, jossa olemme saaneet hallituksen kesken ideoida killan projekteja syvemmin kuin kokouksissa. Jatkaisin ehdottomasti pajapäivien käytäntöä, nyt niiden todettua toimiviksi.

Varapuheenjohtajan pestissä on loistava potentiaali, kun pestissä on tilaa toimia juuri silloin killassa tärkeiden ja ajankohtaisten parissa. Itse näkisin, että yhdenvertaisuus-, häirintäyhdyshenkilö- ja hyvinvointitoiminnan koordinointia voisi kuitenkin keskittää varapuheenjohtajan pestiin ja siltä osin muuttaa varapuheenjohtajan toimenkuvaa, niin kauan kuin se on perusteltua, ehkä pysyvämminkin, mutta ainakin siihen asti, että toiminta näillä osa-alueilla on saatu vakiinnutettua osaksi killan toimintaa. Toki tämäkin toiminta olisi yhdessä hallituksen ja muiden kiinnostuneiden mahdollisten työryhmäläisten toteuttamaa, mutta jatkuvuus teemalle olisi varsin tervetullutta.
Mikä on TKTMK ja miksi on kunnia päästä sinne?TKTMK, eli teekkarikulttuuritoimikunta, on teekkarijaoston alainen kokoava toimikunta, johon kuuluu MK:sta varapuheenjohtajan lisäksi ulko- ja kulttuurimestari sekä muista killoista vastaavanlaisia virkoja. TKTMK järjestää vuoden aikana perinteisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi Walpurin kierroksen ja Otatarhan ajot. Nämä ovat tärkeä osa meidän teekkarikulttuuriamme, joten olisi kunnia päästä järjestämään näitä tapahtumia kaikille Aallon teekkareille.TKTMK eli tutummin Teekkarikulttuuritoimikunta on Teekkarijaoston alainen kokoava toimikunta, jota vetää kaksi Teekkarikultturitirehtööriä. TeeSe kokoaa monenlaisia kiltojen hallitusten toimijoita, jotka eivät suoraan ole sijoittuneet muihin toimikuntiin, esimerkiksi kiltojen varapuheenjohtajat, ulko-, excu- ja kulttuurivastaavat. Esimerkiksi Arkkitehtikillasta taasen killan Majavastaava kuuluu myös TKTMK:aan, joten variotaatiota toimikunnan pesteissä todella on.

TKTMK:n suurimpina vastuina on kaksi suurta ja perinteistä tapahtumaa. Ensimmäisenä on Wapun aatonaattona järjestettävä Walpurin kierros, suuri ja haippinen rastikiertely (jatkoineen), jossa viimeistään Otaniemi herää Wapun ajan henkeensä. Toinen suuri tapahtuma on klassiset Otatarhan ajot, jossa tuoreet fuksit pääsevät rakentelemaan itselleen ryhmissä ajokit, joilla sitten kisaavat toisten kiltojen fukseja vastaan tehtävillä varustetussa kisassa! Niin ikään varsin haippinen ja ennen kaikkea hyvänmielen tapahtuma.

Maanmittarikillasta TKTMK:aan kuuluu varapuheenjohtaja sekä ulko- ja kulttuurimestari, ja itselle olisikin suuri kunnia päästä osaksi tätä toimikuntaa ja osaltani ilahduttamaan koko Otaniemeä näiden legendaaristen tapahtumien myötä sekä olla edesauttamassa teekkarikulttuurin jatkuvuutta.
Olisitko valmis hakemaan muihin virkoihin, esim. rahastonhoitajaksi, mikäli sinua ei hakemaasi hallitusvirkaan valittaisi?Minua kiinnostaa myös hallituksessa toimiminen yleisesti VPJ:n viran ohella, enkä ole poissulkenut muihin virkoihin hakemista. Tällä hetkellä kuitenkin minua kiinnostaa nimenomaan varapuhiksen pesti, enkä pidä kovinkaan todennäköisenä, että olisin hakemassa muuhun hallitusvirkaan, vaikka minua ei valittaisi tähän.Haen ensisijaisesti killan varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajan virassa pääsisin luontevimmin työskentelemään ja vaikuttamaan niiden asioiden äärellä, jotka itseäni killassa ja sen toiminnassa sekä kehittämisessä tällä hetkellä eniten kiinnostavat. Toki yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja killan ilmapiiriin kukin omalla olemuksellaan ja käytöksellään vaikuttaa, mutta raamien luominen selkeämmän ja konkreettisemman yhdenvertaisuus- ja hyvinvointitoiminnan visioideni toteuttamiseksi killan kontekstissa, muine tavoitteneni, olisi luontevinta juuri varapuheenjohtajan pestistä käsin.

Olen harkinnut muihin hallituspesteihin hakemista, jos minua ei tähän pestiin valita, sillä hallitustoiminta on tuntunut itselle antoisalta ja olen kiinnostunut jatkamaan sitä. Kuitenkin on epävarmaa hakisinko toiseen hallituspestiin, jos rejektöidyn vai toimisinko ennemmin useammassa toimihenkilövirassa.
Miten killassa voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa killan toiminnassa turvallisemman tilan perjaatteiden toteutumisen?Tärkeää on, että kilta järjestää monenlaisia aktiviteetteja, jotta mahdollisimman moni kiltalainen löytää mieluista tekemistä, jossa voi tutustua ihmisiin ja ylläpitää sosiaalisia verkostoja. SIksi erilaisten juhlien ja sitsien vastapainoksi on hyvä olla myös liikuntatapahtumia, kiltiskahvitteluja sekä erilaisia kulttuuritapahtumia ja -vierailuja. Mielessäni tässä on melko hyvin killassamme onnistuttu. Tätä voidaan kehittää toimarien aktivoimisella, jotka voivat järjestää vieläkin moninaisempia tapahtumia. Tämän lisäksi on tärkeää huomioida englanninkieliset opiskelijat, ja kiinnittää huomiota heille viestimiseen ja tiedottamiseen sekä englanninkielisiin tapahtumiin.

Tapahtumien tulee olla turvallisia kaikille osallistujille eikä kellekään saa tulla epämukava olo killan tapahtumissa. Se, miten tähän päästään, on hankala kysymys, jonka ratkaisemiseksi tulee tehdä töitä. Tapahtumissa sekä niiden ilmoittautumisissa tulee selvästi ilmoittaa, ettei kilta hyväksy minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Lisäksi on hyvä muistuttaa, että killassa noudatetaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita ja laittaa esimerkiksi läsyihin AYY:n häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot.

Killan omaa häirintäyhdyshenkilötoimintaa voisi lähteä kehittämään esimerkiksi erikseen rekryttävän toimikunnan voimin. Tähän asiaan täytyy käyttää oikeasti aikaa ja ajatusta, jotta häirintäyhdyshenkilön virka olisi tarkoituksenmukainen, muttei kuitenkaan näille itse henkilöille liian kuormittava.
Näen, että yhdenvertaisuutta voidaan edistää ja turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista varmistaa ensinnäkin luomalla selkeät, kirjalliset raamit yhdenvertaisuuden ja turvallisen tilan toteutumiselle killassa. Toisekseen, kun ohjeistukset ja toimintamallit ovat luotuna, on niille annettava näkyvyyttä ja painoarvoa killassa, sen tapahtumissa ja yleisesti toiminnassa. Täten killan ilmapiiriä ja sen toimijoiden ja jäsenten tietoisuutta saadaan edistettyä niin, että nämä periaatteet tulevat toteutumaan.

AYY on alkanut viime vuonna järjestää häirintäyhdyshenkilökoulutuksia, jotka ovat sisällöltään kuitenkin olleet hieman väljiä ja suuntaa antavia. On pystyttävä kiltana vaatimaan tarvittavien koulutusten toteutusta ylioppilaskunnalta, jotta saamme heti alusta asti asiantuntevia häirintäyhdyshenkilöitä toimintaamme. Toki koulutus ei voi olla pelkästään muiden tahojen varassa ja on tärkeää, että hallitus itse miettii miten saamme toiminnan mahdollisimman pian käyntiin virallisemmin, koulutusta voisi järjestää toisaalta myös mahdollisen työryhmän tai vastaavan toimesta toiminnasta kiinnostuneille. Sitseillä on onneksi ollut viime aikoina merkattuna häirintäyhdyshenkilöt, on varmistettava, että heillä on tilanteen tullen valmiudet myös toimia.

Toimintaohjeet, sääntömuutokset mahdollisine sanktioineen, tietoisuuden levittäminen, monipuoliset ja erilaiset tarpeet huomioivat tapahtumat ovat kaikki keinoja, joilla pääsemme kohti tavoitetta, jossa killassamme on kaikilla turvallista ja tasavertaista olla.
Miten kehittäisit kiltahuonetta? Teoreettinen kiltahuoneen vaihtaminen, U/M?Kiltahuoneella tilan optimoiminen on nyt erittäin tärkeää, kun kilta kasvaa. Joidenkin huonekalujen tarpeellisuutta on tarpeen miettiä ja tutkia tehokkaampia ratkaisuja. Konkreettisena esimerkkinä voisin sanoa eteisen naulakon, joka on melko hutera ja vie paljon tilaa, mutta se ei ole mielestäni kovin suuressa käytössä. Sen korvaaminen jollain toimivammalla vaihtoehdolla mahdollistaisi valkoisen yksittäisen naulakon poistamisen, mikä taas vapauttaisi tilaa ja helpottaisi kulkemista ruuhka-aikoina ahtaalla kiltiksellä. Minulla on myös muita visioita Montun kehittämiseksi ja kuuntelisin tietenkin mielelläni myös kiltalaisten toiveita.

Isompi kiltahuone toki kelpaisi, kun kilta kasvaa voimakkaasti. Ikävä tosiasia lienee se, että yliopistolla on pulaa yhdistystiloista, enkä usko, että meillä olisi mahdollisuutta saada suurempaa kiltahuonetta yhtä hyvällä tai lähes yhtä hyvällä sijainnilla. Huonompi sijainti nostaisi kynnystä käydä kiltahuoneella, mikä taas vähentäisi tarvetta suuremmalle kiltahuoneelle. Mikäli meille tulisi mahdollisuus suurempaan kiltahuoneeseen hyvällä sijainnilla, sitä tulisi vakavasti pohtia. Vaihtamisen mielekkyys riippuu loppujen lopuksi täysin siitä, minkälaiseen tilaan meillä olisi mahdollisuus vaihtaa.
Kiltahuoneemme lähtökohtaisesti voi hyvin, mutta aina on myös kehittämisenkohteita. Killan koko on kasvanut ja tulee yhä kasvamaan nyt toteutuneen kandiuudistuksen myötä. Tämä väistämättä vaikuttaa myös kiltahuoneemme kävijämääriin ja onkin ehdottoman tärkeää, että kaikki kokevat yhtäläisen mahdollisuuden käyttää kiltahuonetta. Tilamme on varsin rajallinen ja onkin mietittävä tarkoin miten se palvelee meitä, kiltalaisia oikeimmalla tavalla. Tätä on hyvä kartoittaa kiltalaisilla, jotta kehitystyö, jota Monttuun tehdään, koetaan oikeansuuntaiseksi.

Konkreettisesti itse hyödyntäisin enemmän kiltahuoneen vertikaalia tilaa, niin keittiön säilytysratkaisuihin kuin kierrätyksen uudelleen järjestelyyn. Näin kiltahuoneelle voisi saada lisää tilaa oleskelulle ja yleisesti siellä viihtymiselle. Nykyiset tuolit ovat myös hieman kömpelöjä, joten mahdollisuutta uusille kalusteille voisi selvittää. Toisaalta yleinen tunnelma, jonka värimaailma, kalusteiden asettelu ja valaistusratkaisut osaltaan muodostavat kaipaisi paikoitellen hieman päivitystä. Olisin todella innokas pohtimaan ja toteuttamaan näitä ratkaisuja rakkaalle kiltiksellemme. Lopulta fyysiset puitteet luovat vain mahdollisuuksia sille tilalle ja tunnelmalle, joksi kiltalaiset sen kiltahuoneella muodostavat, toivottovasti pystyisin näkemykselläni jatkamaan ja edistämään sitä loistavaa tunnelmaa, joka kiltiksellä on tähänkin asti vallinnut.

Eräs asia, johon tulee puuttua ja jota onkin selvitetty on kiltahuoneen takaoven vaihtaminen turvallisempaan. Myös kolon lukitusratkaisuja ja varastojen järjestystä olisi hyvä pohtia.

Teoreettisessa tilanteessa, jossa kiltahuonettamme vaihdettaisiin tulisi punnita kiltahuoneen kokoa, pohjaratkaisua aputiloineen, sijaintia suhteessa yliopiston muihin tiloihin ja toisaalta yleistä tunnelmaa. Olisi epätodennäköistä, että tässä tilanteessa ylioopistolla olisi tälläistä tilaa meille, mutta jos laajan ja tarkan harkinnan jälkeen sopiva tila löytyisi, voisi muuttoa harkita. Tämä tulisi kuitenkin toteuttaa tottakai kiltalaisten ehdoilla. Toisaalta Monttuun on kieltämättä monella mittarilla kasvanut tunneside, joten todennäköisemmäksi näen juuri nykyisen tilan kehittämisen uuden etsimisen sijasta.
Mitä hallitukselle kuuluvia vastuita haluaisit päästä tekemään ensi vuonna?Suurin osa hallituksen vastuista ovat oikein mukavia hommia, joita haluaisin päästä tekemään myös tulevana vuonna. Näitä ovat muun muassa tapahtumien järkkäily esimerkiksi vujuviikolla ja Wapun tienoilla ja erilaiset projektit, kuten nettisivujen uudistaminen, jonka parissa haluan jatkaa. Ensi vuonna haluan kuitenkin käyttää tähän projektiin kulunutta vuotta enemmän aikaa. Tämän vuoksi olen myös hakemassa webbiapuriksi. Olen tänä vuonna viihtynyt myös hyvin hallituksen kokouksissa, joten tottakai odotan innolla myös niitä.

Kiltamme kasvaa nyt tulevina vuosina, kun vuosikurssit ovat kasvaneet huomattavasti. Tämä tarkoittaa, että on tarpeen järjestää enemmän ja suurempia tapahtumia. Hallituksella ei ole enää tulevaisuudessa mahdollisuuksia olla päävastuussa jokaisen tapahtuman suunnittelusta ja järjestämisestä. Siksi haluan olla kehittämässä kasvavaa kiltaamme siihen suuntaan, että toimareiden vastuu tapahtumien ideoinnissa ja järjestämisessä kasvaa. Tämä muutos vie varmasti aikaa eikä siihen ole yhtä oikeaa tapaa ryhtyä, mutta tätä asiaa haluan lähteä edistämään.
Kuulostanee itsestäänselvältä, mutta haluan päästä ennen kaikkea kokoustamaan, keskustelemaan ja tekemään päätöksiä näiden pohjalta. Haluan päästä kuulemaan kiltalaisten tuntemuksia, ratkoa ongelmia ja olla valppaana toteuttamassa killan toimintaa kiltalaisten näköisenä.

Vaihtelevat projektit, joita hallitus toimihenkilöineen toteuttaa ovat varsin mielenkiintoisia ja tarjoavat tilaa toteuttaa ajanmukaista toimintaa. Viimeisimpänä mainittakoon vaikkapa killan uusi podcast. Minulle on luontevaa yleisestikin tarjoutua antamaan apukäteni tapahtumien järjestelyissä ja siivoilussa sekä mahdollisissa viime hetken suunnitteluissa. Erityisenä tapahtumana nostaisin hallituksen järjestämät killan kesäpäivät, joka on todella hyvän mielen ja läsnäolevan yhdessäolon tapahtuma.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Varapuheenjohtajan rooli vie joka viikko muutaman tunnin hallituksen kokousten valmistelun ja sihteeröinnin vuoksi. Näiden lisäksi aikaa kuluu Montun ylläpitoon, sekä puheenjohtajan tukemiseen. Kokonaisuudessaan uskon hommien vievän noin 8-10 tuntia viikossa.Viikottain aikaa kuluu itse hallituksen kokouksiin noin 2-3 tuntia, jossa VPJ sihteeröi, minkä lisäksi varapuheenjohtajan tulee valmistella esityslistat ja pöytäkirjat. Myös kokoustiivistelmän kirjoittaminen tiedotukseen kuuluu pestiin. Näihin kuluu kokouksen ohella muutamia tunteja.

Tämän lisäksi aikaa kuluu puheenjohtajan kanssa kokoustaessa ja keskustellessa erilaisista asioista. Tämä vaihtelee varmasti kausittain riippuen hoidettavien asioiden sekä killan projektien perusteella. Tietysti kommunikointia tapahtuu myös tapaamisten ulkopuolella, mikä voi syödä aikaa yllättävänkin paljon. Tähän kuluvaa aikaa on hankala arvioida, kun viestittelee pitkin päivää.

Ei pidä myöskään unohtaa unohtaa Montun ylläpitämistä ja kehittämistä, johon saa varmasti kulumaan niin paljon aikaa, kun vain jaksaa. Tässä apuna on onneksi monttutontut, jotka ovat auttamassa niin siivoiluissa, remppaamisessa, kahvimaidon hakemisessa kuin kiltiskahvien järjestämisessäkin.

Nykyisen varapuheenjohtajan kanssa keskusteltuani arvioisin määrän olevan viiden tunnin ja taivaan välillä riippuen siitä, kuinka paljon haluaa käyttää aikaa esimerkiksi erilaisiin projekteihin ja Montun puunaamiseen. Tarkkaa tuntimäärää on mahdoton arvioida, kuten useassa muussakin pestissä. Olen kuitenkin varautunut siihen, että aikaa kuluu enemmän kuin nykyiseen pestiini.
Varapuheenjohtajan säännölliset tehtävät koostuvat viikottaisesta esityslistojen, pöytäkirjojen ja kokoustiivistelmien laadinnasta hallituksen kokouksien yhteydessä, näiden voi uskoa keskimäärin vievän 4-5h aikaa. Lisäksi Monttu kaipaa ylläpitoa siivouksen ja järjestelyn muodossa, mutta tätä voi delegoida toki monttutontuille, joita toivottavasti valitaan maksimimäärä, viisi.

Selkeäpien säännöllisten tehtävien lisäksi aikaa menee killan kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laadintaan, puheenjohtajan auttamiseen tämän tehtävissä, käynnissä oleviin hallituksen ja killan projekteihin, kiltakahveihin ja TKTMK tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen, näin ainakin. Olen lisäksi sitoutunut käyttämään aikaa yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinninprojektien parissa työskentelyyn sekä kiltahuoneen muutoksien toteuttamiseen. Uskoisin, että keskimääräinen työaika kaikkine kommunikointeineen muuhun hallitukseen lienee viikossa noin 10-15 tuntia, mutta olen valmis sijoittamaan pestiin enemmänkin aikaa, mitä se varmasti kiireisimpinä aikoina tulee vaatimaan.
Miten toimit stressin ja paineen alla? Osaatko varata itsellesi riittävästi aikaa oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi?Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimimisen, opintojen sekä töissä käynnin yhteensovittaminen on opettanut minut sietämään stressiä ja painetta. Työpaikkani VR:llä saattaa tuoda eteen ad-hoc -asioita, jotka on hoidettava heti, mikä on myös auttanut paineen alla työskentelyn opetteluun. Olen hyvin suunnitelmallinen ihminen, minkä vuoksi osaan jättää aikaa sekä nopeasti hoidettaville asioille, että oman hyvinvoinnin ylläpitoon. Olen huomannut, että on tärkeää pitää itsensä kunnossa, jotta jaksaa hoitaa erilaisia vastuita.Olen yleensäkin melko rauhallinen, niin myös stressaavissa tilanteissa. Tätä ilmapiiriä pyrin myös välittämään muihin ihmisiin. Ajoittainen aIkataulupaine saa minut toimimaan tehokkaammin, vaikkakaan pidemmän päälle sellainen ei ole hyväksi jaksamisen kannalta. Kiltatoiminnan, opiskelun sekä oman hyvinvoinnin (uni, muu lepo, liikunta) voi olla usein melko haastavaa ajallisesti, mutta olen kuitenkin oppinut paljon aikatauluttamisesta kuluneen vuoden aikana. Omasta hyvinvoinnista huolen pitäminen on tärkeää, sillä uupuneena kärsivät niin vapaaehtoishommat kuin opiskelukin, vaikka niihin käyttäisi kuinka paljon aikaa.Toimin stressin ja paineen alla tehostetusti, kylläkin tiettyyn pisteeseen asti. Osaan kuitenkin nykyään tunnistaa hyvissä ajoin, jos kuormitusta tulee itselle liikaa. Tällöin voi kääntyä kiltatoiminnassa toimihenkilöiden ja kanssahallituslaisten puoleen ja toisaalta taas priorisoida tärkeitä asioita. Yleisesti paineisessa keskustelutilanteessa koen olevani rauhallinen, maan pinnalle palauttaja, joka kykenee jokseenkin palastelemaan ongelman lähestyttävämmän kokoisiin osiin. Ratkaisut, joihin liittyy painetta tai stressiä vaativat ajoittain pohdintaa, jotta niitä voidaan argumentoida, tämänkin koen osaavani hyvin.

Opiskelu, hallitus- ja kiltatyöskentely ja muu aika on paletti, joka harvoin on optimitilanteessa. Kiirettä usein riittää. Koen, että olen pystynyt löytämään perspektiiviä tähän tasapainotteluun ja löytämään itselle keinoja, jotka edistävät omaa hyvinvointia. Kun voi itse hyvin, voi virkaansa toimittaa sen vaatimalla tasolla ja päästä niihin tavoitteisiin, jotka itselleen asettaa. Kannustan myös muita kanssahallituslaisia ja toimijoita ottamaan itselleen tilaa ja aikaa, jos huomaan heistä merkkejä ylikuormittumiselle. Hyvä uni, liikunta ja yhteinen aika kantavat eteenpäin.
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Tärkeintä yhteistyössä on ehdottomasti kommunikaatio. Kun ongelmista ja muista yllättävistä tilanteista kerrotaan muille ajoissa tai niin aikaisin kuin mahdollista, voidaan välttyä suuremmilta kriiseiltä. Apua niin muulta hallitukselta kuin toimareiltakin on paljon helpompi saada, kun kertoo avun tarpeestaan tarpeeksi ajoissa. Lisäksi viestinnän tulee olla selkeää, ettei väärinkäsityksiä synny. Tässä on minullakin vielä petrattavaa, mutta uskon kuitenkin, että olen kehittynyt tässä asiassa valtavasti kuluneen vuoden aikana.

Vaikka on hyvä, että hallituksessa (ja killassa yleensäkin) on erilaisia ihmisiä eri mielipiteillä, välillä on myös tarpeen tehdä kompromisseja, jotta asioita saadaan eteenpäin. Koen omien vahvuuksieni olevan juuri tässä, sillä olen melko sovitteleva ja joustava, vaikka kaikki ei menisikään juuri kuten olin toivonut.
Onnistuneen hallitustoiminnan keskiössä toimiva kommunikointi. Kommunikointia on toisiin tutustuminen, sitä on toisen kuunteleminen ja kohtaaminen sekä sanoilla että eleillä, sitä on keskustelu ja neuvottelu Telegram-chatissa. Hyvä kommunikointi ottaa huomioon muut, on hyväksyvää, rehellistä ja oikeudenmukaista. Hyvä kommunikointi sanoo kiitoksen tarpeeksi usein ja on muita kannustava, heidän potentiaalia löytävä.

Hallituksen muodostaa 13 erilaista yksilöä ja tärkeä osa hallitustyöskentelyä onkin valmiutta kohdata kukin hallituksen jäsen myös yksilönä. On pystyttävä hyväksymään muut, hyväksyä itsensä, kommunikoida. Yhteistyö vaatii myös pohdintaa ja reflektiota, turvallisen ja oikeudenmukaisen ympäristön, yhteisön johon kukin voi luottaa.

Omia vahvuuksiani yhdessä tekemissä on mielestäni aktiivinen kuunteleminen, ymmärtäväisyys, valmius myöntää virheet, pohtia ja oppia. Sekä yleisesti olemaan ihminen ihmiselle.
Kenen puheenjohtajaksi hakevan henkilön kanssa haluat ensisijaisesti toimia?Haen ensisijaisesti Aatun varapuheenjohtajaksi.Vuoden ajan sekä Aatun että Riinan kanssa hallituksessa työskennelleenä uskon molempien olevan varsin sopivia puheenjohtajan virkaan, ja tiedän tulevani hyvin toimeen molempien kanssa. En siis hae erityisesti kenenkään tietyn hakijan varapuheenjohtajaksi.Minulla ei ole ensisijaisuutta kenen puheenjohtajahakijan varapuheenjohtaksi itse haen. Vuoden työskenneltyä sekä Aatun että Riinan kanssa samassa hallituksessa voin sanoa, että olen hyvin yhteistyökykyinen kummankin kanssa ja uskon molempien heistä voivan samaistua, jos sanon että välisemme kemiat työskentelylle sekä muuten kaverina ovat hyvät. Hypoteettisessa tilanteessa, jossa joku muu hakisi puheenjohtajaksi, olisin totta kai valmis silti toimimaan varapuheenjohtajana samassa hallituksessa, tämän pätien myös kaikkiin muihin hallitushakijoihin.