Rahastonhoitajaehdokkaat

EhdokkaatRiku PutkinenJulie Kurumaa
Kuva
EsittelyMoikka! Oon Riku, kolmannen vuoden maakansalainen, hakemassa killan rahastonhoitajaksi. Aiempaa kilta-aktiivisuutta kahdelta vuodelta ISOhenkilönä (joista toinen vastuu-), apuIE:nä, toimittajana sekä yrityssuhdetiimin excuvastaavana. Intoa kiltatoimintaan riittää vielä vaikka kuinka, ja koen että hallitusvirassa pääsen parhaiten viemään rakasta kiltaamme eteenpäin.

Rahastonhoitajan pesti kiinnostaa toimenkuvan ohella sen haasteellisuuden takia. Vaikka pesti on työläs, koen että tunnollisuuteni sekä rauhallinen, järjestelmällinen luonteeni auttavat selviämään siitä erinomaisesti. Killan raha-asiat ovat tällä hetkellä jo melko hyvällä pohjalla, mutta potentiaalia vielä parempaakin löytyy. Kilpailuttaisin esimerkiksi mielellään killan pankin nykyisten kalliiden transaktiomaksujen takia, ja olisin erittäin mielelläni edistämässä killan kassan osittaista sijoittamista, esimerkiksi matalan riskin rahastoihin. Suuria voittojahan ei tietenkään yhdistyksenä olla jahtaamassa, vaan ylimääräinen kassavirta menisi aikalailla suoraan killan toiminnan hyväksi. Lisäksi kannattaisin killalle mobilepay/lähimaksupäätteen hankkimista, jolloin vaikkapa tapahtumissa maksaminen helpottuisi suuresti.

Itse rahaliikenteen hoitamisen ohella vähintään yhtä tärkeä osa pestiä on hallitustoiminta. Tässä aikaisemmat toimaripestit ja killassa vietetty aika tulevat varmasti hyödyksi. Intohimoa🤌löytyy vaikka muille jakaa, ja tyynen rentona mutta määrätietoisena puurtajana koen tuovani juuri oikeaa energiaa MKH23:een.
Moikka kaikki, mun nimi on Julie, olen kolmannen vuoden mittari ja haen tulevaan hallitukseen rahastonhoitajaksi. Kiltatoiminta on ollut mulle pitkin opiskeluvuosia tosi lähellä sydäntä ja oonkin päässyt toimimaan esimerkiksi liikuntatutorina, ISOna ja MAIK-vastaavana. Lisäksi oon aina ollut innokas osallistumaan killan muuhunkin toimintaan kuten tanssimaan MKBn riveissä.

Koen, että mulla on potentiaalia toimia vastuullisemmissakin tehtävissä meidän killassa. Olen luotettava, ahkera sekä aikaansaava ja koen, että tällaiset ominaisuudet ovat sopivia haastavampaankin tehtävään, kuten hallitukseen.

Miksi sitten just rahis? Koen tämän pestin mulle mieluisaksi ja sopivaksi. Raha asiat ovat tärkeitä ja niiden hoitamiseen tarvitaan luotettava, mutta aikaansaava henkilö. Lisäksi järjestelmällisyyteni ja tarkkaavaisuuteni olisivat rahikselle hyviä ominaisuuksia. Itselle excelin pyörittelykään ei ole mikään ongelma, ehkäpä jopa vähän nautin siitä. Uuden oppiminen inspiroi minua ja koenkin, että rahastonhoitajan pesti opettaisi minulle paljon. Tämä tehtävä olisi varmasti hyödyksi tulevaisuudessa, joten innostusta asioiden hoitoon kyllä löytyy.

Lisäksi, meidän kilta on mulle todella tärkeä, ja sitä se on monelle meistä mittareista. Mielestäni arvot kuten tasa-arvo, avoimuus, rehellisyys ja luotettavuus ovat tärkeitä elementtejä ’killoista perhein’ -identiteetin luomiseksi. Hallituksen jäsenenä haluaisin omien tehtävieni lisäksi olla osana vaalimassa näitä arvoja. Hallitus jäsenyyden mukana tulee suuri vastuu ja koen olevani valmis kantamaan sen. Tiedostan ajan, jonka hallituksessa toimiminen vaatii ja olenkin opinnoissani sellaisessa vaiheessa, että pystyn antamaan reilusti ajastani killalle.
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Kiltamme tärkein tehtävä on mielestäni toimia mukavana, turvallisena yhteisönä alojemme opiskelijoille ja kaikille muillekin mittarihenkisille (jäsenmaksun maksaneille🤠). Tapahtumien ja toiminnan ohella kilta antaa uusille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua toisiinsa, alaan sekä teekkarikulttuuriin, tarjoten sekä tukea opiskeluun että sille kivaa vastapainoa. Monille ulkopaikkakuntalaisille joilla ei välttämättä ole etukäteen sosiaalista tukiverkostoa pk-seudulla, kilta on erityisen hyvä paikka löytää mukavaa tekemistä ja kavereita. Kiltatoimintaan osallistuminen mahdollistaa myös erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet tulevaisuutta ajatellen, ja tuo alamme yritykset lähemmäksi opiskelijoita. Kilta luo yhteisöllisen ja turvallisen ympäristön opiskelijoiden ympärille. Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu mahdollistaa opiskelijoiden tutustumisen keskenään tarjoamalla erilaisia tapahtumia ja tukea. Kilta toimii välikätenä opiskelijoiden ja koulun välillä, sekä perehdyttää teekkarikulttuuriin ja ottaa fuksit vastaan.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?Tärkeimpänä tehtävänä rahiksena on tietenkin killan rahaliikenteen ahkera ja tarkka ylläpito sekä aktiivinen hallitustoiminta, mutta jahka Excel ja Procountor on saatu käyntiin, budjetti ’23 alkaa löytää muotonsa ja toiminta alkaa rullaamaan, otan ainakin seuraavat asiat käsittelyyni:
⁃ Pankin mahdollinen vaihto. Olen keskustellut nykyisen rahiksen Joelin kanssa mahdollisuudesta aloittaa prosessi jopa tämän vuoden puolella, mikä ei ole ollenkaan huono idea. Jos selkeästi edullisempi vaihtoehto Nordealle löytyy, vaihdon kanssa ei kannata aikailla turhia, mutta toki omana prioriteettina vuodenvaihteessa on itse rahastonhoitoon kunnolla perehtyminen.
⁃ Varainhoidon kehittäminen. Jos ajatus saa kannatusta, koen että killan varoja voisi hyödyntää paremmin kuin lojuttamalla niitä pankkitilillä inflaation nakerrettavana. Näkisin itse alkuun kestävimpänä vaihtoehtona rahastosijoittamisen sen pitkä aikavälin vakauden ja luotettavuuden takia. Perusta killan sijoitustoiminnalle täytyy kuitenkin olla raudanluja, ja itse toiminta tulee suunnitella huolella ja ajan kanssa, yhteisymmärryksessä sekä hallituksen että kiltalaisten kanssa. Konsultoisin myös ehdottomasti muiden kiltojen rahiksia asian suhteen.
⁃ Killan omaisuuden vakuuttaminen. Monen muun kiltalaisen tavoin kiltismurron jälkeen olin vähän yllättynyt ettei killalta löytynyt mitään vakuutusta, ja mielestäni sellaisen hankkimista olisi hyvä selvittää. Otan mielelläni kopin hommasta, mutta samoin kuten sijoitustoiminnan kanssa asia tulee käsitellä ajatuksella.
Lupaan toimia pestissäni ja killan hallituksessa asiallisesti, toimeliaasti ja toteuttaa tehtävät jotka rahastonhoitajalle kuuluvat. Lisäksi tavoitteenani on saattaa eteenpäin toimia, jotka vaativat kehittämistä. Näitä ovat pankin vaihto, mikäli se on vielä kesken. Olen myös valmis auttamaan nykyistä rahista tässä ennen hallituskauden alkua, mikäli minut valitaan, jotta asiat sujuvat viran vaihtuessa jouhevasti. Lisäksi on ollut paljon puhetta killan rahoista, ja sijoitusmahdollisuuksista. Näin inflaation aikana tämä on asia johon olisi hyvä tarttua heti alkutekijöissä. Lupaan siis selvittää parhaimpia mahdollisuuksia killan rahojen säilöntään ja toteuttaa ne.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?Rahastonhoitajan tehtävä on aika selkeä ja suoraviivainen, enkä siksi näe siinä dramaattisia kehityskohteita ainakaan tässä vaiheessa; killan toiminnan kasvaessa ja kehittyessä rahiksen pesti tietenkin kasvaa ja kehittyy mukana, ja uskon että paljon tästä tapahtuu orgaanisesti.

Kasvaneen maksuliikenteen hallintaa voisi tietysti auttaa yrityssuhdetiimin kaltainen toimielin vaikkapa parilla jäsenellä, mistä on tietääkseni jonkin verran aiemmin jo keskusteltu. En ollenkaan ole ideaa vastaan etenkin tulevaisuutta ajatellen, mutta ainakin nykyisellään en näe pestiä niin rankkana, että asiaa pitäisi alkaa heti aktiivisesti kehittämään. Aika pitkälle päästään pelkästään sillä että koordinaatio ja kommunikaatio rahiksen sekä toiminnan järkkääjien kanssa toimii hyvin.
Edellisessä vastauksessa mainitsinkin pankista ja rahoista. Tietojeni mukaan pankin vaihtoa on edistetty ja tästä on tulevan rahiksen otettava koppia ja varmistettava, että uuden pankin kanssa asiat sujuvat. Itse pestissä en näe suuria kehityksen kohteita, mutta kehitettävää on tietenkin helpompi löytää kun pääsee itse sisälle pestiin. Mikäli suuria kehityskohteita löytyy olen valmis puuttumaan niihin ja etsimään ratkaisuja esimerkiski keskustelemalla muiden kiltojen rahisten kanssa.
Miten killassa voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa killan toiminnassa turvallisemman tilan periaatteiden toteutumisen?Jokaisella kiltalaisella ja killan toimintaan osallistuvilla on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja tuntea olonsa turvalliseksi, ja toisaalta jokainen on osaltaan vastuussa siitä että tämä myös toteutuu. Parhaiten turvallisen tilan ylläpitäminen tapahtuu tiedottamalla selkeästi killan tähän liittyvistä säännöistä ja periaatteista, ja vahtimalla niiden noudattamista. On tärkeää että kiltaisilla on selkeä kuva keihin ottaa yhteyttä häirintätilanteissa, ja ettei yhteydenotolle ole kynnystä; kukaan ei saa tuntea jäävänsä yksin asian kanssa. Tällä hetkellä killalla ei ole nimitettyä häirintäyhdyshenkilötoimintaa ja esimerkiksi killan nettisivuilla ei ole helposti löydyttäviä ohjeita mitä tehdä ja keneen ottaa yhteyttä häirintätilanteen sattuessa, joten ainakin tämän suhteen on vielä parannettavaa. Yhdenvertaisuus on tärkeä teema ja kasvavassa killassa erittäin ajankohtainen. Yhdenvertaisuudesta ja turvallisesta tilasta olisi hyvä puhua entistä enemmän. Koen, että killassanne on hyvä ilmapiiri, mutta silti valitettavasti useampi kiltalainen on joutunut itselleen epämiellyttäviin tilanteisiin.

Mielestäni killassa tulisi olla selkeämmin esillä kehen ottaa yhteyttä hankalissa tilanteissa. On ollut hieno huomata, että esimerkiksi sitseillä on selkeästi ilmoitettu kehen voi olla yhteydessä tällaisissa tilanteissa. Kaipaisin lisää tällaista muuhunkin toimintaan. Siksi häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittäminen on tärkeää. Killan sivuille olisi hyvä saada selkeä toimintaohje kehen ja miten olla yhteydessä tällaisissa tilanteissa.

Yhdenveratisuutta voidaan edistää tarjoamalla monipuolista toimintaa. Kaikille on mahdollistettava osallistuminen ja siksi toimintaa tulee olla myös englanniksi. Lisäksi tapahtumat eivät saa olla liian kalliita. Kaikilla ei ole varaa tai innostusta osallistua kalliimpiin tapahtumiin. Siksi onkin tärkeää tarjota kaikenlaista toimintaa, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet osallistua killan toimintaan.
Mitä hallitukselle kuuluvia vastuita haluaisit päästä tekemään ensi vuonna?Omana tavoitteena on oman viran ohella aktiivisesti killan muuhunkin toimintaan osallistuminen ja siihen vaikuttaminen, ja jos ja kun omat tehtävät sallivat, aionkin heittäytyä ennakkoluulottomasti ja innolla mukaan eri projekteihin mitä tulee vastaan, ja auttaa parhaani mukaan niiden toteuttamisessa. Killan tapahtumia on ollut super kiva järjestää porukalla mm. apuIE:n roolissa, ja esimerkiksi yhden lempitapahtumistani, Killan kesäpäivien, tiimissä olisinkin ehdottomasti mukana. Merchiä olisi myös kiva olla toteuttamassa uudestaankin, jos vaan kysyntää ja kiinnostusta löytyy. Ensisijaisesti haluaisin tietenkin päästä tekemään kaikkia rahiksen hommia. Hieman edellistä kysymystä sivuten olen myös kiinnostunut edistämään häirintäyhdyshenkilö asiaa ja kaikkea siihen liittyvää. Hallituksen jäsenenä pääsisin vaikuttamaan tähän ja olemaan mukana edistämässä kiltalaisille erittäin tärkeää asiaa. Lisäski minua kiinnostaa olla mahdollisuuksieni mukaan auttamassa muita hallituslaisia ja muutoinkin järjestämässä killan toimintaa ja tapahtumia.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Olen henkisesti varautunut sekä itse hallituksessa toimimisen että omien henkilökohtaisten tehtävien vievän huomattavasti aikaa viikoittain. Hallituksen kokouksiin osallistumiseen ja valmistautumiseen olen arvioinut kuluvan noin kolmesta neljään tuntia viikossa, kun taas omiin säännöllisiin tehtäviin, eli vaikka laskuttamiseen ja laskujen maksamiseen, kuluu vähintään toinen samanlainen. Lisäksi vaikkapa budjetin laatiminen vuoden alussa tulee lisäämään työmäärää väliaikaisesti. Viran kehittäminen vaatii tietysti oman aikansa, mutta uskoisin sen mahtuvan suht hyvin samoihin aikaraameihin jahka rahistelu ja hallitustelu alkavat sujua rutiinilla. Keskiarvona arvioisin viran vievän viikosta ainakin yhden työpäivän verran, eli 7-12 tuntia. Sellaisia viikkojakin tulee varmaankin vastaan joissa kalenteri tuuttaa pelkkää MK:ta ja MKH:ta, mutta sehän nyt vähän kuuluukin asiaan 🙂Tarkkaa tuntimäärää on vaikea arvioida, sillä hallitusvirka koostuu kokousten ja tapahtumien lisäksi esimerkiksi viestittelystä ja sähköposteista, joiden kellottamista on välillä vaikea arvioida. Alku ja loppuvuodesta rahiksen hommiin tulee varmasti kulumaan enemmän aikaa. Arvioltani hallitusvirkaan voisi suhteuttaa keskiverto viikkona kuluvan yhdestä työpäivästä kahteen, joskus enemmän, joskus vähemmän.

Mainitsinkin jo joitain asioita joista aika koostuu.

Näiden ohella on huolehdittava laskuista ja muista rahikselle kuuluvista vastuullisista tehtävistä. Lisäksi aikaa kuluu hallituksessa muihinkin asioihin esimerkiksi auttamiseen tapahtumissa ja niihin osallistumiseen hallituksen jäsenen
Miten toimit stressin ja paineen alla? Osaatko varata itsellesi riittävästi aikaa oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi?Pidän juuri omaa tyyntä luonnettani yhtenä vahvuuksistani rahiksena toimimista ajatellen. Koska työmäärää on paljon ja eräpäivissä pysyminen on äärimmäisen tärkeää, hyvät aikataulutustaidot ja stressinhallintakyvyt ovat oleellisia, ja koenkin että minulta ne löytyvät. Näiden lisäksi kiltatoiminnan, opiskelun ja muun elämän sovittamisesta yhteen on kertynyt rutkasti kokemusta jo aiemmista pesteistä. Minulle vapaaehtoistyö itsessään on mukavaa vastapainoa opiskelulle, ja tekijä joka auttaa jaksamisessa sekä hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Rentoudun kuitenkin myös hyvin esimerkiksi urheilun, musiikin ja sarjojen parissa, ja pyrin viikossa järjestämään ainakin 1-2 päivää ja muutaman illan pelkästään niin sanotusti omalle elämälle.Hakiessani virkaan mietin tätä ja päädyin lopputulokseen, että haen hallitukseen. Koen stressiä, se on normaalia. Tietyissä määrin stressi ajaa eteenpäin ja saa asioita tapahtumaan. Tärkeiden asioiden hoitaminen luo painetta, mutta tiedän hoitavani hommat asiallisesti alusta loppuun, joten ei ole mitään syytä antaa paineelle sijaa.

Olen hyvä tunnistamaan omat voimavarani ja osaan painaa jarrua, jos huomaan suistuvani väärille raiteille. Vuosien varrella olen oppinut itselleni sopivat toimintamallit ja niiden soveltamisen erilaisissa tilanteissa. Tästä syystä en koe stressin tai paineen olevan ongelmia minulle hallitusviran kannalta.
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?On tärkeää huomioida että hallituksessa työmäärä ja vastuiden jakautuminen tapahtuvat mahdollisimman reilusti, jäsenet voivat hyvin, ja että yhteishenki pysyy korkealla. Hallitukseen hakeminen itsessään kertoo korkeasta motivaatiosta ja mitä ehdokkaita tunnen, kaikilta löytyy ämpärikaupalla mahtavaa mittarihenkeä, mutta viran haastavuutta ei pidä vähätellä. Työn ja vastuun määrä uuvuttaa huomaamatta sekä henkisesti että fyysisesti, ja vaikka tahtoa löytyisi mikään ryhmä ei ole kemioiltaan etenkään aluksi täydellinen, joten konflikteja ja skismaa voi syntyä yllättävän helposti.

On tärkeää että hallituksessa kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Jokainen jäsen on luonteeltaan erilainen, jotkut enemmän keskenään jotkut vähemmän, ja ryhmän toiminnan kannalta tämä on iso rikkaus. Eri näkökulmat auttavat kehittämään killan toimintaa sellaiseksi, että se palvelee jäsenten laajaa kirjoa parhaiten, ja jäsenten eri vahvuudet tukevat ryhmässä toisiaan, kunhan kaikki otetaan yhtäläisesti huomioon. On tärkeä että jokainen hallituksen jäsen tuntee itsensä kuunnelluksi ja arvostetuksi.

Pidän ryhmätyötä ajatellen erityisinä vahvuuksinani rauhallista ja harkitsevaa, mutta kuitenkin määrätietoista luonnettani, sekä hyviä kuuntelutaitoja. Vaikka olen ehkä luonnostaan aika itsenäinen ihminen, toimin ja viihdyn erinomaisesti myös monenlaisissa ryhmissä. Vastuuntuntoisena ja ahkerana puurtajana hallitus ja kilta voivat aina luottaa meikämittarin olevan mukana toiminnassa aktiivisesti täydellä sydämellä, ja minulle ryhmän jäsenten hyvinvointi ja hyvä fiilis on tärkeä.
Yhteistyössä keskeistä on mielestäni avoimuus sekä rehellisyys. Ilman niitä ei pystytä luomaan luottavaista ja turvallista ympäristöä. Turvallinen ympäristö takaa sen, että kaikki saavat suunsa auki omia ideoitaan varten, ja myös kritiikkiä osataan antaa ja ottaa vastaan.
Yhteistyön sujumiseksi on tärkeää myös huomioida, että olemme kaikki yksilöitä ja meillä on omat tarpeemme. Stressi ja väsymys aiheuttavat usein turhia konflikteja ja siksi on hyvä tiedostaa muiden ihmisten tunteet ja mielentila, esimerkiksi kuulumiskierroksen avulla.

Olen hyvä lukemaan muita ihmisiä, kuuntelen kaikkien mielipiteen ja annan puheenvuoron. Osaan kuitenkin tuoda myös oman mielipiteeni esille. Yksi suurimmista vahvuuksistani on se, että tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Ihmistenlukutaito auttaa asettumaan muidenkin saappaisiin ja ymmärtämään heitä. Tämä tekee kommunikaatiosta helppoa. Lisäksi osaan ottaa palautetta vastaan ja olen avoin uusille ideoille.
Rahastonhoitajan pesti vie paljon aikaa. Samalla killan taloudenpitoon liittyy paljon asioita, joita voisi kehittää. Kuinka kehittäisit rahastonhoitajan virkaa, killan taloudenpitoa tai muita rahastonhoitajan alaisia tehtäviä?Kehitysehdotuksiin olenkin jo vastannut osittain parissa aiemmin toisessa ja kolmannessa kyssärissä, vakuutuksesta vielä lisää seuraavassa 🙂 näiden lisäksi yksi rahaliikenteeseen liittyvä kätevä hankinta voisi olla mobilepay- tai lähimaksupääte, jolla etenkin holittommissa maksutapahtumissa olisi erinomaisen kätevä.

Omat ideathan ovat tietty tässä vaiheessa vain alustavia ehdotuksia siitä miten toimintaa voisi alkaa kehittää, uskon että jahka pesti on alkanut rullaamaan kunnolla lisääkin voi tulla vastaan, ja prioriteetit eri kehityskohteiden välillä konkretisoituvat tarkemmin. Olen myös ehdottomasti avoin kiltalaisten ehdotuksille ja näkemyksille, ja etenkin jos killan varallisuuteen merkittävästi vaikuttavia päätöksiä ollaan tekemässä, on hyvä kuunnella muunkin kuin hallituksen ääntä.
Aiemmassa kysymyksessä vastasinkin jo osaan näistä kysymyksistä. Taloudenpidon osalta viime rahis hommasi killalle Procountor-ohjelman helpottamaan taloushallintoa ja rahaliikenteen seuraamista. Koen tämän hankinnan edistysaskeleena pestille ja tulevan rahiksen on hyvä ottaa ohjelma myös heti hallintaan. Procountorin hallitseminen sujuvoittaa rahiksen työtä, jolloin rahaliikenne on selkeämpää ja aikaa jää keskittyä myös muihkinkin tehtäviin.

Rahiksella ei ole toimihenkilöitä ja olen myös pohtinut voisiko sellaiset olla rahikselle tarpeen. Tällä hetkellä virka ei ehkä niitä vaadi, mutta mikäli esimerkiksi sijoitusmahdollisuuksia aletaan pohtimaan, voisi rahiksella olla tukenaan muutama toimihenkilö. Näin saataisiin kiltalaisia enemmän mukaan rahiksen rinnalle ja kasvatettaisiin läpinäkyvyyttä rahiksen pestissä.
Kiltahuoneelta varastettiin syyskuussa killan omaisuutta yli tuhannen euron edestä. Tulisiko killalla olla vakuutuksia, joita kautta voisi saada korvauksia vastaavissa tilanteissa jatkossa? Tällä hetkellä killalla ei ole vakuutuksia, eikä koulun vakuutukset kata esimerkiksi kiltahuonetta.Mielestäni omaisuuden vakuuttaminen on lähtökohtaisesti hyvä idea, sillä killalla pitää olla mahdollisuus hankkia jäsenilleen iloa tuottavia, hyödyllisiä tavaroita, ja näen itse että on parempi sijoittaa hyvään ja kestävään pitkäksi aikaa, kuin mahdollisimman halpaan varkauden pelossa. Vakuutuksen hankkiminen ei kuitenkaan ole mikään läpihuutojuttu, ja vaatii monenlaisiin kysymyksiin vastaamista.

On ensinnäkin mietittävä olisiko vakuutettava kokonaisuus kiltahuone irtaimistoineen, ja kuuluuko tähän lisäksi vaikka häkki (killan varasto), ja vielä jotain muuta omaisuutta. Onko vakuutus vain tyyppiä kotivakuutus eli kiltahuoneessa tapahtuvia varkauksia yms. vastaan, vai olisiko irtaimistoa syytä vakuuttaa myös muualla tapahtuvia onnettomuuksia varten (iso kajari tippuu vahingossa Aurajokeen tms.). Mikä on kohtuullinen omavastuu vahingon tapahtuessa ja ovatko itse vakuutuskauden maksut järkeviä, vai onko mahdollinen hävikki viisaampaa ottaa huomioon killan budjetissa; jos tuhannen euron ryöstö tapahtuu uudestaan, vakuutusmaksu itse on lähellä tonnia ja tähän tulee lisäksi kahdensadan omavastuu, on ehkä menty jollain tavalla ojasta allikkoon. Pitääkö kiltahuoneen aktiivista turvallisuutta kehittää esimerkiksi kulunvalvonnalla että vakuutusyhtiö suostuu sen vakuuttamaan, ja milloin killan vakuutukset kattavat vahingon, ja milloin se on sen aiheuttaneen kontolla, ja millä omavastuulla. Ja niin edelleen.

Otan tosiaan mielelläni rahiksena projektista kopin, ja jos toimiva, selkeä sekä taloudellisesti kestävä ratkaisu löytyy, niin en näe juurikaan esteitä vakuutuksen ottamiselle.
Tätä asiaa tulisi ehdottomasti selvittää. Killan omaisuus on kiltalaisille tärkeää ja tällaiset ryöstöt ja muut vahingot aiheuttavat tietenkin loven budjettiin. Pidän vakuutuksia hyvänä asiana vastaavia tilanteita varten.

Asia ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen. Suuret omavastuut tuovat haastetta vakuutuksien hankkimiseen ja siksi niitä on pohdittava tarkkaan. On punnittava onko vakuutuksen hankkiminen taloudellisesti järkevää ja millainen vakuutus olisi paras kattamaan killan omaisuutta.
Rahastonhoitaja vastaa killan varoista ja omaisuudesta. Tämä on tärkeä vastuu, eikä sitä voida suoda kelle vain. Kuinka takaat sen, että killan varat ovat turvassa juuri sinun hallinnoitavana? Kuinka rakennat luottamusta sinun ja muiden kiltalaisten välille asian suhteen?Rahastonhoitajan vastuu todellakin on merkittävä, ja olen ehdottomasti sitä mieltä ettei virkaan tule lähteä kepein perustein. Ei ole liioiteltua sanoa että rahiksen tulee tietää killan rahaliikenne sentilleen. Kaikissa hallitusviroissa on todella paljon työtä ja vastuuta, mutta rahastonhoitajalla oman osuuden laiminlyönti, huono suorittaminen tai epärehellisyys vie erityisen nopeasti killan toiminnan mankeliin, ja vastuuhenkilön (killan rahis) lain kouran syyniin. Kirjanpitorikos, tilintarkastusrikos tai petos on muutamia nimikkeitä joihin voi syyllistyä killan liikevaihtoa ja omaisuutta murto-osalla vastaavilla rahamäärillä. Vaikka excel ja procountor helpottavat kirjanpitoa, rahiksen on silti oltava tarkkana. Koen olevani tarkka ja vastuullinen rahankäyttäjä, omakohtaista kokemusta löytyy jonkin verran esimerkiksi rahastoista ja sijoittamisesta, ja aivan vähimmäisvaatimuksena tähän duuniin luottotiedot ja henkilökohtainen talous ovat kunnossa, eikä maksuhäiriömerkintöjä löydy.
Olen myös pitänyt huolen, että minulla löytyy tarvittavat valmiudet hoitaa pesti kunnolla. Aikataulutuksesta ja elämänhallinnasta huolehtimisen ohella opintoni ovat sellaisessa vaiheessa että minulla varmasti riittää aikaa ja henkistä pääomaa pestin suorittamiseen ajatuksella. Kandi tulee erittäin todennäköisesti valmiiksi tässä syksyllä, ja kevään pakollinen opiskelukuorma on sellainen, että hallituspestin ja muiden pestien ohella olen laskenut ajan riittävän hyvin ainakin osa-aikaisten töiden tekemiseen niiden ohella. Parannan edellytyksiäni hoitaa tehtävän kunnolla alusta alkaen toimimalla jo heti vaalien jälkeen istuvan rahiksen apukätenä, minkä lisäksi Joel on tarjoutunut olemaan tukena myös tämänkin jälkeen, etenkin hallitusvuoden alussa.

Maanmittarikilta on myös itselle sen verran tärkeä yhteisö, että en voisi kuvitellakaan hoitavani duunia puolivillaisesti. Jos en olisi valmis yrittämään parasta enkä omistautumaan pestille, olisin jättänyt hakematta. Jos tulen valituksi, tavoitteenani on suoriutua pestistä vähintään yhtä hyvin kuin edeltäjäni, ja reilun vuoden päästä luovuttaa killan taloudenhoito seuraajalleni eteenpäin vastaavasti yhtä hyvässä kunnossa, ellei paremmassa. Jatkaisin rahiksen saappaissa samalla reippaudella, avoimuudella ja vastuuntunnolla kuin aikaisemmissakin toimarihommissa.
Killan varat tulisivat olemaan turvassa, jos olisin rahastonhoitaja. Olen tarkka omista henkilökohtaisista raha-asioista ja kun kyseessä on killan rahat, omatuntoni vaatii minua kiinnittämään asiaan extrahuomiota. Tarkkaavaisuudella pystyn huolehtimaan, että killan rahaliikenne toimii oikealla tavalla. Olen järjestelmällinen ja tämä edistää raha-asioiden sujuvuutta ja järjestelmällisyydelläni pystyn huomioimaan kaikki rahiksen pestiin liittyvät muuttujat kuten laskut, maksut ja kirjanpidon.

Luottamus perustuu etenkin avoimuuteen ja rehellisyyteen. Jotta vakuutan kiltalaiset luotettavuudestani olen valmis olemaan pestin suhteen hyvin läpinäkyvä. Raha-asioista puhuminen avoimesti ja rehellisesti lisää mielestäni luottamusta pestin kantajaa kohtaan. Olen valmis vastaamaan aina raha-asioita koskeviin kysymyksiin ja ottamaan kiltalaisten ideoita ja huomioita vastaan.
Miten killan rahaliikenteen läpinäkyvyyttä ylläpidetään?Killan rahaliikenne on tälläkin hetkellä jäsenilleen läpinäkyvää, ja lupaan jatkaa samaa hyvää rataa. Budjetti ja tilinpäätös esitellään niiden valmistuessa, yksittäiset menoerät hallituksen kokouksissa, minkä lisäksi rahis on pitänyt väliaikaraportteja killan taloudesta. Kokouksissa joissa asioita käsitellään on vapaa pääsy, ja niistä koostetaan pöytäkirjat myöhemmin luettaviksi, ja tiedotetaan. Lupaan olla nopealla varoitusajalla saavutettavissa jos jäsenillä herää kysymyksiä killan taloudenhoidosta, ja pyrin yksityisyyden sekä tietoturvallisuuden rajoissa vastaamaan näihin mahdollisimman tyhjentävästi.Läpinäkyvyyttä pystytään ylläpitämään avoimuudella. Edellisessä kysymyksessä sivusinkin tätä. Suurista hankinnoista on hyvä tiedottaa kiltalaisille selkeästi ja myös kysellä kiltalaisten mielipiteitä tällaisista rahanmenoista. On hyvä, että myös pienemmät menot ja kulukorvaukset ovat näkyvillä kiltalaisille, ja niiden syyt on selvennetty kattavasti. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, on rahastonhoitajan oltava valmiina vastaamaan näihin ja selventämään asiat kiltalaisille. Tästä syystä rahastonhoitaja tulee olla helposti lähestyttävä, mitä koen olevani. Näin pystytään luomaan läpinäkyvyyttä aiheesta, joka puolestaan lisää luottamusta killan ja rahastonhoitajan välille.
Hakisitko pestiin, vaikka se ei olisi hallitusvirka?Olisi vähän outoa jos rahis ei olisi hallituksessa, sillä tällöin killan varojen hallinta ja päätösvalta olisivat erillään, jos nyt oikein ymmärsin kysymyksessä ehdotetun kuvion. Henkilökohtaisella tasolla hallituksessa killan toimintaan vaikuttaminen olisi myös erittäin mieluista, joten hallitusosuuden puuttuminen virasta olisi pitkä miinus, vaikka se aikaa vapauttaisikin. Sinänsä rahiksen työnkuva on mielenkiintoinen ja siitä saisi varmasti paljon irti tulevaisuutta ajatellen, joten voisin ehdottomasti harkita sitä toimarivirkanakin.Virkoihin hakeminen osoittaa kiinnostusta toimia osana kiltaa ja kertoo kilta-aktiivisuudesta. Näin ollen on kai luonnollista sanoa, että minua ehdottomasti kiinnostaa olla vaikuttamassa killan asioihin.

Hallituksessa pääsee vahvemmin mukaan toteuttamaan killan toimintaa ja koenkin, että minulla olisi paljon annettavaa osana hallitusta. Tämä vaikuttaa positiivisesti päätökseeni hakea rahastonhoitajaksi, sillä olen pestin lisäksi kiinnostunut toimimaan hallituksessa.

Rahastonhoitajan pesti ei kuitenkaan kiinnosta minua vain osana hallitusta vaan olen aidosti kiinnostunut tästä virasta. Olen kiinnostunut pestistä etenkin siksi, että se varmasti opettaisi minulle paljon ja hyötyisin kokemuksestani tulevaisuudessa. Samalla pääsisin varmistamaan, että killan rahat ovat turvallisissa käsissä ja hyödyntämään osaamistani pestissä.
Pitäisi killan ottaa Kide.app käyttöön?Mielestäni ei ollenkaan huono idea, vaikka en ole sitä ensimmäiseksi kehityskohteeksi ole tässä vaiheessa miettinytkään. Kide.app tarjoaisi ehdottomasti selkeän keskitetyn myyntialustan killan fyysisille ja/tai ei-fyysisille tuotteille (aina merchistä tapahtumalippujen ja jäsenyyden hankkimiseen), mikä voisi olla killan jäsenille ja toimintaan osallistuville erittäin kätevää tilinsiirtoihin verrattuna. Toisaalta kide.appilla on omia tapahtumamaksunsa, joiden suuruutta ja mahdollista päällekäisyyttä pankkien vastaavien kanssa pitää ehdottomasti vertailla ja laskea, etenkin nyt jo vireillään olevan mahdollisen killan pankin vaihdon yhteydessä. Sinänsä kide.app tilin perustaminen killalle olisi varmasti suht nopea ja kivuton prosessi, ja meikämittari ehdottomasti valmis sitä ajamaan😎Mielestäni tästä tulee keskustella laajemmin hallituksen kanssa, mikäli Kide.appin käyttöä lisätään killassa. On tarkasteltava Kide.appin palvelu- sekä transaktiomaksuja. Palvelu perii 2,5-3% myyntihinnasta sekä 0,00-0,30€:n suuruisen palvelumaksun. Kide.app tarjoaa myös kuukausimaksullisia palveluita, joiden kannattavuutta tulee tarkastella. Olisiko palvelusta saatava hyöty kiltalaisille suurempi kuin taloudellinen haitta? Kiltalaisia saattaisi helpottaa, jos kaikki killan toiminta tapahtuisi selkeästi yhden sivuston kautta, jolloin Kide.app olisi tähän loistava apukäsi. Olen valmis selvittämään asiaa enemmän ja pidän ehdotusta kyllä hyvänä. Asia vaatii kuitenkin vielä syvällisempää tarkastelua ja selvittelyä ennen kuin voin antaa suoran vastauksen asiaan.