Puheenjohtajaehdokkaat

EhdokkaatRiina TimonenAatu Jäntti
Kuva
EsittelyHellurei kaikille!

Oon Riina, 3. vuoden mittari ja haen kiltamme puheenjohtajaksi mallia 2023. Olisin mainio puheenjohtaja killallemme, sillä olen innostava, empaattinen ja vastuuntuntoinen sekä teen hommia täydellä sydämellä.

Olen ollut aktiivisesti mukana kiltatoiminnassa jo useamman vuoden ja päässyt kerryttämään osaamistani useassa eri roolissa. Olen toiminut esimerkiksi ApuIE:nä, Hupisuunnittelijana, ISO-henkilönä, Liikuntatutorina sekä hallituksessa IE:nä. Nämä kaikki pestit ovat olleet ikimuistoisia ja mikä parasta, tuoneet mahtavia ihmisiä ympärille. Vaikka olenkin saanut ihania muistoja ja kokemuksia näissä edellä mainituissa pesteissä, palo kiltatoimintaa kohtaan ei ole sammunut. Täten tahdon mahdollistaa puheenjohtajana myös muille kiltalaisille, toimihenkilöille ja hallituslaisille mieleenpainuvia kokemuksia sekä mahtavan (ja sääntöjenmukaisen) tulevan vuoden!

Nykyisen hallituskauden aikana olen huomannut viihtyväni kokouksissa enemmän kuin hyvin ja hallinnollinen puoli on alkanut kiinnostamaan minua paljon. Erityisesti kandiuudistuksen tuomat muutokset ovat keskeinen osa killan toimintaa ja tapahtumia tulevaisuudessa. Olen motivoitunut ratkomaan näitä haasteita yhdessä hallituksen kanssa ja ohjaamaan kokonaiskuvaa muutosten tuulten lomassa kuitenkin niin, että perinteet säilyvät ja Maanmittarikilta pysyy killoista perheimpänä <3 Hallituksessa tehtävänäni on kiltatoiminnan ohella huolehtia hallituslaisten hyvinvoinnista sekä positiivisesta ja kannustavasta ilmapiiristä.

Kuluva IE vuosi on ollut hyvin opettavainen ja uskon eri pesteissä kertyneistä taidoista olevan paljon hyötyä puheenjohtajan roolissa. Kiireen keskellä on oppinut aikatauluttamaan menoja, sitseillä täytyy pystyä organisoimaan tapahtumien kulkua sekä tapahtumia suunnitellessa ja hintoja laskeskellessa tulee ottaa taloudellinen aspekti huomioon. Taitoja on toki kertynyt paljon muitakin pöytäliinan teippaamisesta raivosiivoukseen ja uskon, että puheenjohtajanakin kehittyy vuoden aikana vaikka ja missä. Haluankin rohkaista kiltalaisia mukaan toimintaan ja todeta, että asioita oppii tekemällä sekä apua saa kanssa kiltalaisilta aina kysymällä.

Puheenjohtajana olisin reilu, helposti lähestyttävä ja oikeudenmukainen sekä omaan valmiudet toimia haastavissakin tilanteissa. Minulle on tärkeää, että Maanmittarikilta on tasavertainen ja turvallinen ympäristö kaikille. Täten tahtoisin edistää edellä mainitsemiani asioita puheenjohtajana ja olla tekemässä vuodesta 2023 parasta mahdollista vuotta kiltalaisille!
Heimoi! Olen Aatu, 4. vuoden mittari ja haen vuoden 2023 killan hallituksen puheenjohtajaksi!

Olen toiminut viimeisen vuoden aikana killan hallituksessa opintomestarin virassa, jossa olen päässyt tutustumaan syvemmin killan toimintaan ja näkemään erityisesti killan ja korkeakoulun välisen yhteistyön dynamiikkaa. Viran myötä kiinnostus killan hallinnon toimintaa kohtaan on vain kasvanut ja siksi haluankin hakea puheenjohtajaksi!

Aikaisempien vuosien aikana olen toiminut myös erityisesti tutortoiminnan parissa; olen ollut niin killan ISO, ISOvastaava kuin myös maisteri-ISO. Lisäksi kuluneen vuoden aikana olen osittain hallituspestini myötä toiminut myös killan hallopedinä ja abulaisena. Killan ulkopuolella toimin myös vuoden Linkin hallituksessa tiedottajana. Kokemusta aktiivina toimimisesta siis löytyy! Kun oikein mennään ajassa taaksepäin niin löytyy minulta kokemusta myös nuorisovaltuustojen puheenjohtajuuksista ajalta ennen yliopistoa.

Olen mielestäni luonteeltani vastuuntuntoinen, rauhallinen ja rehellinen. Koen, että pystyisin tuomaan killan hallitukseen vakautta ja johtamaan hallitusta tasavertaisesti, oikeudenmukaisesti ja pehmeällä otteella. Olen huomannut hallitusvuoden ja aikaisempien vastuutehtävieni aikana sen, että vapaaehtoishommien tekeminen ja kokouksissa istuminen on todella hauskaa ja palkitsevaa, eivätkä ne kuormita minua läheskään yhtä paljon kuin vastaava työmäärä esimerkiksi opiskelussa. Lisäksi opiskelijakulttuuri ja varsinkin oma kiltamme on antanut minulle niin paljon, että haluan olla mukana antamassa sille takaisin oman työpanokseni avulla!
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Killan tärkeimpiä tehtäviä on mahdollistaa kiltalaisille turvallinen ja kannustava ympäristö, joka tarjoaa jäsenilleen monipuolista vapaa-ajan toimintaa sekä aktiivista edunvalvontaa. Tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu myös fuksikasvatus, jotta uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan teekkarikultturiin sekä osaksi killoista perheintä. Maanmittarikillan yhteisöllisyys on yksi kiltamme parhaita ominaisuuksia!Killan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tapahtumien ja muiden vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen kaikille kiltalaisille akateemisesta iästä riippumatta. Näiden tapahtumien tulee olla turvallisia ja avoimia, sekä niiden tulee olla monipuolisia, jotta kaikille kiltalaisille löytyy kiinnostavaa toimintaa. Killan tulee myös toimia jäsentensä edunvalvojina korkeakoulun päätöksenteossa ja varmistaa, että jokaisella kiltalaisella on mahdollisimman hyvät edellytykset opiskella. Lisäksi killan tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu uusien fuksien vastaanottaminen sekä teekkarikulttuuriin perehdyttäminen.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?1. Lupaan olla aktiivisesti innovoimassa ratkaisuja kasvavan killan tuomiin muutoksiin niin, että perinteet säilyvät. Jos vastaan tulee haasteita, joihin tarvitsen neuvoja vaikkapa kokeneimmilta mittareilta, käännyn mielelläni viisaampien suuntaan tuntien killan tämän hetkisen tarpeen. Tähän liittyen tahtoisin myös luoda koko killan tasolla matalan kynnyksen ilmapiirin kaikennäköisille kysymyksille vuosikurssista välittämättä, sillä kiltamme on täynnä näitä tietäjiä, jotka vastaavat mielellään! Minulle on tärkeää ylläpitää Maanmittarikillan yhteisöllisyyttä erityisesti nyt, kun kandiuudistuksen myötä pääaineita on useita. Lisäksi on tärkeää integroida kandi- ja maisteritoimintaa yhtenäisemmäksi ja varmistaa, että killan toiminta on saavutettavissa matalalla kynnyksellä kaikille jäsenille opiskeluvaiheesta riippumatta.

2. Lupaan olla edistämässä killan nettisivujen uudistusprojektia, joka on tälläkin hetkellä käynnissä. Nettisivujen päivitys on laaja projekti, jossa on vielä paljon tekemistä. Jotta pystyisin edistämään tätä projektia mahdollisimman hyvin, olen hakemassa webbiapuriksi. Haluaisin myös aktivoida toimihenkilöjä yleisesti (ja tässä tapauksessa webbiapureita ja -welhoa) ideoimaan vapaasti projekteissa ja ottamaan rohkeasti vastuita. Killan toimihenkilöillä on usein paljon osaamista ja kiinnostusta toimintaan, joten on tärkeää hyödyntää näitä taitoja jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos.

3. Hallitustoiminnassa lupaan olla läsnä sekä kaikkien hallituslaisten saatavilla ja tukena. Olen helposti lähestyttävä ja tahdon huolehtia hallituslaisten jaksamisesta sekä kiltatoiminnan kokonaiskuvasta, jotta kilta toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjoaa kiltalaisille monipuolista toimintaa.
1. Kuluneen vuoden aikana aloitettu killan toimaripestien uudistusprosessi on vasta alkuvaiheessa ja onkin tärkeää, että uudistus viedään loppuun. Uudistuksen tavoitteena on killan toiminnan kasvuun vastaaminen siirtämällä vastuuta tapahtumista ja toiminnasta osittain hallitukselta toimihenkilöille ja varsinkin uusille vastuutoimihenkilöille. Tämän muutoksen aikaansaaminen ei tapahdu itsestään, vaan se tarvitsee määrätietoista ohjausta varsinkin näin alkuvaiheessa ja lupaankin pitää huolta siitä, että uudistus saadaan toteutettua kuluvan vuoden aikana.

2. Killan koon kasvaessa on erittäin tärkeä pitää kiinni kiltaidentiteetistä ja pitää huolta, että kiltamme epävirallisen sloganin, “killoista perhein”, sanoma säilyy myös tulevaisuudessa. Lupaan pitää huolta siitä, että killan toiminta ottaa jatkossakin tasavertaisesti huomioon kaikki kiltalaiset huolimatta siitä, mitä he opiskelevat. Lisäksi haluan toiminnallani edistää kiltalaisten yhteenkuuluvuutta yli vuosikurssi- ja opintoalarajojen ja ohjata muuta hallitusta toimimaan samoin.

3. Hyvinvoiva hallitus on aikaansaava hallitus. Onkin tärkeää, että jokainen hallituslainen tuntee olonsa kuulluksi ja osaksi porukkaa. Lisäksi heidän jaksamisestaan on tärkeä pitää huolta, jotta he jaksavat toimia pesteissään koko vuoden ajan. Jaksamisessa auttaa asioiden rento yhdessä tekeminen, matalan kynnyksen yhdessäolo sekä omien tunteiden ja kokemusten jakaminen toisten kanssa. Kuluneen vuoden aikana hallituksessa on vallinnut avoin ja rehellinen keskustelukulttuuri ja haluan varmistaa, että näin on myös seuraavana vuonna.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?Puheenjohtajan pesti itsessään on mielestäni toimiva nykymuodossaan. Tehtävänä on vastata kiltatoiminnan kokonaiskuvasta sekä laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Puheenjohtajalla on tietysti suuri vastuu, mutta niin sen kuuluukin olla! Tarvittaessa myös varapuheenjohtaja on valmiina tukemaan ja auttamaan puheenjohtajaa tehtävissään.

Puheenjohtajana voi myös toimia monella eri tavalla ja edistettävät projektit eivät varmastikaan vuoden aikana lopu. Itse pyrkisin toimimaan pestissä mahdollisimman innostavasti aktivoiden kiltalaisia mukaan toimintaan. Nykyiset vastuualueet sopivat siis sellaisenaan todella hyvin puheenjohtajalle, mutta näen, että puheenjohtajalla on lisäksi monta eri tapaa vaikuttaa killan ympäristöön ja toimintaan.
Puheenjohtajan pesti toimii mielestäni meidän killassa nykyisellään erinomaisesti, joten kehityskohteiden löytäminen on vaikeaa.
Olisitko valmis hakemaan muihin virkoihin, esim rahastonhoitajaksi, mikäli sinua ei hakemaasi hallitusvirkaan valittaisi?Haen ensisijaisesti vain puheenjohtajaksi, mutta lähimpänä sekä puheenjohtajaa että kiinnostuksiani on varapuheenjohtaja, joten vaalitilanteessa harkitsisin siihenkin hakemista jos en tule valituksi. Varapuheenjohtajana pääsee mukaan päättämään tärkeistä asioista ja olemaan tukena puheenjohtajalle, mikä olisi minulle tärkeää. Lisäksi varapuheenjohtaja huolehtii kokousmateriaaleista sekä rakkaasta kiltahuoneestamme Montusta. Olen tunnollinen ja viihdyn välillä liiankin hyvin Montussa, joten tämä pesti olisi myös luonteva hakukohde itselleni!Olisin kiinnostunut myös muutamista muista hallitusviroista. Varapuheenjohtajan rooli olisi todennäköisesti toissijainen kiinnostuksen kohteeni, sillä varapuheenjohtaja pääsee toimimaan paljon samoissa tehtävissä kuin puheenjohtaja. Lisäksi rakkaan kiltahuoneemme Montun kehittäminen kiinnostaisi minua, sillä kiltamme kasvaessa nykyisen tilan rajoitteet tulevat selkeämmiksi. Kiltahuoneen tulisi palvella kiltalaisten tarpeita entistä paremmin ja esimerkiksi rauhallisen opiskelutilan saaminen kiltalaisten jatkuvaan käyttöön voisi parantaa tilannetta.

Lisäksi olisin kiinnostunut mahdollisesti myös maisterikapteenin roolista. Kuten esittelyssäni totesin, on uusien opiskelijoiden kanssa toimiminen (ns. UO-sektori) minulle erittäin tuttua ja minulla olisikin oivaa kokemustaustaa pestissä toimimiseen. Kuluneen syksyn aikana maisteri-ISOna toimiessani olen huomannut, kuinka hauskaa kansainvälisten opiskelijoiden kanssa toimiminen oikein onkaan ja siksi maisterikapteenin pesti kiinnostaa myös.
Miten killassa voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa killan toiminnassa turvallisemman tilan periaatteiden toteutumisen?Yhdenvertaisuutta ja turvallisen tilan periaatteiden toteutumista on alettu huomioimaan ja kehittämään kiltatoiminnassa yhä enemmän, mutta paljon on vielä tekemistä ja edistettävää!

Yhdenvertaisuus on minulle erittäin tärkeää ja Maanmittarikillan tulee olla saavutettavissa kaikille jäsenilleen matalalla kynnyksellä tasavertaisesti opintosuuntauksesta tai vuosikurssista huolimatta. Erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta voidaan edistää päivittämällä killan englannin kielisiä nettisivuja ajantasaisiksi sekä huomioida kaikkia kiltalaisia lisäämällä englannin kielen käyttöä esimerkiksi sitseillä ja muussa toiminnassa. Maisteri- ja kandifuksien yhdenvertaisuutta tulee myös edistää ja varmistaa, että kaikilla on tervetullut olo killassa, mitä voidaan edistää laadukkaalla tiedottamisella sekä kandi- ja maisterifuksien yhteisillä tapahtumilla!

Killassa noudatetaan AYY:n turvallisen tilan periaatteita, mutta killan omaa häirintäyhdyshenkilötoimintaa täytyy ehdottomasti kasvattaa! Häirintäyhdyshenkilökoulutuksien ansiosta kiltaan voitaisiin tuoda häirintäyhdyshenkilöt toimaripestinäkin. On tärkeää, että kiltalaiset tietävät mihin ottaa yhteyttä häirintätilanteessa. Killassa toimiviin häirintäyhdyshenkilöihin voisi olla tehokkaampaa ja nopeampaa ottaa yhteyttä, mitä AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin.

Tapahtumissa on tärkeää, että on aina joku kontaktihenkilö, johon voi olla yhteydessä. Lisäksi tapahtumissa tulee tehdä selkeäksi jo ilmoittautumisvaiheessa, ettei Maanmittarikilta hyväksy minkäänlaista häirintää. Haluan myös edistää matalan kynnyksen kommunikointia, jotta killassa on turvallinen ympäristö ja mahdolliset häirintätilanteet saadaan tietoon ja niihin voidaan puuttua sekä tulevaisuudessa ennaltaehkäistä.
Yhdenvertaisuus lähtee siitä, että killan toiminnassa ei syrjitä ketään sukupuolen, iän, akateemisen iän, seksuaalisen suuntautumisen, opintosuunnan tai minkään muun ominaisuuden perusteella. Tapahtumien kirjon tulee olla monipuolista, jotta kaikki voivat löytää itselleen mielekästä toimintaa ja esimerkiksi alkoholin käyttöön ei tule painostaa ketään. Yhdenvertaisuus näkyy jo nykyisellään kiltamme toiminnassa hyvin ja yhdenvertaisuus sekä turvallisen tilan periaatteet osataankin ottaa tapahtumissa huomioon. Myös tapahtumatarjonta on viime vuosien aikana monipuolistunut ja tätä tulee ylläpitää myös tulevaisuudessa. Edistämistyö ei kuitenkaan ole vielä ohi, ja esimerkiksi killan häirintäyhdyshenkilötoimintaa tulisi vielä kehittää vakiintuneempaan suuntaan ja ongelmatilanteiden ratkomisen keinot vakiinnuttaa.
Mitä hallitukselle kuuluvia vastuita haluaisit päästä tekemään ensi vuonna?Puheenjohtajana olisin todennäköisesti enemmän tai vähemmän mukana jokaisessa projektissa, jotta pysyn perillä kokonaiskuvasta ja eri projektien tilanteista. Erityisesti tahtoisin olla mukana uudistamassa killan nettisivuja sekä päästä päivittämään englannin kielisiä tekstejä sivuille. Lisäksi haluan varmistaa uuden lisäyksen, Maakansan podcastin, kirkkaan tulevaisuuden! Rohkaisen myös kaikkia maakansalaisia menemään höpöttelemään podcastiin itseään innostavista aiheista 8)

Hallitusvuoden aikana olen osallistunut monipuolisesti erityyppisiin projekteihin ja hallituksen vastuihin. Vastuut ovat hauskoja hommia ja näitä on monen moisia aina rastin pitämisestä pöytäkirjojen tarkastelemiseen sekä roudailuun. Killan kesäpäivät, joita odotan innolla, on myös yksi hallituksen isommista vastuista, jota tahtoisin olla taas järjestämässä. Joka vuosi kehittyy uusia ideoita ja projekteja, joihin olen valmis osallistumaan! Hallitusvuoden kokeneena pystyn myös jakamaan vinkkejä näihin hommiin tarvittaessa 🙂
Puheenjohtajana toimimisen yksi parhaista puolista on se, että siinä pääsee tekemään vähän kaikkea! Minua kiinnostaa muun muassa päästä suunnittelemaan tulevan vuoden budjettia, johtamaan kokouksia, edustamaan kiltaa eri sidosryhmien tapaamisissa sekä suunnitella kaikkea uutta ja kivaa, jota uusi hallitus ikinä keksiikään lähteä toteuttamaan.
Miten pyrit varmistamaan sen, että jokainen hallituslainen tuntee kuuluvansa osaksi porukkaa eikä jää virkansa kanssa yksin?Olen välittävä ja aktiivinen persoona, joten puheenjohtajana minulle olisi todella tärkeää huolehtia hallituslaisten jaksamisesta ja yhteenkuuluvuudesta. Aluksi täytyy luoda yhteishenkeä tietysti tapaamalla yhdessä porukalla ja tutustumalla toisiimme myös rennommissa merkeissä. Olen hyvä luomaan rennon ja kannustavan ilmapiirin sekä pidän huolen, ettei kukaan jää kyydistä. On tärkeää luoda heti aluksi hyvä ja toisiaan tukeva yhteishenki, sillä tällä porukalla tullaan kokemaan vaikka ja mitä tulevan vuoden aikana. Porukalla toimimisen lisäksi näen tärkeänä pitää yksilömiittejä jokaisen kanssa ympäri vuoden, joissa käytäisiin läpi huolia ja murheita sekä henkilökohtaisella tasolla että pestin vastuiden kannalta. Mulle on tärkeää olla muille hallituslaisille helposti lähestyttävä, jotta pystytään hoitamaan hommat mahdollisimman hyvällä fiiliksellä ja turvallisella ympäristöllä.Avoin ja luottamuksellinen kommunikaatio on avain siihen, että hallituslaiset tuntevat olonsa yhteenkuuluviksi ja kuulluksi. Lisäksi vuoden alussa on tärkeää panostaa hallituksen ryhmäytymiseen esimerkiksi yhteisten virkistysten tai muun vapaa-ajan vieton kautta. On myös hyvä jatkaa vanhoja perinteitä ja järjestää kahdenkeskisiä keskusteluhetkiä hallituksen jäsenten kanssa, jolloin ongelmista on helpompi keskustella.
Mitä luonteenpiirteitäsi pidät tärkeimpinä puheenjohtajan pestissä?Olen huomioiva, vastuuntuntoinen sekä innostava ja uskon näiden luonteenpiirteiden olevan tärkeitä puheenjohtajan pestissä. Puheenjohtajan on tärkeää huolehtia kaikista hallituslaisista ja heidän jaksamisestaan. Uskon, että innokkaalla asenteellani pystyn motivoimaan kiltalaisia mukaan kiltatoimintaan ja ylläpitämään positiivista ilmapiiriä. Vastuuntuntoisuus on yksi tärkeimmistä puheenjohtajan ominaisuuksista, sillä puheenjohtajalla on suuri vastuu ja toiminnan on oltava sääntöjenmukaista ja laillista. Olen täsmällinen ja priorisoin työjärjestyksessäni tämänhetkisen pestini vastuita, sillä minulle on tärkeää hoitaa omat vastuualueeni kunnialla, etenkin kun niillä on vaikutusta toisiin ihmisiin.Kuten esittelyssä jo mainitsin, olen mielestäni luonteeltani vastuuntuntoinen, rauhallinen ja rehellinen. Koen, että jokaisesta näistä luonteenpiirteestä on ehdottomasti apua puheenjohtajan virassa, mutta ehkä kaikista tärkein niistä on vastuuntuntoisuus. Varsinkin silloin, kun teoillani on vaikutusta toisiin ihmisiin, koen suurta vastuuta tehdä parhaani asian eteen.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Kuluneen hallitusvuoden aikana olen huomannut, että aikaa uppoaa asioiden hoitamiseen esimerkiksi viestittelyn muodossa monia tunteja joka päivä. Puheenjohtajalla aikaa menee pelkkään kommunikointiin varmasti vähintään yhtä paljon ja ajankohdasta riippuen enemmänkin. Lisäksi viikoittaiset kokoukset ja niihin valmistautuminen tuovat useamman työtunnin viikkoon.

Puheenjohtaja on vastuussa kiltatoiminnan kokonaiskuvasta, joten hänen on huolehdittava eri osa-alueiden tapahtumien ja muiden tehtävien tilanteista sekä yleisesti aikataulusta. Lisäksi puheenjohtajalla menee aikaa kokousten ja hallitustoiminnan organisoimiseen esimerkiksi kartoittamalla sopivia kokousaikoja. Lisäksi puheenjohtajan täytyy pysyä kärryillä hallituslaisten hyvinvoinnista, joten kahdenkeskisiin tapaamisiin sekä yleiseen keskusteluun menee myös aikaa.

On vaikeaa sanoa tarkkaa tuntimäärää, paljonko virka vie viikossa aikaa, sillä se vaihtelee kausittain. Tänä vuonna tapahtui esimerkiksi yllättävä kiltismurto, jonka selvittelyyn kului paljon aikaa ja sitä oli mahdoton ennakoida. Lisäksi tiettyinä tärkeinä ajanjaksoina, kuten vaalien tai vuosijuhlien aikaan, puheenjohtajalla menee paljon aikaa hallituksen vastuiden organisointiin ja asioiden hoitamiseen. Keskusteltuani nykyisen puheenjohtajan kanssa, sanoisin, että viikoittainen tuntimäärä pyörii 25-50 tunnin välillä.
Puheenjohtajan virka on huomattavasti kuormittavampi kuin opintomestarin virka, jossa olen toiminut kuluneen vuoden aikana. Puheenjohtajana aikaa kuluu muun muassa hallituksen kokousten valmisteluun, itse kokoustamiseen, sidosryhmien kokouksissa käymiseen ja hallituksen sisäiseen sekä ulkoiseen viestintään. Arvioisin viikoittaisen ajankäytön olevan noin 20-40h, toki viikoittainen vaihtelu on suurta.
Kuinka killan tulisi huomioida vanhoja jäseniään ja kunniajäseniään?