Opintomestariehdokkaat

Ehdokkaat
Kuva
Esittely
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?
Miten killassa voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa killan toiminnassa turvallisemman tilan perjaatteiden toteutumisen?
Killan opintomestarin tulee edustaa tasapuolisesti kaikkia kiltalaisia ja heidän opintojaan koulun päätöksenteossa. Kuinka varmistaisit, että pystyisit ottamaan huomioon kaikki opintohaarat ja edustamaan kaikkia kiltalaisia?
Mitä hallitukselle kuuluvia vastuita haluaisit päästä tekemään ensi vuonna?
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?
Miten toimit stressin ja paineen alla? Osaatko varata itsellesi riittävästi aikaa oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi?
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?