Fuksikapteeniehdokkaat

EhdokkaatSakari MäntynenNoora PermiNinni Tähti
Kuva
EsittelyMoro! Mä oon Sakari, tokan vuoden mittari ja haen killan vaaleissa fuksikapteeniksi. Kiltatoiminta on antanut mulle hyvin paljon ja innostanut mukaansa ajan kuluessa yhä enemmän ja enemmän. Toistaiseksi oon päässyt kokeilemaan kiltatoimintaa ISOna, toimittajana ja Apu-ie:nä, joiden lisäksi oon ollut mukana järkkäilemässä erilaisia muita projekteja. Lisäksi joku onkin saattanut havaita minut tanssahtelemassa MKB:n riveissä. Näiden myötä käsitys killan toiminnasta on selkeytynyt ja halu päästä mukaan toiminnan järjestämiseen on kasvanut.

Minulla on esiintymiskokemusta niin musiikin, urheilun kuin näyttelynkin saralta, jotka ovat kasvattaneet pestissä hyödyllistä itsevarmuutta ja niin heittäytymis- kuin paineensietokykyäkin. Vahvuuksiini kuuluu ehdottomasti kyky luoda ja vahvistaa ryhmähenkeä. Olen itse hyvin energinen ja pyrin tartuttamaan hyvää fiilistäni muihin, joka takaisi kaikille unohtumattoman ja mahtavan fuksivuoden.

Koen osaamiseni ja persoonani olevan täydellinen resepti tähän niin ikään fuksikapteeniksi kutsuttuun keittoon 🙂
Moikku!
Oon tokan vuoden mittari ja Lapuan edustus meidän killassa. Tänne muuttaessa oli ihanaa huomata, miten tervetullut olo oli tulla Maanmittarikiltaan. Oon ite saanut meidän killasta paljon uusia ystäviä ja rakastan sitä, millainen yhteishenki MK:lla on. Haluan ehdottomasti olla osana varmistamassa sitä jatkumoa :3

Kiinnostuin fuksikapun tehtävästä jo omassa varaslähdössä ja nyt ajattelin että olisi oikein hyvä hetki hakea itse kyseiseen pestiin. Olisi ihanaa päästä ohjaamaan tulevia fukseja alkuun opinnoissaan sekä tutustuttamaan heitä teekkari- ja etenkin mittarikulttuuriin!

Muut kiltalaiset ovatkin olleet suurena osana innoittamassa hakea mukaan kiltatoimintaan ja oonkin suhteellisen ahkerasti lähtenyt mukaan muun muassa killan tapahtumiin ja muihin prokkiksiin, kuten teekkarispeksiin. Viimeisen vuoden aikana oon ollut mukana maakansallisbaletissa, killan kuvaajana, apuIEnä sekä ISOna.

Uskoisin, että kiinnostuksen, järjestelmällisyyden, huumorintajun ja intohimon vuoksi sopisin tähän tehtävään hyvin 🙂
Heips, mä oon Ninni! Oon toisen vuoden mittari. Nuoresta mittari-iästä huolimatta oon kerennyt puuhailemaan erilaisia kiltajuttuja mm. toimariviroissa Abulaisena ja ISO-henkilönä, hyvinvointityöryhmässä sekä monissa vastaan tulleissa puuhasteluissa ja vastuuhommissa. Tarkkasilmäisimmät on myös mahdollisesti voineet bongata mua Otaniemen parhaan tanssiryhmän riveistä…

Heittäytymiskyky, innostus uutta kohtaan sekä kiinnostus killan toiminnasta on vienyt mua monipuolisiin kiltahommiin. Niistä saatu kokemus on myös tärkeä tekijä mun päätöksessä hakea killan hallitukseen ja fuksikapteeniksi. Uskon, että mulla on ennen kaikkea asenteen, mutta myös monipuolisista kiltahommista karttuneen kokemuksen, myötä paljon annettavaa uusille fukseille sekä meidän killalle.

Olisin sopiva fuksikapteeniksi, koska multa löytyy lujuutta pitää pakka kasassa sekä vastapainoksi empatiaa ja tunneälyä toimia niin uusien fuksien, fuksikapteeniparin, killan hallituksen kuin FTMK:n parissa. Mulle on myös tärkeää, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus ja tila olla osa Maanmittarikiltaa ja teekkarikulttuuria. Muun muassa tätä ja paljon muuta pääsisin työstämään ja edistämään fuksikapteenin virassa.

Lopuksi tahtoisin vielä jakaa historiamme arvostetun näytelmäkirjailija Dante Alighierin viisaat sanat:
”Follow your own star!”
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Yhteenkuuluvuuden tunne on killassamme uskomattoman hyvä ja sen säilyttäminen erityisen tärkeää. Itse opiskeluja varten Jyväskylästä Helsinkiin muuttaneena koin tämän erityisen tärkeäksi. Olin heti ensikatseesta osana porukkaa ja koin itseni tervetulleeksi, joka loi vahvan pohjan uudelle elämänvaiheelle. Yhteenkuuluvuus on yhtä tärkeää joka kontekstissa ja killan tulee tehdä kaikkensa sen ylläpitämiseksi, opintojen alusta niiden loppuun asti. Tämä muodostuu niin tapahtumien, tuen kuin yleisen ilmapiirin kautta, joiden edesauttamisessa tahdon ehdottomasti olla vahvasti mukana! Maanmittarikillan tärkein tehtävä on luoda yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kiltalaisten välille, sekä mahdollistaa opiskeluja tasapainottavaa toimintaa. Uusien opiskelijoiden fuksikasvatus kuuluu killan tärkeimpiin tehtäviin perehdyttäen heitä mittari- sekä teekkarikulttuuriin. Kilta toimii myös opiskelijoiden edunvalvojana sekä linkkinä kiltalaisten ja koulun välillä.

Kilta mahdollistaa kiltalaisille yhteisen kohtaamispaikan, Montun. Mielestäni yksi parhaista asioista on tulla kiltikselle juttelemaan kiltalaisten kanssa, juomaan kahvia, pelaamaan korttia ja/tai käpertyä Nalle Wahlroosin kainaloon. <3
Mun mielestä killan tärkein tehtävä on tarjota tasavertainen ja aktiivinen yhteisö meidän alojen opiskelijoille. ”Me”-henki, teekkarikulttuuri fukseille ja vanhemmille ikävuosille, yhteisön ylläpito ja kehitys.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?1. Lupaan tuleville fukseille unohtumattoman fuksivuoden. Luovuus, intohimo sekä yhteistyökykyisyys muodostavat tähän oivat lähtökohdat. Aion myös pitää huolen, ettei vuosi jää unohtumattomaksi ainoastaan fukseille, jotta muutkin kiltalaiset saisivat siitä mahdollisimman paljon irti.

2. Lupaan kiltalaisille entistä avoimemman ja suoremman kanavan vaikuttaa killan asioihin. Vaikka suurin osa killan suunnittelusta ja päätöksistä tapahtuu hallituksen alla, pyrin tuomaan muutosta luomalla jokaiselle mahdollisuuden päästä mukaan erilaisiin projekteihin, suunnitteluun ja vaikuttamiseen. Uskoisin tämän vahvistavan kiltalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja takaavan intohimoisimman tiimin työstämään projektia, jolloin lopputulos on yhä mahtavin!

3. Lupaan viestinnän ja tiedon jakamisen selkeytyvän entisestään. Osa yhteenkuuluvuutta muodostuu sen kautta, miten tietoa on saatavilla. Tämän edesauttamiseksi nettisivujen uudistusprojekti on merkittävä, sillä se luo alustan kaikelle informaatiolle yhteen selkeään paikkaan, joka seuraa ajantasalla ja käsi kädessä Telegramin tiedotuskanavia. Tiedonvälityksen selkeä ja aktiivisesti ylläpidetty alusta pitää kiltalaiset ajantasalla tapahtumista ja projekteista, sekä estää tiedotusten, ilmoittautumisten ja projektien katoamista tg-kanavien syövereihin.
1. Kandipääaineiden myötä tarvittavan kehitystyön jatkaminen sekä killan yhtenäisyyden edistäminen fuksimäärän ja kahden pääaineen välillä.
2. Fuksivuoden tapahtumien ja aktiviteettien toteuttaminen niin, että matalakynnys ja mahdollisuus hypätä milloin vaan mukaan säilyy koko vuoden varaslähdöstä vappuun asti.
3. Tiivis yhteistyö ISO-vastaavan ja maisterikapteenin kanssa. Viestinnällä sekä yhteisellä suunnittelulla ja koordinoinnilla toimivuutta erityisesti fuksisyksyyn.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?Killassamme on vasta viimeisen vuoden ajan ollut kaksi fuksikapteenia ja yli puolet enemmän fukseja, joten pesti elää muutoksessa. Kipparille kuuluu tiettyjä perinteisiin sidottuja tehtäviä, joista on mielestäni hyvä pitää kiinni.

Haluan kuitenkin tehdä juttuja omalla twistillä ja tehdä vuodesta ikimuistoisen fukseille. Kaikkien tehtävien avautuessa kehitettävää varmasti löytyy.

En osaa sanoa mitään tosi konkreettista tai isoa muutosta mitä tekisin, mutta pyrin siihen, että kommunikointi kippariparin, muiden hallituslaisten, ISO-vastaavan, ISOjen sekä fuksien kanssa toimisi hyvin.
Pestissä on erityisesti kandipääainemuutosten myötä paljon kehitettävää. Edeltävien fuksikapteenien aloittama työ varmasti jatkuu vanhojen toimintatapojen ja konseptien kehittämisen parissa, jotta fuksitoiminta saadaan toimivaksi nykyisellä sisäänottomäärällä ja kahdella kandipääaineella. Uskon, että tässä erityisen tärkeää on kuulla edeltäviä fuksikapteeneja.
Miten killassa voidaan edistää
yhdenvertaisuutta ja varmistaa killan toiminnassa turvallisemman tilan periaatteiden toteutumisen?
Ennaltaehkäisy, epäkohtiin ja tilanteisiin puuttuminen sekä toiminnan kehittäminen. Tärkeintä on kuitenkin alusta asti luoda turvallista sekä epätasa-arvon ja häirinnän tuomitsevaa ilmapiiriä. Mielestäni killan oma häirintäyhdyshenkilö edistäisi yhdenvertaisuutta ja turvallisemman tilan periaatteita.

Fuksitoiminnan näkökulmasta uskon, että selkeiden ja yhteisten ohjeiden sopiminen (esimerkiksi fuksi- ja maisterikapteenien, ISOvastaavan, ISOjen kanssa) mahdollisten tilanteiden varalle mahdollistaa matalan kynnyksen toiminnan. First aid: mitä voi itse tehdä, keneen voi tukeutua, kuka puuttuu/tekee toimenpiteitä jne.
Mitä hallitukselle kuuluvia vastuita haluaisit päästä tekemään ensi vuonna?Lähden mielelläni mukaan työstämään erilaisia projekteja. Olen erityisen innoissani tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä, sillä niissä koen konkreettisimmin vaikuttavani maakansan hyvinvointiin, levittäen hyvää mieltä ja luoden ikimuistoisia hetkiä. Haluan olla koko hallituksen tukena jakamassa taakkaa raskaimpien projektien ja tehtävien hoitamisessa, riippumatta sen luonteesta tai sisällöstä. Etenkin alkuvuodesta, ennen varsinaisten omien tehtävien alkamista, tahdon tuoda ilmi apuni olevan saatavilla jokaiselle hallituslaiselle ja kiltalaiselle.Haluaisin erityisesti olla auttamassa erilaisissa kiltauudistuksissa (esim. killan oma häirintäyhdyshenkilö) ja niiden loppuun viemisessä. Lisäksi olisi mukavaa päästä järkkäilemään pienempää ja isompaa ohjelmaa kiltalaisille yhdessä hallituksen kanssa.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Uskon pestin vievän aikaa vaihtelevasti. Ensimmäisen kevään ajan uskon viran vievän 8-12 tuntia viikossa, joka koostuu erilaisista kokouksista killan hallituksessa sekä ftmk:ssa, suunnittelusta ja edellisten kippareiden apukäsinä toimimisesta. Alkuvuodesta vastuunottaminen hallituksessa vie myös aikaa, sillä omien tehtävien korostuessa syksyä kohden, löytyy paljon erilaista avuntarvetta eri puolilla hallitus- ja kiltatoimintaa. Loppukesästä alkaen uskon vastuun nousevan loppupestin kestävään piikkiinsä ja pestin kääntyvän täyspäiväiseksi yli 40 tuntiin viikossa. Tämän aikana oletan suunnittelun määrän ja etenkin ftmk:n kanssa kokoustamisen kasvavan, niin kuin killan kokouksissa koetun vastuunkin, jonka lisäksi tapahtumiin kuluvaa aikaa tulee kasvavassa määrin. Lisäksi aikaa kuluu tiedon jalkauttamiseen, koordinointiin, fuksien auttamiseen ja korkeakoulun kanssa käytävään yhteistyöhön.Kipparin hommat alkaa virallisesti vasta Wappuna, mutta jo alkukeväällä varmasti pääsee käyttämään aikaa pestiin orientoituen. Syksyllä ennen orientaatiota aikaa kuluu todella paljon kaiken järjestelyyn ja syksy pitkälti kuluukin niin fuksitapahtumien järjestämisessä kuin muiden hallitusjuttujen, kuten kokousten parissa. Olen kuitenkin valmis käyttämään aikaa kipparina toimimiseen.
Miten toimit stressin ja paineen alla? Osaatko varata itsellesi riittävästi aikaa oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi?Olen luonteeltani sitkeä, vaikka ympäröivä tilanne olisikin stressaava ja paineistettu. Tapani selvitä stressaavista ja hektisistä tilanteista on tarkastella asioita ratkaisukeskeisesti ja pyrkiä tasapainottamaan tilannetta vähemmän kuormittavaksi. Tämä on ehkä aspa-työstä opittua (:D), mutta vaikka olisi kuinka kiire ja stressi, en tiuski tai pura sitä muihin ihmisiin. Tsempin ja yhteistyön kautta!

Oman hyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpitäminen on mulle tärkeää. Se oli myös tärkeä osatekijä, kun tein päätöstä hakea hallitukseen ja fuksikapteeniksi. Omien voimavarojen tiedostaminen ja itselleen toimivat keinot ladata akkuja on mun hyvinvoinnin perusta. Mulle myös tärkeä osa hyvinvointia on muiden ihmisten läsnäolo – saan siitä tosi paljon voimaa ja energiaa! Esimerkiksi kokoustilanteet ja palaverit on yleensä mun päivän kohokohtia, vaikka kokouksen aihe olisi välillä kuinka tylsä tai ärsyttävä. 😀
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Vaikka kaikilla hallituslaisilla on omat vastuualueensa ja tehtävänsä, on myös juttuja, joita tehdään hallituksena yhdessä. Jotta tällainen porukka toimii yhteen, on tärkeää tutustua toisiin ja pitää mielessä, ettei hommia tehdä hammasta purren vaan hyvällä meiningillä! Pidänkin kommunikointia avainasemassa kaikessa yhteistyössä ja uskon, että hyvällä porukalla tulee varmasti kiva hallitusvuosi. 🙂
Yhdessä tekemisessä oma vahvuuteni on, että otan kaikki huomioon, olen sosiaalinen ja omaan suhteellisen pitkän pinnan, mutta olen kuitenkin päättäväinen silloin, kun asioita pitää saada tehdyksi.
Yhteistyö, kunnioitus, vastavuoroinen auttaminen. Omia vahvuuksiani yhdessä tekemisessä on vastuuntunto ja kyky pusertaa asiat loppuun. Toisaalta myös minulle on tärkeää, ettei kukaan jää yksin liian ison duunin kanssa, jonka vuoksi autan myös matalalla kynnyksellä muita.
Haetko pestiin yksilönä vai parin kanssa?Haen fuksikapteeniksi ensisijaisesti Sakarin kanssa. Olemme aiemmin toimineet yhdessä projektityöskentelyssä ja koen, että yhteistyömme sujuu hyvin. Ajattelen, että tehtävään on helpompi lähteä, jos tietää kommunikoinnin ja yhteistyön sujuvan hyvin.

Toimisin pestissä tietysti myös jonkun muun kanssa hyvin ja olisinkin hakenut fuksikapuksi, vaikka paria hakuun ei olisikaan ollut.
Miten aiot saada uudet fuksit tuntemaan olon tervetulleeksi maanmittarikiltaan?Turvallinen, kiinnostava ja kannustava ympäristö on uudelle opiskelijalle uudessa elämänvaiheessa paras paikka aloittaa luomaan uusia ihmissuhteita ja tuttavuuksia. Tämän mahdollistamiseksi suunnittelisin monipuolisia tapahtumia, joissa jokaiselle olisi jotain omaa ja tuttua, mutta myös aivan uutta. Kun ympärillä tapahtuu paljon uutta ja havainnoitavaa, on helppoa löytää uutta pohdittavaa ja purettavaa uudessakin porukassa. Lisäksi tietenkin tapahtumien monipuolisuudessa toivon kaikkien tuntevan itsensä huomioonotetuiksi!

Tämän lisäksi fukseille täytyy varata tarpeeksi aikaa ryhmäytyä keskenään ilman ISOjen tai muiden kiltalaisten läsnäoloa, vaikka heidänkään tärkeyttä ja osallistumispanosta ei voi painottaa tarpeeksi. Porukalla on alkuun helppo sopia niin tapahtumiin osallistumisista kuin kahvitteluista montussa. Myös alusta asti kaikilla orientaatioviikon ja alun muitakin tapahtumia järjestävillä heittäytymiskyvyn näyttäminen on tärkeä jäänrikkoja, sillä se rohkaisee muutkin toteuttamaan itseään täysillä!
Helposti lähestyttävän ja rennon ilmapiirin edistäminen omalla toiminnalla on tärkeää, jotta uusien fuksien on helpompi päästä alkujännityksestä ja alun kysymysmerkeistä eroon. Uskon myös, että omalla heittäytymisellä on todella iso rooli. Sillä toivottavasti olisi rohkaiseva vaikutus uusille fukseille lähteä toimintaan mukaan. Toisaalta se myös viestii fukseille, että meidän killassa saa olla just omanlainen tyyppi!

Mun mielestä on myös tärkeää fuksikapteenina huolehtia siitä, että erityisesti fuksivuoden alussa hoidetaan tapahtumat ja toiminta niin, ettei fukseilta itseltään vaadita liikaa ryhmäytymisen suhteen. Ryhmäytyminen ja tutustuminen on orientaatioviikon tärkeimpiä tehtäviä, mutta joillekin esimerkiksi omatoiminen ryhmien muodostus voi tuntua haastavalta ja stressaavalta. Tällaisissa tilanteissa on mielestäni erityisen tärkeää viestiä omalla toiminnalla siitä, että ryhmäytyminen ei ole vain fuksien omilla harteilla ja uusia mahdollisuuksia tutustumiseen kyllä tulee. On ok hakea omaa paikkaa ja tutustua rauhassa uusiin tyyppeihin! <3
Killan toimijarakennetta on päivitetty vuoden 2022 aikana. Millainen rooli oman pestisi alaisuudessa toimivilla vastuutoimihenkilöillä tulisi olla tulevaisuudessa? Miten aktivoisit vastuutoimihenkilöitäsi ja saisit heidät kokemaan olonsa tärkeiksi osana kiltatoimintaa?Tiivis yhteistyö ja kommunikointi ISO-vastaavan kanssa. Yhteisen sävelen löytäminen ja kommunikointi ovat todella tärkeitä. Myös ISOjen panos uusien fuksien kanssa on korvaamatonta ja haluaisinkin parantaa fuksikapteenien ja ISOjen välistä tiedonkulkua.