Tietoa vaaliehdokkaista

Hakijat 2022

Tältä sivulta löydät hakijat lueteltuina pesteittäin. Lisäksi alla olevien linkkien takaa löytyy eri virkoihin hakevien kiltalaisten esittelyt sekä vastaukset heille esitettyihin kysymyksiin. Pestejä klikkaamalla pääset lukemaan hakijoista lisää.

Huom. Pestikohtaisia hakijasivuja päivitetään pitkin vaalikautta päivittäjien aikataulujen mukaisesti. Lähtökohtaisesti vastauksia päivitetään vähintään kerran päivässä. Vastaukset päivitetään viimeisen kerran torstai-iltana 24.11. Toimitathan vastauksesi siihen mennessä.

Hallitus

Hallitushakijoiden esittelyt löydät alta. Kiltalaiset voivat halutessaan lähettää hallitushakijoille kysymyksiä täältä.

Puheenjohtaja (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Aatu Jäntti
Riina Timonen

Varapuheenjohtaja (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Ilmari Pyykkö
Otto Sorvo
Markus Hartikainen

Rahastonhoitaja (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Julie Kurumaa
Riku Putkinen

Fuksikapteeni (2 kpl) (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Ninni Tähti
Noora Permi
Sakari Mäntynen

Maisterikapteeni (Vastauksia päivitetty 17.11.)
Vilma Puusaari
Daniel Guzman Monet

IE (2 kpl) (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Iiris Juntunen ja Emma Onnela
Anni Karlsson

Opintomestari 

Tiedottaja (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Iida Liimatainen
Akseli Uotila

Ulko- ja kulttuurimestari (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Joonas Sinerkari
Eero Ikonen

Yrityssuhdemestari

Geometreksen päätoimittaja

Vastuutoimihenkilöt

Vastuutoimihenkilöiden esittelyt ja vastaukset heille osoitettuihin kysymyksiin löydät alta. Killan hallitus on valmistellut kullekin vastuutoimihenkilöpestille 2-3 kappaletta pestikohtaisia kysymyksiä.

Webbiwelho (Vastauksia päivitetty 23.11.)
Ninni Tähti

Liikuntavastaava (2 kpl) (Vastauksia päivitetty 19.11.)
Elina Niemi

ISOvastaava

Maisteri-ISOvastaava

Abivastaava
Caisha Khalaf

Päälukkari (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Eero Hyytinen
Otto Näsman

Maakansallisbaletin taiteellinen johtaja (2 kpl) (Vastauksia päivitetty 19.11.)
Alisa Lehtonen
Aino Huttunen

Killan entinen (Vastauksia päivitetty 24.10.)
Jesper Winogradow

Vaaleissa valittavat toimihenkilöt

Muiden vaaleissa valittavien toimihenkilöiden esittelyt ja vastaukset heille osoitettuihin kysymyksiin löydät alta. Killan hallitus on valmistellut kullekin yhden pestikohtaisen kysymyksen, johon hakijat voivat halutessaan vastata.

Excuvastaava
Netta Varonen

RIL-TEK-yhdyshenkilö (Vastauksia päivitetty 25.10.)
Aku Jyläskoski

Monttutonttu (5 kpl)
Vilma Puusaari
Linnea Mikkola
Anna Nurmes
Pinja Salo
Otto Näsman

Somevastaava (3 kpl) (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Saana Neulasalmi
Ida Menna
Juuli Väätäinen
Iida Liimatainen

MAIK-vastaava (2 kpl) (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Netta Varonen
Laura Kärkkäinen
Priska Viljakainen

Hupisuunnittelija (5 kpl) (Vastauksia päivitetty 24.11.)
Ida Menna
Adele Raunu
Laura Kärkkäinen
Ella Ryhänen
Elli Vainio-Mattila
Linnea Mikkola
Juho Pelkonen

ApuIE (12 kpl) (Vastauksia päivitetty 22.11.)
Netta Varonen
Simo Piironen
Sara Blomqvist
Vivian Brusila
Matias Iivonen
Noah Clarkeburn
Antti Karttunen
Senja Aaltonen
Siiri Kokko
Otso Lattu

Toiminnantarkastajat (2 kpl + 2 kpl vara)
Onni Nurkka
Jesper Winogradow

Jatkohaussa valittavat toimihenkilöt

Henkilöt, jotka hakevat jatkohaussa mukaan killan toimintaan löydät alta. Heille ei ole mahdollista lähettää kysymyksiä eikä heistä julkaista julkisia esittelytekstejä. Kyseisten pestien hakijoiden pyydetään lähettämään lyhyet esittelytekstit killan puheenjohtajalle Jesperille (tg @PrinssiJeppe), joka toimitaa esittelytekstit eteenpäin seuraavan vuoden hallitukselle ja vastuutoimihenkilöille. Seuraavan vuoden hallitus ja vastuutoimihenkilöt tekevät valinnat valittavien henkilöiden suhteen perustuen esittelyteksteihin ja voivat halutessaan rajata valittavien henkilöiden määrää.

Maakansantietäjä
Eeti Ahola
Lotta Sirkemaa
Ilmari Pyykkö
Inkeri Mankkinen
Eero Hyytinen
Ella Ryhänen
Laura Mörsky
Maija Mäkiniemelä
Tommi Alajoki
Joel Leppänen
Aku Staff
Elli Happonen
Onni Nurkka
Pinja Salo
Juho Pelkonen
Tuuli Inkinen
Otto Näsman
Markus Rauhanen
Leo Vasara
Iisa Simola
Katariina Kasvinen
Riina Timonen
Riku Putkinen

Webbiapuri
Viola Palolahti
Tommi Alajoki
Riku Putkinen
Elli Happonen
Julie Kurumaa
Onni Nurkka
Anna Nurmes
Noah Clarkeburn
Joona Lipponen
Priska Viljakainen
Eero Ikonen
Elli Vainio-Mattila
Otto Näsman
Daniel Guzman Monet
Riina Timonen
Otto Sorvo
Markus Hartikainen
Jesper Winogradow

Graafikko
Elisabeth Rancken
Inkeri Mankkinen
Ida Menna
Elli Vainio-Mattila
Viola Palolahti
Iiris Mäkelä
Anna Nurmes
Priska Viljakainen
Aku Jyläskoski
Iisa Simola
Daniel Guzman Monet
Aatu Jäntti
Otto Sorvo
Markus Hartikainen

Kuvaaja
Sanni Palomäki
Noora Permi
Joona Lipponen
Viola Palolahti
Tuuli Inkinen
Iisa Simola
Markus Hartikainen

Liikuntatutor
Ville Vakkala
Markus Siro
Toman Hairetdin
Adele Raunu
Joni Pihlajaniemi
Melinda Nelimarkka
Emilia Suojärvi
Joel Leppänen
Atte Häkkinen
Julie Kurumaa
Anna Nurmes
Elina Niemi

Yrityssuhdesihteeri
Saska Kolehmainen
Pinja Tamminen
Antti Uusi-Marttila
Sara Blomqvist
Riku Putkinen

Alumnivastaava
Joel Leppänen
Leo Vasara

Abulainen
Emmi Vieira
Ilmari Pyykkö
Terho Nissilä
Saana Neulasalmi
Eero Hyytinen
Juuli Väätäinen
Maria Pelkonen
Riku Putkinen
Atte Häkkinen
Linnea Mikkola
Julie Kurumaa
Caisha Khalaf
Antti Karttunen
Joona Lipponen
Eero Ikonen
Aku Jyläskoski
Noora Permi
Sakari Mäntynen
Peeka Mäkinen
Aatu Jäntti
Jesper Winogradow

Lukkari
Eero Hyytinen
Eeti Ahola
Elli Vainio-Mattila
Joel Leppänen
Aku Staff
Onni Nurkka
Joona Lipponen
Juho Pelkonen
Markus Rauhanen
Leo Vasara

Lukkarikisälli
Ilkka Rantakokko
Senja Aaltonen
Ninni Tähti
Aaro saatananmoinen
Otso Lattu
Saana Neulasalmi
Joonas Sinerkari
Akseli Uotila
Joel Leppänen
Leo
Elli Happonen
Sakari Mäntynen
Peeka Mäkinen
Markus Hartikainen