Yrityssuhdemestariehdokkaat

EhdokkaatOtto Sorvo
EsittelyHei kaikille! Olen Otto Sorvo, toisen vuoden mittari, ja haen rakkaan kiltamme yrityssuhdemestariksi. Olen heti fuksivuoteni alusta lähtien osallistunut aktiivisesti killan toimintaan haalaritoimikunnan merkeissä, jossa sain ensimaistiaisen MK:n yritysyhteistyöstä. Kuluneena vuonna olen toiminut yrityssuhdesihteerinä, ja sähköpostien lähettämisen lisäksi olen päässyt avustamaan esimerkiksi ENG-festin järjestämisessä. Tämän lisäksi olen toiminut MAIK-toimihenkilönä, eli ollut osana MAIK-hallitusta. MAIKissa olen päässyt kurkistamaan, miltä opiskelijayhdistyksen hallitustoiminta näyttää ja näkemään, mitä tapahtumien järjestäminen vaatii. Lisäksi teimme MAIKissa RILin puolesta ilmoitusmyyntiä yrityksille sähköpostitse ja puhelimitse, millä keräsimme rahaa MAIKille. Toimihenkilövirkojen ohella olen tänä lukuvuonna myös ISO-henkilö.

Killan toimintaan osallistuminen on antanut minulle suuresti iloa, ja koen, että nyt on minun vuoroni kantaa oma korteni kekoon. Yrityssuhdesihteerinä minusta tuntui, että minulla olisi vielä paljon enemmän annettavaa, jonka vuoksi haen tähän virkaan. Tunnollisesta luonteestani on hyötyä tässä tehtävässä sekä hallitustoiminnassa yleisesti. Lisäksi kokemuksestani yrityssuhdesihteerinä sekä MAIK-hallituksessa olemisesta on apua. Olen valmis haastamaan itseäni ja käyttämään aikaani tähän tehtävään.
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Hallituksen jäsenten tulee olla sitoutuneita tehtäviinsä, sillä hallitustyö vie paljon aikaa ja hallituksella on myös paljon vastuuta. Toisaalta myös joustavuutta ja ymmärrystä toisia kohtaan vaaditaan jäsenten erilaisten luonteiden ja tilanteiden vuoksi. Ongelmista tulisi ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, jotta muut voisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa kykyjensä mukaan suurempien ongelmien välttämiseksi. Tämä edellyttääkin sellaista ilmapiiriä hallituksessa, jossa kaikki jäsenet uskaltavat ilmoittaa mahdollisista ongelmistaan ja pyytää apua. Hallituksen sujuvan toiminnan kannalta on siis elintärkeää, että kommunikointi on kunnossa.

Olen luonteeltani sovitteleva ja uskon, että siitä on apua hallitustoiminnassa, jotta löydetään kompromisseja ja päätöksiä saadaan vietyä eteenpäin. Olen myös vastuuntuntoinen ja melko auttavainen, joten toivon, että myös minusta voisi olla apua muiden ongelmatilanteissa.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Luulen, että aikaa kuluu viikoittain vähintään muutamia tunteja hiljaisempina aikoina, mutta varmasti usein paljon enemmänkin. Aikaa kuluu viikoittain hallituksen kokouksiin, jonka lisäksi aikaa kuluu tietenkin yrityssuhdemestarin omiin tehtäviin. Molempien määrä riippuu paljolti vuodenajasta; esimerkiksi vuoden alussa vuosisponssisopimusten tekeminen ja vuosijuhlan sponsorien hankkiminen vienee aikaa ja loppupuoliskolla esimerkiksi orientaatioviikon valmistelut, haalarisponssit ja tapahtumat, kuten PP ja yritysilta vievät paljon aikaa. Lisäksi aikaa kuluu vaihtelevasti muiden tapahtumien järjestelyissä. Tarkkoja tuntimääriä on hankala arvioida, varsinkin tulevan kandiuudistuksen aiheuttaman suuren muutoksen vuoksi.
Hakisitko pestiisi mikäli se ei olisi hallitusvirka, vaan toimarivirka?Yrityssuhdemestarin työllä on suuri merkitys killan budjettiin ja toiminnan rahoitukseen, joten mielestäni olisi outoa, jos se ei olisi hallitusvirka. Hain tähän tehtävään kuitenkin ensisijaisesti sen vuoksi, että halusin osallistua enemmän killan toimintaan ja antaa killalle enemmän. Killan asioihin vaikuttaminen kiinnostaa minua, mutta se on minulle enemmänkin suuri lisä tähän hommaan kuin itseisarvo.
Millaisena näet tulevaisuuden ekskursiotoiminnan? Ovatko ensi vuoden excursiot toteuttu livenä, etänä vai hybridinä?Uskon ja todella toivon, että tulevan vuoden ekskursiot järjestetään perinteiseen tapaan livenä. Etäekskursioissa on mielestäni sama ongelma kuin muussakin etätoiminnassa, eli vuorovaikutus voi jäädä hyvin vähäiseksi, jolloin ekskursiosta saa vähemmän irti. Myös tulevaisuuden työpaikkojen kannalta tärkeiden kontaktien hankkiminen voi olla haastavaa. Tämä on kuitenkin vain minun mielipiteeni, ja kiltalaisilta voisikin kysyä heidän mielipidettään ja pyrkiä järjestämään sekä live- että etäekskursioita, jos vain halukkuutta myös jälkimmäiseen löytyy tarpeeksi. Hybridiekskursioita en näe toimivana vaihtoehtona.
Kandiuudistuksen myötä killan sponsoritkin varmaan uudistuvat ja sponsorituloille on entistä enemmän tarvetta sisäänoton kasvaessa. Miten suhtaudut haasteisiin?Tiesin ehdolle asettuessani, että kandiuudistus voi vaikuttaa merkittävästi ensi vuoden toimintaan ja ensi vuoden sponsorisuhteisiin ja -tuloihin. Otin tämän huomioon pohtiessani ennen ehdolle asettumista sitä, että onko minulla aikaa käytettäväksi ja halua haastaa itseäni tässä tehtävässä. Tulin siihen lopputulokseen, että saan tästä pestistä niin paljon, että olen valmis niihin haasteisiin, joita kandiuudistus tuo mukanaan. Enkä tulisi olemaan uudistuksen kanssa täysin yksin, vaan tukenani olisi (toivottavasti:D) muu hallitus!

Toinen asia on se, että kiltamme alta ei oikeastaan lähde aloja, vaan niitä tulee vain lisää. Tämä tarkoittaa sitä, että olemassa olevan yritysyhteistyön pohjalle on hyvä lähteä rakentamaan uutta yhteistyötä, joka vastaa suuremman sisäänottomäärän tarpeisiin. Toki esimerkiksi vuosisponssien suuruus muuttunee, mutta luultavasti kandiuudistuksen myötä killallamme on mahdollisuus tehdä yhteistyötä useamman eri yrityksen kanssa kuin ennen.
Rahat vai kolmipyörä? Eli koetko tärkeämmäksi sponssien keräämisen vai excursioiden järjestämisen kiltalaisille?Koen tärkeämmäksi sponsorien keräämisen, sillä killan tärkeimpinä tehtävinä on mainittu mm. fuksikasvatus ja vapaa-ajan ohjelman järjestäminen, jotka olisivat kalliimpia osallistujille ilman sponsoreita. Sponsorit mahdollistavat sen, että moni tapahtuma on useamman kiltalaisen saavutettavissa heidän taloudellisesta tilanteestaan huolimatta!

Vaikka myös ekskursioiden järjestäminen on myös tärkeää, en koe sitä aivan yhtä tärkeäksi tehtäväksi kuin sponsoreiden keräämistä. Killan lisäksi ekskursioita järjestävät tietenkin myös ammattiainekerhot, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ekskursioiden suhteen, kuten esim. Kolme kovaa excua. Lisäksi useat kiltalaiset kuuluvat aa-kerhoihin, joten he voivat osallistua niiden järjestämille ekskursioille.
Killan yhteydessä on ensi vuonna 4 AA-kerhoa. Miten näet killan excujen ja yritysasoiden toimivan sulassa sovussa näiden kanssa?Aiemmassa vastauksessa mainitsinkin jo yhteistyöstä ammattiainekerhojen kanssa esim. Kolmen kovan excun muodossa. Uskon, että voimme tehdä myös tulevana vuonna yhteistyötä ekskursioiden suhteen Linkin, Fundin, Poligonin ja Akvan kanssa kuten Linkin ja Fundin kanssa aiempina vuosinakin! Ekskursioiden lisäksi olisi hyvä pitää aktiivista ja avointa keskusteluyhteyttä muiden yritysasioiden suhteen näiden aa-kerhojen yrityssuhdevastaavien kanssa.