Varapuheenjohtajaehdokkaat

Ehdokkaat Ellinoora RastasTuuli Inkinen
Esittely
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Mielestäni kommunikaatio on ehdottomasti tärkein osa yhteistyön onnistumista. Puhuminen ja asioiden välittäminen muille tietoon auttaa todella paljon yhtenäisen hallituksen muodostamisessa ja sen ylläpitämisessä. Myös aito kiinnostus omaan pestiin ja muiden tekemiseen auttaa hyvän yhteistyön saavuttamisessa. Minun vahvuuteni on suorapuheisuuteni. En kainostele sanoa, jos jokin asia tai päätös askarruttaa minua.Sujuvan yhteistyön takaamiseen vaaditaan ennen kaikkea aktiivista kommunikaatiota kaikkien hallituksen osapuolten ja sidosryhmien välillä. Tämä toteutuu, kun hallituksen yleinen ilmapiiri on avoin, innostunut ja kommunikaatiolle on luotu tarpeeksi kanavia. Hallitus nivoutuu vuoden aikana luonnollisesti yhteen ja tavat keskustella asioista ja tehdä hommia yhdessä rutinoituvat, mutta asian edistämiseksi etenkin loppuvuodesta ja alkuvuodesta tulee luoda yhteiset pelisäännöt toiminnalle ja kasvattaa yhteishenkeä esimerkiksi harjoituskokouksen ja virkistäytymisen muodossa - yhteistyö pelaa kun kaikilla on porukassa hyvä olla.

Porukassa järkkäily ja päätöksenteko on tuttua ja koen, että olen hyvä ottamaan vastuuta työnteosta ja organisoinnista. Kuuntelen mielenkiinnolla muiden mielipiteitä ja pyrin aina ymmärtämään päätöksenteossa kaikkien osapuolien näkemystä, mutta tuon myös mielelläni omat ideani ja kantani esille.
Miksi haet varapuheenjohtaksi? Hain varapuheenjohtajaksi, koska pidän uusista haasteista kuitenkin niin että haasteessa on jotain tuttua ettei ihan kokonaan uutta. Varapuheenjohtajan tehtävät kuulostavat juuri sellaisilta joita tykkäisin tehä, kuten pöytäkirjojen kirjoittaminen ja esityslistojen laatiminen sekä kilttiksestä huolehtiminen.Haen varapuheenjohtajaksi, koska koen kiltatoiminnan olleen kahden vuoden ajan yksi tärkeimmistä asioista opiskeluelämässäni ja haluan jatkaa killan parissa etenkin seuraava vuonna, kun edessä on kiltamme toimintaan suuresti vaikuttavia muutoksia. Varapuheenjohtajana toimin puheenjohtajan ensisijaisena apuna ja tukena, ja pääsen vaikuttamaan siihen, että hallituksen toiminta pyörii sujuvasti. Olen ihmisenä vastuuntuntoinen ja koen, että varapuheenjohtajan pesti, jossa iso osa työstä on varsin rutiininomaista, sopisi minulle. Vuoden aikana kaikenlainen killan, toimikuntien ja aallon toiminta on tullut monipuolisesti tutuksi ja täten minulla on kokemusta ja ymmärrystä siitä, miten käytännön asioita eri tahoilla hoidetaan, joten voin hyödyntää osaamistani varapuhiksen roolissa.

Varapuheenjohtana minulla olisi omien vastuualueideni lisäksi aikaa keskittää ajatuksia killan yleisiin päätöksiin ja olla kaikille hallituksen osapuolille tukena ja järjestelyapuna. Olemme mielestäni kehittäneet tänä vuonna kiltatoimintaa laajasti eteenpäin ja näen tärkeänä, että tämä kehitys jatkuu yhtä onnistuneesti kuin nyt.

Olen myös erityisen kiinnostunut kehittämään Monttua yhä hurmaavammaksi, sillä se on tärkeä paikka niin minulle kuin monelle muullekin kiltalaiselle. Valitettavasti koronasta johtuen olen IEnä päässyt siivoamaan ja koristelemaan turhan vähän ja palan halusta päästä hinkkaamaan ja maalaamaan kiltiksen pintoja.
Mitä kehitysehdotuksia sinulla on kiltahuoneelle? Multa löytyy paljon loistavia ja vähemmän loistavia ideoita Montun kehittämiseksi! Keittiössä on mm. tyhjä tila tiskikaapin vieressä ja siihen voisi rakennella jotain mukitelinettä IK:n kiltiksen inspiroimana, jotta saadaan meidän kauniit mukit esille! Haluan myös ehdottomasti pitää huolen siitä, että kiltiksellä on aina _hyvää_ kahvia ja kahvimaitoa. Kolon ovi kaipaisi myös hieman uutta maalikerrosta ja seinille voisi saada lisää jotain kivaa taidetta. Olen myös innostunut hankkimaan kärsineelle kultaköynnökselle seuraa, jotta saadaan lisää vehreyttä ikkunan viereen.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Luulen, että pesti veisi minulta aikaa viikossan n. 0.5-5h. Viikkoon sissältyisi kiltahuoneen ylläpitoa sekä esityslistojen tekemistä ja pöytäkirjojen kirjoittamista. Aika, jota käytän pestiin, vaihtelisi luultavasti viikoittain, riippuen juuri siitä kuinka paljon tapahtumia kiltahuoneella olisi ja milloin hallituksen kokokoukset järjestettäisiinVarapuheenjohtajan pestissä eniten aikaa vie esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen, sekä kokoustiivistelmien teko. Työtaakka keskittyy siis viikottain kokousten ympärille ja siihen saa palamaan viikottain muutamia tunteja. VPJ:n rooli näyttäytyy kuitenkin myös kiltiskahvien järkkäilyssä, Montun ylläpidossa, puheenjohtajan avustamisessa ja hallituslaisten muistuttelussa erinäisistä kokousasioista. Kuitenkin tänä vuonna olen huomannut, että hallitushommiin saa halutessaan upotettua useita tunteja omien vastuuhommiensa ulkopuolelta eli ajallisesti tekemistä riittää reippaasti.
Hakisitko pestiisi mikäli se ei olisi hallitusvirka, vaan toimarivirka? Hakisin pestiin luultavasti, vaikka se ei olisikaan hallitusvirka, koska pidän kiltahuoneella hääräämisestä ja pöytäkirjojen kirjjoittaminenkin on kivaa ilman hallitusnimikettä (tein sitä yhden vuoden partiossa). Kuitenkin on helpompi olla osa hallitusta, jotta tietää mitä kaikkea tapahtuu, kun laatii esim. esityslistaa tai järjestää kiltahuoneelle tapahtumia. Pysyy niin sanotusti ajantasalla kaikesta oleellisesta.Ensisijaisesti haen varapuheenjohtajaksi osana hallitusta, sillä tällöin pääsen vaikuttamaan kokonaisvaltaisemmin killan päätöksentekoon ja ottamaan isompaa vastuuta omasta vastuualueesta ja sen ohella muusta kiltatoiminnasta, mutta voisin hakea hommaan myös vaikka se olisi toimarivirka. Haen varapuheenjohtajan viran ohella myös muutamiin toimarivirkoihin, sillä koen että kaikenlainen kiltatoiminta on kivaa ja tärkeää! Hallitusvirassa saa kuitenkin vastuuta, jonka mielelläni kannan ja koen olevani siinä hyvä.
Tarvitseeko kilta suuremman kiltahuoneen? Mikäli muutto tulisi, oletko valmis johtamaan tätä projektia?Mielestäni uusi kiltahuone ei ole välttämätön mutta jos sopiva tila löytyisi, muuttamista voisi harkita. Jos muutto tulisi, olisin valmis johtamaan sitä, jos saan itse edes vähän vaikuttaa muuton ajankohtaan.