Tiedottajaehdokkaat

EhdokkaatMarkus HartikainenLeo VasaraSaana Neulasalmi
EsittelyHeippa hei kaikille! Olen Leo Vasara, kolmannen vuoden maanmittari ja samalla myös kolmatta sekä toivottavasti viimeistä vuotta kandiopiskelija.

Tänä vuonna olen toiminut Fundin markkinointivastaavana, ja nyt haenkin killan hallitukseen tiedottajan rooliin. Markkinointivastaavana olen hoitanut Fundissa esim. sosiaalista mediaa, verkkosivuja ja tapahtumien ilmoittautumisia. Näin uskonkin, että minulla on jo hyvää pohjaa lähteä tekemään killassa tiedottajan sillä markkinointivastaavan työssä onkin samoja elementtejä kuin tiedottajalla.

Killassa aiemmin olen toiminut esim. apuIE:nä, Abulaisena, G:n toimittajana, sekä nyt santsauskierroksella ISOilemassa, joten killan toiminta on kohtalaisen tuttua itselleni. Kolmantena opintovuotenani haluaisinkin päästä toimimaan osana killantoimintaa sen hallituksessa tiedottajana. Pestin uskon sopivan minulle hyvin, koska vuoteni Fundissa markkinointivastaavana on sujunut hienosti ja olen innokas ylläpitämään ja parantamaan killan tiedotusta!
Mooi! Mä oon Saana Neulasalmi ja 2. vuoden mittari. Oon nyt tässä puolitoista vuotta ihaillu killan toimintaa ja jäsenten yhteisöllistä meininkiä. Tästä innostuneena ja vaikuttuneena oon päättänyt, että haluan nyt itsekkin pyrkiä pääsemään vielä vahvemmin osaksi toimintaa ja ottaa myös vastuuta. Olen toiminut tämän vuoden ISOna, jolloin olen päässyt vasta vähän maistelemaan, miten kiltahommat menee.

Mua motivoi killan ja kiltalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja teekkarikulttuurin vahvistaminen. Uskon, että killan tiedottajalla on valtavan suuri rooli näissä, koska hyvä tiedotus pitää kiltalaiset perillä kaikista mahtavista mahdollisuuksista, jota kilta ja yliopisto meille tarjoaa.

Uskon, että olisin loistava tiedottaja, koska olen hyvä organisoimaan ja tehokas toimimaan. Vahvuuksiini kuuluu myös hyvät kommunikaatio taidot. Somen ihmeellinen maailma on myös minulle erittäin tuttu. Monet saattaa myös tietää, että pelailen salibandyä. Joukkuelajista olen oppinut paljon ryhmätyötaitoja, määrätietoisuutta ja paineensietokykyä, jotka kaikki ovat mielestäni tiedottajalle ja hallituksen jäsenelle tärkeitä ominaisuuksia. Koko ikäni kestänyt urheilu-ura yhdistettynä korkeatasoiseen opiskeluun on opettanut minulle aikatauluttamisen jalon taidon, jonka avulla uskon pystyväni hoitamaan tiedottajan roolin killassa erinomaisesti ja pitämään rakkaat kiltalaiset jatkuvasti hereillä kaikesta tärkeästä informaatiosta. Olen ehdottomasti kalenteri-ihmisiä, jolla on kaikki tärkeä informaatio koko ajan aikataulussa. Olen lisäksi sellainen ihminen joka ryhtyessään johonkin haluaa aina tehdä kaiken täysillä, huolella ja parhaalla mahdollisella lopputuloksella.
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Killan toiminnan sulavuuden takaamisessa tärkeää on erityisesti kaikkien osallisten välinen keskustelu ja avoimuus. Jos osapuolien välistä viestintää ei ole tai se on puutteellista, yhteinen toiminta hankaloituu ja mahdollisesti estyy. Yhteistyö vaatii myös ajoittain kompromisseja osapuolilta. On epätodennäköistä, että kaikkiin ongelmiin löytyisi ratkaisu kaikkien mieleen. Tästä syystä täytyy kaikilta hallituslaisilta löytyä joustavuutta, halua kuulla ja ymmärtää eri näkemyksiä, sekä rohkeutta tarvittaessa myös tuoda esiin näkökulmia joita ei olla vielä käsitelty.

Omana vahvuutenani pitäisin tapaani etsiä kaikille sopivaa yhteistälinjaa, jolla voisimme saavuttaa kaikille hyväksyttävän lopputuloksen sekä pitkää pinnaani joka voi tällaisissa tilanteissa olla avuksi.
Minulle tärkeää hallituksen tehokkaan ja toimivan yhteistyön kannalta on kaikkien sen jäsenten sitoutuneisuus, arvostus ja luottamus. Jäsenten tulisi olla sitoutuneita hoitamaan oma roolinsa sen vaatimalla tavalla ja olla myös sitoutuneita hallitustoimintaan esimerkiksi olemalla ajoissa ja tekemällä sovitut asiat. Lisäksi jäsenten tulisi arvostaa ja myös kunnioittaa toisiaan ottamalla kaikkien mielipiteet ja toiveet huomioon sekä arvostamalla kaikkien muiden aikaa ja panosta. Jäsenten välillä tulisi myös olla luottamus, jonka avulla hallituksen jäsenten välillä säilyy avoimmuus ja usko toisiinsa. Tärkeä ominaisuus myös yhteistyön toiminnan kannalta on hyvä ilmapiiri, jossa kaikkien on helppo ja hyvä toimia. Koen että vahvuuksiani yhdessä tekemiseen on ensinnäkin tehokkuuteni, organisointikykyni ja sitoutumiseni, mutta samalla myös haluni pitää aina yllä hyvää ilmapiiriä.
Koetko tarvetta killan nettisivujen päivittämiselle? Miten nettisivuja tulisi mielestäsi kehittää/päivittää?Killan verkkosivut ovat tällä hetkellä kohtalaisen hyvässä tilassa. Ulkoasultaan sivut ovat koruttomat, mutta toimivat. Jos jotain lähtisin tekemään, olisi se sivujen sisällön päivittäminen vastaamaan nykytilannetta. Kandidaatti uudistus tulee vaatimaan sivujen muuttamista sopimaan erityisesti uusille opiskelijoille, jotka aloittavat ensi vuonna uudistetuissa kandidaattiohjelmissa. Tämän lisäksi mielestäni olisi muutos parempaa päin siirtyä käyttämään ilmomasiinaa, jota esim. Prosessiteekkarit ja Fyysikkokilta käyttävät. Killalla on tapana pitää iso joukko ilmoittautumisia omilla sivuillaan, joten ilmoittautumisprosessin parantaminen olisi kaikkien etuna.Koen, että tällä hetkellä killan nettisivut ovat melko yksinkertaiset ja selkeät. Tietenkin sivuja tarvitsee päivittää hieman uudistuneiden kandihakukohteiden vuoksi. Omana haaveenani on lisäksi, että killan nettisivuilla sijaitsevasta kalenterista voisi tehdä kattavamman ja selkeämmän, koska itse ainakin olen visuaalinen ihminen, joka pitää siitä, että kalenterista näkee koko kuukauden ja sen tapahtumat kokonaisuutena. Uskon myös että monille voisi olla helpompi havainnollistaa tapahtumat tällä tavoin verrattuna vain annettuihin päivämääriin.
Miksi haet tiedottajaksi?Olen toiminut tänä vuonna Fundin markkinointivastaavana, ja huomannut että homma on oikein palkitsevaa, sekä itselleni sopivaa jonka lisäksi markkinointivastaavan työ on osittain samaa kuin tiedottajan. Näin minulla onkin siis hieman jo kokemusta ja visiota kuinka lähtisin työtä toteuttamaan. Tiedottaja on tärkeässä roolissa killan toimintaa, ja haluankin omalta osaltani pitää huolen siitä että kiltalaiset ovat ajantasalla tapahtumien ja muiden heitä koskevien asioiden osalta. Kilta on osaltaan antanut minulle paljon näinä kahtena vuotena Aallossa, ja nyt uskon että voisin antaakin takaisin tiedottamisen muodossa.Haen tiedottajaksi, koska tiedottajan tehtävät sopivat erittäin hyvin omiin vahvuuksiini. Minulle sopii hyvin se, että tiedottajan roolissa aikataulut ovat isossa roolissa ja hommia saa tehdä melko itsenäisesti omilla ehdoilla. Pidän myös siitä, että tiedottajalla on melko selkeät viikottaiset tehtävät, jotka saa sovitettua omiin aikatauluihin. Haen tiedottajan tehtävään myös sen takia, että pääsisin oppimaan lisää hallitustoiminnasta ja kasvattamaan omaa kokemusta sekä järjestötoiminnasta että vastuun ottamisesta.
Miten kehittäisit killan somea?Somet ovat tärkeä osa killan tiedotusta ja tällä hetkellä ehkä lievästi alihyödynnettyjä. Helpohko kehitysidea toteuttaa olisi ainakin lisätä valikoituja paloja tiedoituksesta esim. IG-storyihin (esim. AK:lla on joka ma viikkotiedotetta). Useat killat lisäävät viikkotiedotteensa pääpointteja julkaisun yhteydessä, näin killan asiat tulevat tiivistetysti esitettyä muuallakin kuin vain viikkiksen omalla paikalla killansivuilla. Mielestäni myös MK tiedotuskanavalle olisi hyvä lisätä enemmän kiltalaisia koskevia asioita, sekä myös Facebook-sivun hyödyntämistä voisi harkita sillä tällä hetkellä Facebook toimii lähinnä vain tapahtumien kotina.Minusta killan some on hyvällä mallilla! Pidän siitä, että esimerkiksi instagramissa postauksia tulee kohtalaisen usein ja ne kertovat mukavasti mitä tapahtuu killoista perheimmässä. Myös killan telegram tiedotuskanava on tehokas ja hyvä paikka jakaa esimerkiksi erilaiset hyödylliset linkit kiltalaisille. Jos pitäisi keksiä killan somessa jotakin kehitettävää niin saattaisin esimerkiksi lisätä instagram postausten määrää niin, että somea olisi mukavampaa ja mielenkiintoisempaa seurata aktiivisemmin ja se olisi myös informatiivisempaa kiltalaisille. Postauksia voisi tehdä vielä lisää erilaisista killan tapahtumista esimerkiksi instagramin stories-osioon. Lisäksi sinne voisi tehdä myös enemmän seuraajia osallistavaa materiaalia, kuten kyselyitä ja visoja tms. Myös killan tapahtumien ilmoittautumisjärjestelmää voisi parantaa, koska välillä on tuntunut ettei se ole toiminut niin tehokkaasti ja ajallaan.
Jos mielestäsi nettisivut tms. kaipaavat päivitystä, koetko omaavasi aikaa ja jaksamista asioiden selvittelyyn ja muuttamiseen? Tietotekniset ongelmat saattavat olla joskus yllättävän vaikeita ja turhauttavia ja järjestelmät voivat olla aika joustamattomia.Killan sivut vaikuttavat olevan Wordpress pohjaiset, samalla tavalla kuin Fundin nettisivut, joita olen kohta vuoden hoitanut. Myönnän että en ole varma kuinka ilmomasiinan implementaatio killalle käytännössä toimisi, mutta se voisikin olla pidemmän tähtäimen projekti. Jos killansivut toimivat kuten Fundin, niin uskon että ainakaan sisällön muuttaamisen ja lisäämisen ei pitäisi olla ongelma. Tämän lisäksi odotan että Killalla on jokin nettisivu Admin johon voidaan olla yhteydessä, mikäli ongelma vaikuttaa ylitsepääsemättömältä. Verkkosivut ovat olleet kohtalaisen samanlaiset niin kauan kuin killan jäsenenä olen ollut, ja homma on toiminut hyvin näinä kahtena vuotena. Niinpä siis vaikka verkkosivujen päivitys ei olisi välitöntä, olisivat ne silti normaalisti käytettävissä.Koen, ettei minulla ole ainakaan vielä tarvittavaa tieto-taitoa, joiden kanssa killan nettisivujen mahdollisten päivitysten pariin sopisi hyökätä. En kuitenkaan nää estettä sille, että uusia asioita opettelisi ja olen ainakin omasta mielestäni melko nopea oppimaan uusia asioita ja etsimään tarvittavaa tietoa. Ehdoton ykkösvaihtoehto minulle on kuitenkin kysyä ja pyytää apua viisaammilta ja hyödyntää sellaisten halukkaiden kiltalaisten osaaminen, joilla on kokemusta vastaavasta tai enemmän tieto-taitoa kuin allekirjoittaneella. Koska tietotekniset ongelmat voivat olla vaikeita ja turhauttavia sekä raskaita, on hyvä, että tiedottaja ei ole tässä yksin. Tiedottajan apuna on kuitenkin vielä www-vastaavat ja todennäköisesti myös muut hallituksen jäsenet, joiden avulla nettisivustojen päivitys ei ole yksin puurtamista vaan myös yhdessä ongelman ratkaisua sekä parhaassa tapauksessa myös mukavaa uuden suunnittelua.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Uskoisin tämän olevan pitkälti kiinni siitä, kuinka aktiivisesti itse pystyn edistämään muita kuin juoksevia asioita. Viikkotiedotteen koostamiseen menee luultavasti tunti tai muutama, riippuen sen sisällöstä. Hallituksen kokouksiin on myös tiedottajan syytä osallistua pysyäkseen ajan tasalla hallituksen ja killan sisäisestä liikehdinnästä. Näiden lisäksi tapahtumailmoittautumisten järjestelyihin, sähköpostien laittamiseen ja muihin tiedottajan kontolla oleviin asioihin luulisin menevän muutamia tunteja viikossa. Nämä tosin voivat tulla joko hitaasti ajan kanssa tai rysähtää suurella joukolla samaan aikaan tehtäväksi. Joka tapauksessa asioista perillä oleminen vähentää kuluvaa aikaa.

Edellä mainitut ovat juoksevia asioita joita tulee hoitaa viikkotasolla. Keskusteltuani tämän hetkisen tiedottajamme kanssa, uskoisin että suuremmat muutokset esim. nettisivuilla varmaan vaativatkin huomattavasti enemmän aikaa kuin olin aikaisemmin uskonut.
Uskon, että tiedottajan pestin työmäärä pysyy melko vakiona viikoittain läpi vuoden. Tietenkin työmäärä voi vaihdella hieman riippuen siitä, paljonko tapahtumia killalla on tulossa ja tarvitseeko nettisivuja esimerkiksi päivittää juuri silloin. Lisäksi jos killan nettisivuja lähdetään päivittämään, niin ajattelisin sen olevan erillinen projekti, joka tulee myös viemään huomattavasti aikaa silloin kun sitä tehdään. Tiedottajan vakituinen viikoittainen työmäärä koostuu siis viikkotiedotteesta, tapahtumailmoittautumisista, killan nettisivujen hoidosta, sähköposteista ja sosiaalisesta mediasta. Ajattelisin näiden vievän viikossa 1-4 tuntia riippuen viikosta ja joskus enemmänkin. Näiden lisäksi tiedottajan työmäärään kuuluu vielä hallituksen viikoittaiset kokoukset. Tämän kaltaiseen työmäärään pystyisin sitoutumaan joka viikko. Koen olevani melko tehokas, joten uskon että tämän ansiosta pystyn hoitamaan tiedottajan tehtävät sujuvasti ajallaan viikoittain.
Hakisitko pestiisi mikäli se ei olisi hallitusvirka, vaan toimarivirka?Pohdittuani tätä jonkin aikaa, sanoisin että en. Pidän tiedottajan roolia ja vastuita niin tärkeinä, että ne eivät ainakaan nykyiseltään sopisi pelkäksi toimariviraksi. Jos tiedottajan vastuita jaettaisiin henkilöille, olisi asia toisin. Koen myös, että killan hallitus on paikka, jossa haluan vaikuttaa killan toimintaan.Tiedottajan tehtävät ovat sellaisia ja koostuvat sellaisista elementeistä, joista pidän ihan oikeasti arkielämässäni. Koen että tiedottajan tehtäviin kuuluvat vahvasti aikatauluttaminen, kokonaisuuden hahmottaminen (=mitä tapahtuu milloinkin) ja hallitseminen sekä muiden ihmisten kanssa vuorovaikutus ja ongelmienratkaisu. Näiden syiden vuoksi haluan myös päästä tiedottajan rooliin ja saattaisin myös hakea sitä, vaikka se ei olisikaan hallitusvirka. Koen kuitenkin, että ollakseen hyvä tiedottaja, tulee tiedottajan ymmärtää ja hahmottaa todella hyvin killassa ja sen hallituksessa tapahtuvat asiat ja muutokset sekä kokonaisuus tapahtumista. Jos tiedottaja ei olisi hallitusvirka, voisi tiedottajan roolin ja tehtävien hoitaminen olla huomattavasti haastavampaa sekä tehottomampaa. Näiden syiden vuoksi on minusta tärkeää, että tiedottajan pesti on hallitusvirka. Lisäksi mielestäni on mukavaa, että tiedottajan pesti on hallitusvirka, koska minua kiinnostaa päästä vaikuttamaan hallituksessa ja ottaa sen kautta myös enemmän vastuuta ja oppia lisää killasta.