Rahastonhoitajaehdokkaat

EhdokkaatJoel Leppänen
EsittelyMoikka! Olen Joel Leppänen, kolmannen vuoden mittari, ja hakemassa killan rahastonhoitajaksi ensi vuodelle. Killan toiminnassa olen ollut aktiivinen; tänä vuonna olen mm. yksi Geometreksen toimittajista, toista kertaa ISOna ja viime vuonna toimin killassamme apuIE:nä. Killan ulkopuolella olen mukana yhteisöjaosto Aavan Projektitoimikunnassa.

Ensi vuodeksi haluaisin uusia haasteita, ja killan hallituksessa toimiminen kiinnostaa suuresti. Rahastonhoitajan tehtävistä huolehtimisen lisäksi haluan olla mukana edistämässä ja järjestämässä kiltamme toimintaa sekä edustaa hienoa kiltaamme. Uskon, että näissä asioissa minulla olisi paljon annettavaa. En siis koe, että haen vain rahastonhoitajaksi, vaan killan hallituksen jäsenen tehtävä on myös tärkeä ja merkittävä.

Vahvuuteni juuri rahastonhoitajana ovat järjestelmällisyyteni sekä vastuullinen luonteeni. Excelinkin pyörittely onnistuu, ja tarvittaessa osaan pyytää apua itseäni viisaammilta. Rahastonhoitajan virka olisi varmasti opettavainen sekä minua itseäni kehittävä. Pesti on hyvin vastuullinen, ja olenkin vastuunkantoon sekä vuoden tilinpäätöksen tekoon jo ainakin henkisesti varautunut 🙂
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Hallituksen yhteistyön toimiminen vaatii monia asioita. Yhteisten pelisääntöjen noudattamista tarvitaan kaikilta. Esimerkiksi kokouksissa tulee olla paikalla ajoissa ja omat sekä yhteiset vastuut tulee suorittaa asianmukaisesti. Vaikka kaikilla onkin omat vastuualueensa, olisi tärkeää myös pyrkiä auttamaan muita hallituslaisia tarvittaessa ja jakaa yhteisiä vastuita tasaisesti hallituslaisten kesken.

Hallituksessa tulee olemaan eri luonteisia ihmisiä ja jäsenten erilaisuus tulee huomioida yhdessä tekemisessä ketään vähättelemättä. Kaikkien näkemyksiä tulee kuunnella sekä mielipiteet ottaa huomioon. Kellekään ei saa tulla ulkopuolinen olo tai mielikuva siitä, ettei pääsisi vaikuttamaan hallituksen toimintaan.

Omaksi vahvuudekseni yhdessä tekemisessä koen varmaankin vastuuntuntoni. En halua olla se henkilö, joka hoitaa asiat vasemmalla kädellä ja on aina myöhässä. Uskallan myös tuoda itseni ja näkemykseni esille, jos huomaan epäkohtia.
Miksi haet rahastonhoitajaksi?Haen rahastonhoitajaksi muutamasta eri syystä. Koen, että rahastonhoitajan virka voisi olla luonteelleni sopiva. Olen melko järjestelmällinen, ja tästä voisikin olla paljon apua killan rahoista vastatessa. Rahastonhoitajana pääsisin myös uusien haasteiden pariin. Olisi mielenkiintoista päästä vastaamaan Maanmittarikillan kokoisen yhdistyksen rahaliikenteestä sekä tilinpäätöksestä. Ensi vuoden uusista kokemuksista voisin hyötyä myös myöhemmässä elämässäni niin töissä kuin tulevissa hommissa yhdistyksissä.

Rahastonhoitajan pesti sopisi itselleni myös siinä mielessä, että tehtävään liittyvät työt eivät ole muihin hallitusvirkoihin verrattuna niin aikaansidottuja. Voin hoitaa virkaan liittyviä asioita silloin kuin haluan, kunhan tarvittavat asiat ovat hoidettu ennen seuraavaa hallituksen kokousta tms.

Minua kiinnostaa myös suuresti ylipäätään olla osa Maanmittarikillan hallitusta ja päästä vaikuttamaan enemmän myös killan muihin asioihin sekä olla kehittämässä kiltaa eteenpäin. Tämä on suurin syy miksi olen ylipäätään hakenut hallitusvirkaan. Rahastonhoitajan pesti tuntuu itselleni killan hallituksessa luonnollisimmalta.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Arvioisin hallitusvirkani tehtävien hoitamisen vievän minulta noin yhden työpäivän verran, eli kahdeksan tuntia viikossa. Tämä tulee kuitenkin vaihtelemaan paljon. Ajasta noin kolme tuntia kuluu hallituksen kokouksiin, ja niihin valmistautumiseen, ja noin neljä tuntia killan rahaliikenteen hoitamiseen, kuten laskutukseen ja laskujen maksamiseen. Rahaliikenteen hoitamiseen kuluva aika on varmastikin viikoittain eniten vaihteleva asia. Pari tuntia tulee varmasti menemään myös muihin hallituksen juokseviin asioihin, kuten esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisessä auttamiseen.
Hakisitko pestiisi mikäli se ei olisi hallitusvirka, vaan toimarivirka?En hakisi, sillä koen hallituksessa olon tärkeänä. Haluan vaikuttaa laajasti killan asioihin ja koen, että tällöin tulee olla osa killan hallitusta. Haluan olla myös osa hallitusta siitä syystä, että hallituksessa pääsisin mukaan kivaan porukkaan, jonka kanssa viettää vuosi.
Miten uskot suuremman sisäänottomäärän näkyvän killan budjetissa?Suuremman sisäänottomäärän myötä killan toiminta kasvaa. Esimerkiksi killan järjestämät tapahtumat tulee mitoittaa uusiksi ja erilaisen kulut kasvavat. Lyhyellä aikavälillä killan suurempi sisäänottomäärä voi vaikuttaa killan talouteen negatiivisesti. Pitkällä aikavälillä suurempi kilta herättää enemmän kiinnostusta mahdollisissa sponsoreissa ja vaikutukset talouteen tulevat todennäköisesti olemaan positiivisia. Joka tapauksessa killan budjettia tulee kasvattaa, jotta suuremman killan toimintaa pystytään ylläpitämään. Ensi vuonna killan talouden pitäminen tasapainossa voi kuitenkin olla normaalia haastavampaa kasvavista kuluista johtuen.