Puheenjohtajaehdokkaat

EhdokkaatJesper Winogradow
EsittelyMoikka moi! Mä oon Jeppe ja mä oon 4. vuoden mittari. Oon viimesen kolmen vuoden aikana ollut aktiivisesti mukana killan toiminassa eikä suuri palava liekki sisälläni kiltahommia kohtaan ole vielä lähelläkään sammumista! Kulunut vuosi killan hallituksessa ulko- ja kulttuurimestarina on niin opettanut kuin antanut minulle erittäin paljon ja täten itselleni tuntui erittäin luontaiselta ratkasulta hakea jatkoa killan hallituksessa toimimiselle. Mietin eri vaihtoehtoja läpi ja tajusin, että haluan vaikuttaa killan toimintaan kokonaisvaltaisesti ja olla hallituslaisten tukena uusien haasteiden kanssa. Kiinnostuksen synnyttyä päätin keskustella killan entisten puheenjohtajien kanssa puheenjohtajan vastuista ja roolista. Keskustelut vahvistivat käsitystäni siitä, että tämä on juuri sitä, mitä haluan päästä tekemään killassa. Ja näin minun valtava into hakea killan puheenjohtajaksi oli syntynyt.

Olen erittäin aikaansaava, tehokas ja leveä hymy suulla kiltahommia duunaava mittari, joka haluaa tehdä killan toiminnasta mieluisaa jokaiselle mittarille. Uskon, että olisin juuri oikea henkilö auttamaan kiltaa selviämään tulevasta kandiuudistuksesta kuin muutoinkin kehittämään killan toimintaa eteenpäin. Pienin askelein kohti toiminnaltaan entistä monipuolisempaa ja yhdervertaisempaa Maanmittarikiltaa.❤️

Kilta saisi minusta lämminsydämisen, helposti lähestyttävän ja kiltahommia rakastavan puheenjohtajan, jolta löytyy intohimoa kehittää killan toimintaa eteenpäin. Haluan omalla toiminnallani luoda killasta ympäristöä, josta löytyy jokaiselle mittarille jotakin innokasta toimintaa. Uskon, että minun asenteeni on juuri sitä, mitä ensi vuodelle tarvitaan. Kandiuudistus luo niin haasteita kuin mahdollisuuksia killan toiminnalle ja olen valmis käyttämään paljonkin aikaa siihen, että haasteet saadaan voitettua ja mahdollisuudet integroitua osaksi killan toimintaa.

Minulta löytyy paljon kokemusta killan toiminnasta, josta koen olevan erittäin paljon hyötyä killan puheenjohtajan pestissä. Olen ollut killan hallituksessa ulko- ja kultttuurimestarina sekä ollut 2 x ISO, apuIE, 2 x abulainen, abivastaava, www-vastaava ja 2 x toimittaja. Lisäksi olen ollut mukana killan hyvinvointityöryhmässä, MAIKin rahastonhoitajana sekä osana TKTMK:n toimintaa. Laaja-alainen ymmärrys ja kokemus killan toiminnasta ja muusta opiskelijayhdistystoiminnasta auttaisi minua varmasti ymmärtämään killan monia osa-aluiteita ja täten auttamaan tehokkaasti hallituksen jäseniä heidän haasteissaan ja toiminnassaan.
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Jotta yhteistyö hallituksen sisällä toimisi mahdollisimman hyvin, olisi minun puheenjohtajana tärkeä luoda hallituksen sisälle ilmapiiri, jossa jokaisen on hyvä ja miellyttävä olla sekä mahdollista saada oma äänensä kuuluviin. Tämän haluaisin taata varmistamalla hallituslaisten mahdollisuuden tutustua toisiinsa ennen virallisen toiminnan alkamista sekä pitkin vuotta vahvistaen hallituslaisten hyvää yhteishenkeä. Lisäksi minusta olisi tärkeää luoda heti alkuun yhteiset pelisäännöt, joiden avulla luodaan selkeät sävelet yhteiseen tekemiseen. Kyseessä on kuitenkin tiimi, jonka kanssa tulisimme työskentelemään koko seuraavan vuoden ajan.

Hallituslaisten yhteisten ajanviettojen ja keskustelujen lisäksi haluaisin olla varmistamassa jokaisen hallituslaisen henkilökohtaisen fiiliksen killan hallitustoiminnasta. Tämän toteuttaisin fiilis-/kehityskeskusteluiden avulla niin ennen hallituskauden alkamista kuin pitkin kuluvaa vuotta. On tärkeää tietää, mikä on kunkin hallituslaisen jaksamisen tilanne ja kokemus kuluneesta vuodesta osana muuta hallitusta, jotta jokainen voi varmasti nauttia hallitusvuodestaan osana muuta porukkaa.

Omat vahvuuteni yhdessä tekemiseen ovat etenkin minun kannustava, energinen ja positiivinen suhtautuminen kiltatoimintaan sekä muiden kanssa toimimiseen. Haluan varmistaa, että aivan jokainen hallituslainen voi nauttia vuodestaan killan hallituksessa. Haluan olla jokaiselle hallituslaisella helposti lähestyttävä persoona, jota voi lähestyä pienemmistäkin asioista, jotka vaivaavat mieltä. Lisäksi olen itse ahkera ja tehokas työskentelijä, joka haluaa omalla toiminnallaan varmistaa yhteisten projektien aikataulussa pysymisen ja onnistumisen. Tapahtumat ja muu toiminta eivät aina mene sataprosenttisesti kuten suunniteltu, mutta hyvällä, kannustavalla ja reippaalla yhdessä tekemisen meiningillä saadaan hommat aina hoidettua tyylikkäästi maaliin asti!
Mitä kehitettävää näet killassa?Ensi vuoden suurin kehittämiskohde tulee olemaan killan toiminnan muovaaminen vastaamaan kandiuudistuksen lopputuloksiin sopivaksi. Tässä muutamia pointteja, joissa itse näen kehittämisen varaa uudistukseen liittyen tai muuten vaan killassa. (Hups tästä tulikin lyhyt essee. Pahoittelut megapitkästä vastauksesta, vaikka yritinkin pitää tiiviinä. Vastasinpahan nyt kunnolla, kun kerran kysyttiin. 😀 )

Killan toiminnan mittakaava. Killan sisäänottomäärä yli tuplaantuu ensi syksynä, mikä tarkoittaa suurempaa ihmismäärää, jolle järjestää kiltatoimintaa. Vanhoja tapahtumakonsepteja joudutaan päivittämään (etenkin fuksitapahtumien osalta), mutta toisaalta suurempi kiltalaisten määrä mahdollistaa uusien tapahtumakonseptien kehittämisen. Tapahtumatoiminnassa on siis kehitettävää ja jotta näihin muutoksiin pystytään, on tehtävä muutoksia esimerkiksi toimihenkilöiden määrien rajoittamisessa, jotta työmäärää saadaan jaettua useammalle ihmisille eivätkä yksittäiset henkilöt kuormiudu liikaa.

Killan budjetti. Viimeisen parin vuoden aikana on killan liikuntatapahtumien ja holittomien tapahtumien määrä kasvanut. Määrän ja suosion kasvun pitäisi näkyä siinä, että killan rahaa käytettäisiin aikaisempaa enemmän myös edellä mainittuihin tapahtumiin ja täten killan budjetointi kaipaa pientä päivitystä. Lisäksi suurempaa päivitystä tulee väkisinkin kandiuudistuksen myötä.

Killan yritystoiminta. Jotta killalla on mahdollisuus toteuttaa uusia tapahtumakonsepteja, sekä tukea esimerkiksi liikuntatapahtumia, on killan saatava tuloja. Uusien hakukohteiden myötä killalla on mahdollisuuksia toteuttaa yhteistyötä aikaisempaa useamman yrityksen kanssa. Lisää tästä kysymyksessä “Miten uskot suuremman sisäänottomäärän näkyvän killan budjetissa?”

Killan yhdenvertaisuus. Killan yhdenvertaisuuden edistämiseksi on viime vuosien aikana tehty erittäin paljon työtä, mikä on erinomaista. Kehitystyö tulee ensi vuonna varmasti jatkumaan hyvinvointityöryhmän laatimien havaintojen pohjalta. Konkreettisena toimenpiteenä haluaisin kehittää yhdessä uuden hallituksen kanssa killalle selkeän toimintamallin, miten häirintätapauksissa toimitaan. Hoitaako kilta, ayy vai kuka? Oli häirintätapauksia killassa ensi vuonna 0 tai kuinka monta tahansa, on oltava valmius ottaa jokainen häirintätapaus käsiteltäväksi.

AA-kerhot. ENGin kandipääaineiden muuttuessa tulevat eri alojen ammattiainekerhot liikkumaan kiltojen välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että Poligoni ja Akva siirtyvät Maanmittarikillan kandipääaineiden alle. Yhteistyö uusien ammattiainekerhojen kanssa olisi minusta hyvä aloittaa jo keväällä, jotta voimme varmasti sovittaa killan, Fundin, Linkin, Poligonin ja Akvan toiminnan mahdollisimman sujuvasti yhteen ensi syksynä.

Killan nettisivut. Riippuen jäljelle jäävästä ajasta sekä ensi vuoden tiedottajan ja www-vastaavien innosta, voisi omasta mielestäni killan nettisivuja päivittää hieman. Jos suurta päivitystä ei kerkeä tekemään, niin ainakin valikoiden järjestystä ja sisältöä voisi päivittää.

Lisäksi olisi supermahtavaa, mikäli kiltatoiminnan saisi jatkossa alkamaan heti vuoden alussa. Tapahtumatoiminta alkaa usein kunnolla vasta helmikuussa, joten olisi superhienoa saada muutamia tapahtumia tammikuulle. Näin ollen haluaisin yhdessä uuden hallituksen kanssa aloittaa valmistautumisen vuoteen 2022 jo tämän vuoden puolella.
Mitä luonteenpiirteitäsi pidät tärkeimpinä puheenjohtajan pestissä?Kuten muissa vastauksissani olen ilmaissut, olen positiivinen, kannustava ja hyväntuulinen kiltatoimija. Koen, että oman olemukseni avulla voin luoda hallituslaisille mukavan ilmapiirin, jossa toimia seuraavan vuoden ajan. Olen myös taitava organisoimaan, hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja pitämään asiat järjestyksessä. Oikeanlaiselle ja tehokkaalla aikatauluttamisella luodaan onnistuneita lopputuotoksia ja saadaan hoidettua kaikki To Do -listalla roikkuvat asiat.

Uskon myös, että omasta sosiaalisuudestani on valtavasti apua pestissä toimimessa. Puheenjohtajalla on vastuu olla moniin eri tahoihin ja ihmisiin yhteyksissä. Yhteydenotot voivat olla niin kevyitä keskusteluita kuin liittyä niin vakaviin kuin vaikeisiin aiheisiin. Olen valmis tarttumaan haasteisiin, jotta kiltaa saadaan vietyä eteenpäin.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Puheenjohtajan virka tulee viemään viikossa varmasti keskimäärin useita tunteja. Kevyimpinä viikkoina saattaa olla vain yksi kokous hoidettavana, mutta tällaiset viikot tulevat varmastikin olemaan erittäin harvassa ja lähes jokainen viikko tulee sisältämään monia hoidettavia asioita. Se kuinka paljon aikaa hoidettaviin asioihin kuluu, riippuu erittäin paljon tehokkaasta ja hyvin suunnitellusta aikataulutuksesta. Hyvin suunniteltu aikataulu on ainakin itselleni onnistuneen, tehokkaan ja vähätuntisen työskentelyn avain.

Monet viikot tulevat varmastikin olemaan hyvin erilaisia, mutta keskimääräiseen viikkoon kuuluu varmastikin kokouksen pitäminen ja aktiivinen kommunikaatio hallitusten jäsenten kanssa. Muuten viikoista riippuen aikaa kuluu yhteistyön ja toiminnan ylläpitämiseen niin hallituslaisten, korkeakoulun, muiden kiltojen, neuvoston kuin MIL ry:n kesken, sekä erilaisten muodollisuuksien hoitamiseen. Aikaa tulee varmasti kulumaan yleisen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun etenkin sen osalta, kuinka kandiuudistuksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet saadaan integroitua osaksi killan toimintaa. Oikeaa vastausta siis tuskin on, mutta olen varautunut siihen, että osa viikoista tulee olemaan erittäin työläitä.
Hakisitko pestiisi mikäli se ei olisi hallitusvirka, vaan toimarivirka?Puheenjohtajan virkaa on vaikea kuvitella hallituksen ulkopuolella, mutta mikäli pystyisin samalla tavalla edistämään killan toimintaa eteenpäin, varmistamaan hallituslaisten tukemisen ja auttamisen seuraavana vuonna sekä hoitaa muita puheenjohtajan pestiin kuuluvia asioita niin kyllä. Olisi kuitenkin erittäin outoa tällaisen pestin olevan toimaripesti 😀
Miten uusi kandiuudistus vaikuttaa toimintaasi puheenjohtajana?Kandiuudistus tulee vaikuttamaan niin omaan toimintaani kuin koko muun hallituksen toimitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että puheenjohtajalla tulee ensi vuonna olemaan erittäin suuri rooli olla tukemassa ja auttamassa killan muita toimijoita kehittämässä toimintaa kandiuudistusta vastaavaksi. Tämä tarkoittaa etenkin toiminnan vahvaa kehittämistä ja suunnittelua jo alkuvuodesta ja muutoinkin keväällä, jotta olemme kiltana valmiita ottamaan uudet fuksit vastaan syksyllä 2022. Ensimmäiset muutokset tulevat näkymään killan budjetin laadinnassa sekä yritysten vuosisponsoreiden sopimisessa. Killan budjetissa ja yritysten sponsseissa on huomioitava aikaisempaa suurempi sisäänottomäärä, jotta uusien opiskelijoiden vastaanottaminen tulee onnistumaan.

Jotta tuleva syksy tulee olemaan kokonaisuudessaan onnistunut, on jo ajoissa keväällä luotava hyvät suunnitelmat syksyn fuksitapahtumista yhdessä fuksikapteenien kanssa. Suuria kysymyksiä tulevat olemaan, millaisia orientaatioviikon ja muun syksyn tapahtumat tulevat olemaan, jotta aikaisempaa tuplasti suuremmalle määrällä mittareita saadaan toteuttua onnistunut syksy niin tapahtumien kuin fuksikasvatuksen suhteen. Tapahtumien lisäksi erityisesti ISOtoiminnan kehittäminen tulee olemaan haaste. Rakennusinsinöörikillan kanssa on tehtävä tiivistä ja vahvaa yhteistyötä, jotta uusille mittareille saadaan tuotua myöskin geoinformatiikan sekä vesi- ja ympäristötekniikan alat tutuiksi.

Jotta killan alla olevat uudet alat tulevat tutuiksi uusille fukseille, on hyödynnettävä IK:n lisäksi etenkin mittareille uusien alojen ammattiainekerhoja Akvaa ja Poligonia. Täten minun olisi puheenjohtajana edistettävä killan, Linkin, Fundin, Akvan ja Poligonin välistä yhteistyötä jo keväällä, jotta saadaan luotua yhteiset sävelet uusien mittarifuksien vastaanottamiseen ja uusien ammattiainekerhojen toiminta osaksi muuta mittaritoimintaa.

Tärkeää on myös varmistaa killan näkyvyys ulospäin niin, että se vastaa uusia kandialoja. Tämä tarkoittaa etenkin nettisivujen kehittämistä niin, että ne ovat uusille opiskelijoille erittäin selkeät ja helposti tulkittavissa uusien alojen kannalta. Killalla on kuitenkin jatkossa kaksi eri hakukohdetta, joten on tärkeää, että jokainen uusi fuksi kuin muukin elämäntallaaja ymmärtää meidän kiltamme alla olevat opintoalat.

Kokonaisuudessaan kandiuudistukseen liittyy siis monia palasia, mutta puheenjohtajana minun tärkein tehtävä tulisi olemaan muiden hallituslaisten auttaminen ja tukeminen uusien muutoksien kanssa. Jokainen hallituslainen on tärkeä pitää tietoisena ja varautuneena kandiuudistusten aiheuttamista muutoksista, jotta muutoksista pystytään selviämään mahdollisimman tehokkaasti.
Miten uskot suuremman sisäänottomäärän näkyvän killan budjetissa?Suurempi sisäänottomäärä tarkoittaa suurempaa määrää mittareita, joille tuottaa ohjelma-, tapahtuma- ja fuksikasvatustoimintaa meidän killassamme. Tämä tarkoittaa sitä, että monet (etenkin fuksi-)tapahtumien koot tulevat kasvamaan, minkä myötä tapahtumien rahankäyttö tulee kasvamaan esimerkiksi tilojen vuokrien ja tarjoilukustannusten myötä. Killan toimintaan on siis varattava aikaisempaa suurempi määrä kulueriä.

Kun killan menot kasvavat, on myöskin tulojen kasvettava. Killan aikaisempaa suurempi sisäänottomäärä mahdollistaa yrityksille aikaisempaa suuremman näkyvyyden, minkä puolestaan pitäisi näkyä yritysten sponsoroinnissa. Esimerkiksi vuosisponsorisopimukset ja haalarisponssipaikat tulee sopia niin, että ne sopivat killan nykytilanteeseen. Vanhojen tuttujen yritysten lisäksi killalla tulee jatkossa olemaan mahdollisuus luoda yhteistyötä uusien yritysten kanssa geoinformatiikan sekä vesi- ja ympäristötekniikan opiskelualojen siirtyessä uusien kandilinjojen myötä meidän kiltamme alle. Suurempi sisäänottomäärä mahdollistaa täten myöskin killan yritystulojen kasvamisen.
Millaisia haasteita uskot killan muuttuvan rakenteen aiheuttavan? Miten varmistat, että hallituslaiset eivät stressaannu liikaa muuttuvissa tilanteissa?Haasteita tulee etenkin olemaan kahden hakukohteen opiskelijoiden polarisoitumisen estäminen keskenään. On äärimmäisen tärkeää luoda kilta, jossa kaikki ovat vanhaan tuttuun tapaan yhtä suurta perhettä ilman, että opintosuuntaus määrittää liikaa kiltaisten jakautumista keskenään. Lisäksi haasteita tulevat olemaan erilaiset toiminnanmuutokset, joita olenkin luetellut ja käsitellyt kysymyksessä: “Miten kandiuudistus vaikuttaa toimintaasi puheenjohtajana?”

Jotta hallituslaiset eivät stressaantuisi liikaa, haluan alusta saakka ilmaista sen, että tulen koko vuoden olemaan heidän tukenaan kaikissa haasteissa. Monelle hallituslaiselle hallituspesti tulee olemaan ensimmäinen iso virka killan toiminnassa, joten on tärkeä olla vahvasti tukena, jotta muutoksista selvitään. Myös omien toimareiden hyödyntäminen on tärkeää ja kannattavaa ja tämän haluan tuoda jokaiselle hallituslaiselle alusta saakka ilmi. Kaikkea ei tarvitse itse hoitaa, vaan työmäärää kannattaa jakaa myös muille ihmisille. On myös tärkeää korostaa se, että ensijaisesti on aina pidettävä omasta hyvinvoinnistaan huolta. Oman terveyden ja jaksamisen on mentävä muiden asioiden edelle. Hallitushommat tulevat viemään paljon aikaa ja jokainen hakija on siitä toivottavasti tietoinen. Kyseessä on kuitenkin vapaaehtoishommia, joista jokaisen on tarkoitus saada ainutlaatuinen kokemus osana mittaritaipalettaan. Ketään ei siis saa ajaa loppuun liian suurella työmäärällä. Luodaan siis hallitusporukka, jossa jokainen on valmis auttamaan toistaan.
Miten pyrit varmistamaan sen, että jokainen hallituslainen tuntee kuuluvansa osaksi porukkaa eikä jää virkansa kanssa yksin?Omasta mielestäni on erittäin tärkeää luoda alusta saakka kasaan porukka, jossa on hyvä yhteishenki ja auttamisen halu muita hallituslaisia kohtaan. Tulevasta vuodesta tulee varmasti normaalia raskaampi jokaiselle hallituspestille, mutta osalle pesteistä kasvava työmäärä on selkeästi suurempi. Haluan, että jokainen hallituslainen on valmis tukemaan toistaan. Hallitustyöskentelyyn kuuluu niin oman pestin asiat kuin muukin hallitustoiminta. Ensi vuonna tätä muuta hallitustoimintaa tulee olemaan ehdottomasti koko hallituksen auttaminen selviytymään kandiuudistuksesta. Lisäksi haluan korostaa hallituslaisille, että omien toimihenkilöiden hyödyntäminen ja hommien delegoiminen muille on erittäin tärkeää, jotta omien hommien kanssa ei jää yksin.

Samanlaisia teemoja olen käsitellyt kysymyksessä “Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?” Haluan siis luoda erilaisten hengailujen ja virkistysten kautta hallituksen sisälle ilmapiiriä, jossa on mukava toimia ja auttaa muita, sekä henkilökohtaisella kommunikaatiolla (kehityskeskustelut ja yleinen muu viestittely) varmistaa jokaisen hallituslaisen henkilökohtaisen aseman hallituksessa.
Millaisena koet uuden teekkarikiltojen välisen kiltakokouksen merkityksen ja tehtävän?Teekkarikokous on monta vuotta puheen alla ollut konsepti, jonka ensimmäinen kokous saatiin vihdoin järjestettyä tämän kuun alussa. Voin alkuun sanoa suoraan, että konsepti ei ole entuudestaan ollut minulle kauhean tuttu, mutta siihen perehdyttyäni olen tullut siihen tulokseen, että teekkarikokous on tulevaisuudessa tärkeä vaikuttamiselin teekkariasioihin. Teekkareilta puuttuu nykyisessä hallintomallissa kunnon “päättävä elin” teekkarikulttuuriin liittyviä asioita kohtaan. Esimerkiksi teekkarijaostoon ei valita edustajia vaaleilla taikka niin, että jokaisessa killassa olisi edustaja. AYY:n edustajistossa puolestaan on mukana myös artsilaisia ja kyltereitä, joten koko edustajiston aikaa olisi turha käyttää teekkariasioiden käsittelyyn, jotta edustajisto saa hoidettua muita koko Aalto-yhteisöä koskevia asioita kuten opiskelijakeskuksen edistämistä. Teekkarikokouksessa olisi edustajia jokaisesta killasta ja näin ollen jokainen kilta saisi tarpeen tullen oman äänensä kuuluviin. Täten omasta mielestäni teekkarikokous tulee jatkossa olemaan tärkeä vaikuttamiselin teekkariasoihin.