Opintomestariehdokkaat

EhdokkaatAatu Jäntti
Esittely
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Hallituksen yhteistyön kannalta on tärkeää, että hallituksen sisällä vallitsee yhteinen luottamus sen jäsenten toimintaan sekä se, että hallituksen kommunikaatio on hyvällä tasolla. Lisäksi on tärkeää, että hallituksen jäsenet ovat tarvittaessa valmiita auttamaan muita.

Omiksi vahvuuksikseni koen sen, että asioista keskustellessa uskallan kertoa omat ajatukseni ja ideani muille. Koen myös omaavani hyvät ryhmätyötaidot. Lisäksi minulla on kokemusta vastaavanlaisesta toiminnasta esimerkiksi Linkin hallituksesta ja nuorisovaltuustoista.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Arvioisin viikoittaisen ajankäytön olevan noin 10 tuntia, toki luku varmasti vaihtelee paljon viikosta toiseen. Aikaa kuluu kokoustamiseen, tapahtumien järjestämiseen muun hallituksen kanssa sekä muiden juoksevien asioiden hoitamiseen.
Hakisitko pestiisi mikäli se ei olisi hallitusvirka, vaan toimarivirka?Merkittävänä motivaattorina vaaleissa ehdolle asettumisessani on ollut halu olla mukana kehittämässä kiltaamme, varsinkin niinkin suuren muutoksen kuin kandiuudistuksen edessä. Päätökseen hakea opintomestariksi ehdottomasti vaikutti myönteisesti se, että se on hallitusvirka, sillä koen, että killan hallituksella on paras mahdollisuus vaikuttaa killan tulevaisuuteen. Jos virka ei olisi hallituksessa, olisin silti harkinnut siihen hakemista, mutta todennäköisesti olisin hakenut myös muita virkoja.