Maisterikapteeniehdokkaat

EhdokkaatElli Vainio-Mattila
EsittelyHei! Mun nimi on Elli ja olen kolmannen vuoden mittari. Olen viimeisen vuoden ajan toiminut killan liikuntavastaavana. Liikuntavastaavana olen nauttinut liikunnallisten mahdollisuuksien järjestämisestä yhdessä liikuntatutorien sekä ulko- ja kulttuurimestarin kanssa, uskon niiden piristäneen monen kiltalaisen arkea. Nyt minua kiinnostaa laittaa lisää panoksia killan toimintaan ja päästä mukaan hallitukseen maisterikapteeniksi.

Maisterikapteenin roolissa minua erityisesti kiinnostaa uusien maisteriopiskelijoiden tutustuttaminen teekkarikulttuuriin ja maanmittarikiltaan. Haluan toimia uusien opiskelijoiden tukena ja luoda heille mahdollisimman kotoisan ja vastaanottavan ympäristön. Tehtävässä koen hyödyllisiksi omaamani tiimityöskentelytaidot. Olen tottunut työskentelemään vaihtelevissa olosuhteissa sekä erilaisissa ryhmissä. Ryhmätyöskentelytaidot ovat vahvistuneet toimiessani useamman vuoden ajan purjehdusvalmentajana ja asepalveluksen aikana vastaan tulleissa tehtävissä.

Koen tärkeänä ottaa tehtävässä huomioon myös kansainväliset opiskelijat ja mahdollistaa heidän näkyvyys killan toiminnassa. Mielestäni kansainväliset opiskelijat ovat killallemme iso rikkaus. Aikaisempaa kokemusta kansainvälisistä opiskelijoista olen saanut Rotary vaihdon jälkeen toimiessani aktiivisesti Rotexina. Rotexina toimin Suomeen saapuvien vaihto-oppilaiden tukena, tutustuttaen heitä suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen vuoden aikana järjestettävien tapahtumien, leirien ja matkojen kautta.
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Mielestäni avainsana yhteistyössä on kommunikaatio kaikissa tilanteissa. Kommunikoida pitää pystyä niin hyvissä, kuin huonoissa tilanteissa. Harva asia voi mennä pieleen, jos osaa pitää muut jäsenet ajantasalla omista tekemisistään ja vastavuoroisesti muistaa kuunnella muita jäseniä. On tärkeää myöskin osata pyytää apua sitä tarvittaessa, eikä jäädä yksin vellomaan ongelmien kanssa. Muiden jäsenten kunnioittaminen on myös tärkeää. Tähän sisältyy muiden ajatusten ja palautteen huomioon ottaminen ja esimerkiksi aikataulujen kunnioittaminen.

Koen, että omiin vahvuuksiini kuuluu kyky pystyä sovittelemaan asioita haastavissa tilanteissa, joissa esiintyy erimielisyyksiä muiden välillä. Osaan ottaa huomioon erilaisia näkökulmia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Millainen on hyvä maisterikapteeni?Mielestäni maisterikapteenin tulee olla innostunut uusista kohtaamisista ja uusiin kulttuureihin tutustumisesta. Tärkeää on innostava ote ja halu tutustuttaa uusia ihmisiä teekkarikulttuurin saloihin sekä killan toimintaan. Hyviä piirteitä maisterikapteenille ovat avoimuus, avuliaisuus ja kyky ottaa kaikki tasavertaisesti huomioon.

Uusia kulttuureita maisterikapteeni pääsee varmasti kohtaamaan. Maisterikapteenille on olennaista myös halu tutustuttaa kansainvälisiä opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin. On hyvä tiedostaa, että Suomeen saapuville opiskelijoille kaikki itselle tutut käytännöt eivät ole itsestään selviä muille opiskelijoille. Maisterikapteenin tulee myöskin pitää mielessä, että ei ole oikeita tai vääriä tapoja, vain erilaisia sellaisia.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Näen hallitusviran olevan tavallaan osa-aikainen työ ja olen varautunut siihen, että se on varmasti aikaa vievää, toki ajankohdasta riippuen. Hallituksen kokoukset ovat vain pieni murto-osa siitä, mihin aika hallituksessa menee. Niiden lisäksi virka sisältää varmasti suunnittelua niin itsenäisesti kuin eri kokoonpanoissa, viestintää ja kommunikointia esimerkiksi hallistusten jäsenten, killan, maisteriISOjen ja itse maisteriopiskelijoiden välillä. Tietenkin lopulta itse tapahtumat ja niiden esivalmistelut vievät oman aikansa.
Hakisitko pestiisi mikäli se ei olisi hallitusvirka, vaan toimarivirka?Toimarivirka on erinomainen tapa päästä mukaan kiltatoimintaan ja olen jo päässyt toteuttamaan sitä liikuntavastaavana ja kiltahuonevastaavana. Tällä hetkellä minua kuitenkin kiinnostaa hallitusvirka, sillä se tarjoaa enemmän vastuuta ja haastetta. Hallitusvirka mahdollistaa yhteistyön osa-alueiden edustajien kanssa ja tarjoaa laajemman näkymän asioiden käsittelyyn.
Tulisiko mielestäsi kandifukseilla ja maisterifukseilla olla enemmän yhteisiä tapahtumia vai enemmän erillisiä tapahtumia?Mielestäni on aina hyvä antaa niin kandifukseille, kuin maisterifukseille mahdollisuus tutustua muihin kiltalaisiin omien vuosikurssilaisten lisäksi. Yhteisissä tapahtumissa kandiopiskelijoille voisi tarjota hyvän mahdollisuuden kuulla erilaisista urapoluista maisterien kautta ja saada näin hieman inspiraatiota omiin opintoihin. En osaa sanoa paljonko tällaisia yhteisiä tapahtumia on aikaisemmin järjestetty, mutta muutama yhteinen tapahtuma maisterifukseille ja kandifukseille ei missään nimessä ole mielestäni haitaksi.
Kuinka suuressa osin killan toiminnan tulisi mielestäsi olla englanninkielistä?Sanoisin, että tämä riippuu paljon tilanteesta. Maisteripuolella kaikki tiedottaminen on hyvä pitää englannin kielisenä ja tämä on hyvä pitää mielessä myös maistereille suunnatuissa tapahtumissa, joissa suurempi osuus osallistujista voi olla kansainvälisiä opiskelijoita killan muihin tapahtumiin nähden. Tärkeää on myös, että killan yleinen tiedotus olisi kaksikielistä, jotta kukaan ei jäisi kielimuurin vuoksi ulkopuolelle. Itse tapahtumissa voi toimia hyvin tilanteen mukaan. On aina syytä varmistua siitä, että kaikki paikalla olevat ymmärtävät suomea ja jos näin ei ole voidaan tapahtuma helposti pitää kaksikielisenä tai kokonaan englanninksi.