IE-ehdokkaat

EhdokkaatRiina TimonenJuuli Väätäinen
EsittelyHei ihanat Maanmittarikillan jäsenet! 😊

Olen Riina Timonen, toisen vuoden mittari ja haen killan IE:ksi. Olen intohimoinen tapahtumissa kävijä ja kuluneen vuoden aikana olenkin inspiroitunut erinomaisista tapahtumista, joten haluaisin päästä itsekin järjestämään niitä ihanille kanssaopiskelijoilleni. Uskon, että olisin hyvä IE, sillä tykkään tapahtumien suunnittelusta ja nautin siitä, kun voi omilla teoilla saada muut iloisiksi. Koen, että minulla olisi paljon annettavaa tähän tehtävään.

Olen tänä vuonna ollut killan toiminnassa mukana Apu-IE:nä, ISO-henkilönä sekä Hupisuunnittelijana. Näissä kaikissa viroissa olen päässyt näkemään läheltä, mitä kaikkea tapahtumien järjestäminen vaatii ja olen valmis antamaan kaiken panostukseni tälle viralle. Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu on ollut superkivaa ja järjestäisin mielelläni erilaisia tapahtumia mielikuvitusta hyödyntäen. Minulle on tärkeää, että kaikille kiltalaisille olisi mieluisia tapahtumia, poikkitieteellisiä tapahtumia unohtamatta. Haen IE:n virkaa ensisijaisesti Juuli Väätäisen kanssa.
Hei kaikki rakkaat tutut ja ei niin tutut Maanmittarikillan jäsenet!<3 Olen Juuli Väätäinen, 2. vuoden mittari ja hakemassa killan isännäksi/emännäksi tulevalle vuodelle. Fuksivuodesta lähtien olen aktiivisesti ollut killan toiminnassa mukana apu-IE:nä ja vastuu-ISO:na. Näiden hommien myötä olen löytänyt suurta innokkuutta ottamaan enemmän vastuuta rakkaan kiltamme hyväksi ja koen pystyväni antaa tälle pestille erityisen paljon. Syy ehdolle asettumiselleni on, että haluan järjestää eri luonteisia tapahtumia kaikille kiltalaisille! Kiltojen välisten yhteistöiden ylläpitäminen on tärkeä asia IE:nä, mitä haluaisin myös erityisesti painottaa. Sosiaalisuudestani, vilkkaasta mielikuvituksestani ja omistautuneisuudestani on varmasti etua tässä virassa. Tätä virkaa haen ensisijaisesti mittariystäväni Riina Timosen kanssa.
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Kommunikaatio on ehdottomasti yksi tärkeimmistä jutuista sekä hallituksessa että IE:n virassa, jotta hommat saadaan hoidettua yhtenäisesti ja sujuvasti. IE:nä on erityisen tärkeää, että IE-pariin voi luottaa sataprosenttisesti. Tärkeetä on kans että yhteisistä pelisäännöistä pidetään kiinni ja kokouksiin osallistutaan aktiivisesti!

Mulla on paljon kokemusta ryhmässä tekemisestä ja koen, että oon hyvä siinä. Omaan pitkän taustan joukkueurheilussa ja siitä onkin varmasti hyötyä kaikilla ryhmässä toimimisen osa-alueilla. Olen joustava, otan kaikki huomioon, sekä uskallan ilmaista oman mielipiteeni. Porukassa on tullut koettua välillä haastaviakin hetkiä ja tällöin kommunikaation ja ryhmän yhtenäisyyden tärkeys korostuu. Musta on tosi palkitsevaa toimia ryhmässä ja motivoituneessa ympäristössä. Yhdessätekeminen on best. 🤩

Toinen tärkee juttu on avoimuus ja turvallinen ilmapiiri! Kaikkia pitää kuunnella ja jokaisen mielipide on tärkeä. Paras lopputulos tuleekin yleensä silloin, kun kaikkien mielipiteet on otettu huomioon ja kaikki ovat samalla sivulla siinä, mitä tapahtuu. Jos kokee että jokin juttu on itselle liikaa tai tarvitsee apua, täytyy rohkeasti pyytää apua muilta. Yhteinen etu aina ykkösenä! Ollaan rehellisiä toisillemme ja autetaan tarpeen tullen, kukaan ei ole yksin. 😊
Tärkeää on huomioida jäsenten välinen hyvä kommunikointi, jotta pysytään perillä, että missä mennään. Tähän kuuluu myös perillä oleminen toisten jäsenten tekemisistä, ei vain omista. Näin asiat saadaan tehtyä ajatuksen kanssa, huolellisesti ja ajoissa, eikä vasemmalla kädellä hutasten. Jäsenten tulee pystyä kunnioittamaan toisiaan, sekä jokaisen antamaa omaa panosta. Yhteisten sääntöjen noudattaminen ja kunnioittaminen ovat avaimet hyvään tiimipeliin. Ei kuulkaas se vene kulje sujuvasti, jos kaikki soutavat eri tahtiin tai suuntiin.

Erityisesti IE:n hommissa yhteistyön sujuminen IE-parin kesken on hyvin tärkeää. Molempien tulee olla läsnä, eikä jättää hommia toisen harteille. Koen, että tässä pestissä haluan työskennellä selkä selkää vasten parina, enkä kahtena yksilönä. Parin välisestä kemiasta ja yhteisistä näkemyksistä on varmasti ainakin suurta etua tässä virassa.

Määrittelisin itseni vahvaksi tiimipelaajaksi monien kokemuksieni pohjalta. Osaan ja tykkään ottaa vastuuta tiimityöskentelyssä, sillä tiedän hoitavani ne hyvin tiimin tähden. Kun kyseessä on killan yhteinen hyvä, niin olen valmis tekemään kaikkeni toivotun lopputuloksen eteen. Matalan kynnyksen ilmapiiri on myös mielestäni tärkeä ylläpitää, jotta kaikki jäsenet kokevat puheenvuoronsa ja näkemyksensä arvokkaana. Toisten kuunteleminen on erityisen tärkeää. Koen, että hyvistä vuorovaikutustaidoistani on etua tämän hyvän ilmapiirin luomiseen.
Koetko, että IE:n pitäisi järjestää sitsitapahtumien lisäksi alkoholittomia tapahtumia? Jos kyllä, niin millaisen/millaisia tapahtumia järjestäisit?Ehdottomasti koen! Nyt tänä syksynä onkin päästy paljon sitsailemaan ja töitä on riittänyt sitsien parissa myös apuIE:nä. Monet varmasti kaipaavatkin vastapainoa sitsitapahtumille ja innolla ideoisin uusiakin tapahtumatyyppejä! Uskon, että kysyntää riittää niin alkoholillisille kuin alkoholittomille tapahtumille. Pidän tärkeänä, että jokaisessa tapahtumassa on alkoholiton vaihtoehto ja kaikki osallistujat saavat juomavalinnoistaan huolimatta mieleenpainuvan kokemuksen.

Kiltalaisten toiveita tapahtumiin liittyen olisi hyvä kartoittaa. IE voisi lähettää kyselyitä kiltalaisille tiettyjen ajanjaksojen välein, jotta saataisiin tärkeää informaatiota kiltalaisten ajatuksista ja voitaisiin toteuttaa mahdollisimman mieluisia tapahtumia jokaiselle.

Olisi hauskaa järjestää esimerkiksi kokki- tai drinkkikouluja, mikä onnistuisi sekä etänä että ihan livenä! Myös rentouttavat saunaillat esimerkiksi lautapelien kera olisi virkistävää vaihtelua koulutöiden ja muiden tapahtumien ohella. Karaoke-intoilijana olisi hienoa saada myös karaoke yhdistettyä johonkin tapahtumaan! 😍
Koen! On tärkeää huomioida kaikki kohderyhmät killan eri tapahtumia suunniteltaessa. Keväällä olin auttamassa drink tastENG -etätapahtuman järjestelyissä, mikä oli toteutettu alkoholittomana. Tästä inspiroituneena kokeilevat mocktail -illat voisivat olla hauska juttu toteuttaa! Ylipäätään haluaisin olla toteuttamassa myös rennon meiningin tapahtumiakin esimerkiksi perinteisten sitsien lisäksi. Jokaiselle jotakin <3
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Uskon, että IE:n virka tulee viemään useita (välillä kymmeniäkin) tunteja viikossa ja olenkin valmis tarvittaessa joustamaan muista asioista. Työtunnit eivät tule olemaan samoja joka viikko ja joinakin viikkoina tehtäviin voi mennä huomattavasti enemmän aikaa kuin toisina. Tulee myös päiviä, kun hommia on aina aamusta yömyöhään asti. Koen aikatauluttamisen tärkeänä osana IE:n ajanhallintaa.

Viikoittaisten kokousten lisäksi IE:n aika menee muun muassa tapahtumien suunnitteluun, järjestelyyn, sekä toteuttamiseen. Usein IE:t ovat myös mukana auttamassa erilaisissa kiltojen tai muiden järjestöjen tapahtumissa. Hallituksesta löytyy varmasti muitakin hommia, joihin tarvitaan tekijöitä. IE:n tehtävät voivat vaihdella paljonkin ajatustyöstä fyysisiin hommiin saakka. Tapahtumien, kuten sitsien järjestäminen vaatii paljon etukäteen hoidettavia asioita. Kaikki käytännön asiat on otettava huomioon, jotta tapahtumat menisivät mahdollisimman sujuvasti. Suunnittelutyö ja valmistelu vie varmasti eniten aikaa IE:n virassa.
Mitä vierestä olen tarkkaillut IE:n toimintaa apu-IE:nä, niin virkaan saa helposti upotettua reilustikin aikaa. Viikon työmäärä voi vaihdella paljonkin riippuen esim. tapahtumien määrästä. Tapahtumia järkätessä joutuu usein varaamaan aikaa enemmän kuin itse tapahtuman virallinen kesto valmisteluiden ja loppusiivouksien takia. Viikoittaiset hallituksen kokoukset myös vievät aikaa kalenterista, sekä muut keissit, joissa IE:tä tarvitaan, kuten varaston ylläpitäminen. Yhteenvetonani siis virkaan hakiessa tulee olla valmis antamaan reippaastikin aikaa arjestaan, mutta tästä tietoisena olen silti valmis antamaan kaiken tarvitun aikani.
Mitkä ovat mielestäsi suurimmat kehityskohteet hakemassasi virassa?Yksi suurimmista kehityskohteista on jätteen lajittelu sitseillä. Kovassa kiireessä se on varmasti suuri haaste, mutta olen valmis kehittelemään tähän jotain ratkaisuja. Haluan myös varmistaa osallistujien yhdenvertaisuuden ja turvallisen olon sekä sitseillä että muissa tapahtumissa. Sitsien vastapainoksi voisi pitää enemmän muitakin tapahtumia, kuten rentoja saunailtoja, ja kartoittaa kiltalaisten mielipiteitä ja toiveita tietyn ajan välein.Kehityskohteena näkisin, että tahtoisin IE:nä tehdä muutakin sitsien järkkäämisen lisäksi. Olisi kiva ottaa selvää kiltalaisten toiveista tapahtumia koskien, jotta voitaisiin palvella heidän toiveitaan yhä enemmän. Toiveita ja ideoita kiltalaisilta voisi kysellä esimerkiksi kuukausittain ilmestyvällä lomakkeella, jotta niitä voitaisiin lähettää pienellä kynnyksellä.
Hakisitko pestiisi mikäli se ei olisi hallitusvirka, vaan toimarivirka?Hakisin IE:n pestiin, vaikka se ei olisi hallitusvirka. ApuIE:nä sekä Hupisuunnittelijana olen päässyt mukaan tapahtumien järjestämiseen, mikä on ollut todella antoisaa. Tämän seurauksena inspiroiduin IE:n virasta, sillä IE:nä pääsee järjestämään tapahtumia vielä suuremmassa mittakaavassa. Toimarina olen päässyt kokemaan paljon huippujuttuja mitä en vaihtaisi mihinkään! Hallituksessa oleminen on kuitenkin mielestäni positiivinen asia, sillä sitä kautta pääsee vaikuttamaan kokonaisvaltaisemmin killan asioihin.Haen virkaan sen takia, koska se aidosti toimenkuvana kiinnostaa minua. Täten sen osalta minulle ei olisi väliä, vaikka se olisi toimarivirka. Kuitenkin sen oltua hallitusvirka koen, että minulle on myös mielekästä päästä lisäksi vaikuttamaan kiltaamme koskevissa asioissa ja huolehtimaan ohjelmajaostosta. Näen vaikuttamisen mahdollisuuden killassa siis hyvänä lisänä.
Tulisiko killan edelleen ensi vuonna järjestää etätapahtumia?Etätapahtumien tarpeellisuus riippuu täysin maailman tilanteesta ja siitä, että löytyykö niille kysyntää. Jos kiltalaiset niitä toivoo, niin silloinhan niitä myös järkätään! Kuitenkaan etätapahtumat eivät ainakaan aiemmin ole saaneet hirveän suurta suosiota. Vaikea siis etukäteen luvata mitään tietämättä tulevia maailman tuulia ja kiltalaisten toiveita.
Miten aiot ottaa Maakansallisbaletin taiteellisen johtajan osaksi toimikuntaasi täysin uutena toimariedustajana?Hänet otetaan avosylin vastaan! Pyritään jatkuvaan yhteistyöhön Maakansallisbaletin kanssa esimerkiksi kutsumalla heitä esiintymään tapahtumiin. Totta kai myös taiteellinen johtaja otetaan toimikunnan meisinkeihin mukaan samalla tavalla muiden toimareiden kanssa!
Miten pyrit takaamaan yhdenvertaisuuden sitsitoiminnassa?Yhdenvertaisuus sitseillä taataan huomioimalla jokainen osallistuja ja hyväksymällä jokainen näistä. Syrjimisen tai häirinnän ilmoittamisesta tulee tehdä helppoa ja pienen kynnyksen prosessi. Yhdenvertaisuuden ollessa tärkeä asia itselleni tahtoisin, että myös pienellä kynnyksellä itse minulle voisi tulla ilmoittamaan, jos yhdenvertaisuus ei sitseillä toteudu. Killan tulisi ottaa esille, että yhdenvertaisuuden laiminlyömistä ei hyväksytä keskuudessamme. Haluan olla mukana luomassa kaikille mukavaa ilmapiiriä, jotta sitseillä voitaisiin keskittyä olennaiseen hyvin ja turvallisin mielin!
Miten pyrit huomioimaan kestävyyden sitsitoiminnassa?Sitseillä usein on tapana dumpata kaikki roskat suoraan lajittelematta. Tässä on tietenkin puolensa etenkin ajan säästämisessä, mutta ei kestävyyden kannalta. Jos johonkin voisi pyrkiä niin edes muovien lajitteluun erikseen, koska siitä tuskin niin suurta lisävaivaa tulisi. Myös tahtoisin jatkaa kasvisruokapainotteista/vegaanista linjaa sitsiruokien suhteen.