Fuksikapteeniehdokkaat

EhdokkaatPinja SaloViola PalolahtiJoona LipponenJulie Kurumaa
EsittelyHeipähei! Olen Pinja, 3. vuoden mittari ja haen fuksikapteeniksi tulevalle vuodelle. Olen alusta lähtien ollut aktiivisesti mukana killan toiminnassa ja mittarisydän sykkii edelleen vahvasti! Kuluneena vuonna olen toiminut killan hallituksessa päätoimittajana, tuplannut ISOna ja järjestänyt tapahtumia Aalto-yhteisölle Aavan Festaritoimikunnassa. Aikaisempiin hommiini kuuluu kaikkea vastuuISOilusta ja apu-IEstä monttutonttuiluun. Vuodet ovat antaneet minulle paljon, ja nyt haluankin antaa vielä enemmän takaisin!

Päätoimittajan rooli yhdistettynä Festaritoimikuntaan on opettanut minulle aikataulutusta ja priorisointia sekä ennen kaikkea antanut syvemmän näkemyksen kiltamme toiminnasta ja Aalto-yhteisön merkityksestä. Fuksikapteenin tärkein tehtävä on auttaa Otaniemen uusia tulokkaita, fukseja, löytämään oman paikkansa mittariperheessämme teekkariyhteisöä ja Aalto-yhteisöä unohtamatta. Koenkin taustani puolesta olevani hyvä opas tähän matkaan. Tiedän myös ulkopaikkakuntalaisena, miltä tuntuu aloittaa opiskelut uudella paikkakunnalla tuntematta juuri ketään. Kiltamme otti minut avosylin vastaan, ja tämän saman kokemuksen haluan olla varmistamassa myös tuleville mittareille, vaikka perheemme koko kasvaakin huimasti! Olen valmis tähän haasteeseen, ja luomaan Maanmittarikillasta entistä yhdenvertaisemman ja vastaanottavaisemman yhteisön.
Olen 4. vuoden mittari, Viola. Näinä vuosina olen ehtinyt olemaan mm. killan tiedottajana 2021, MAIK:in hallituksessa 2020, aktiivina AaltoDJ- ja Audiopoli-yhdistyksessä ja monissa erilaisissa toimarihommissa. Minulle on ehtinyt kertyä hyvin laaja tietämys teekkariudesta ja aaltoyhteisöstä ylipäätään. Koen olevani siis hyvä linkki uusien (sekä vanhempien) opiskelijoiden ja Otaniemen siistien asioiden, kuten kerhojen, välillä.

Haluaisin auttaa jokaista löytämään oman paikkansa ensinnäkin killan sisällä, mutta myös aaltoyhteisöstä mielenkiintojen ja harrastusten mukaan. Otaniemi on täynnä hyvin erilaisia ihmisiä ja jokaiselle löytyy varmasti oma paikka tai vaikka useampikin. Olen seurannut kipparihommia hyvin läheltä nyt noin vuoden verran ja minulla on selvä käsitys siitä, mitä se pitää sisällään ja mitä kipparilta vaaditaan. Olen ehtinyt myös napata kiinni siitä, miten käyttäytyä kriisitilanteissa ja olen henkisesti valmistautunut sellaisten kohtaamiseen. Tiedottajan rooli on opettanut minulle delegoimista ja ajanhallintaa ja tietenkin sitä, mitä killan ytimessä tapahtuu.

Viimevuosina pinnalla on pysynyt erityisesti yhdenvertaisuus ja opiskelijoiden hyvinvointi. Kipparina nämä asiat olisivat ensimmäinen prioriteettini. Tapahtumissa on tähänkin mennessä pyritty inklusiivisuuteen ja turvallisuuteen. Häirintätapauksiin minulla on nollatoleranssi ja olen miettinyt, miten itse hoitaisin sellaiset tilanteet, sillä niiltä onnistutaan harvoin kokonaan välttymään. Olen jutellut aiheesta paljon muiden opiskelijoiden kanssa ja olen tullut siihen tulokseen, että tärkeintä on heti alkuun kertoa pelisäännöt ja seuraukset, jos joku ei niitä onnistu noudattamaan. Tavoite kuitenkin olisi ennaltaehkäistä kaikkia ikäviä tilanteita, jotta seurauksiin ei tarvitsisi mennä.

Rakastan teekkarikulttuuria ja killoista perheintä ja olen valmis pitämään yllä tätä henkeä vaikka perheen sisäänotto kaksinkertaistuisikin!
Moikka! Olen Joona, 2. vuoden mittari. Lähdin kiltatoimintaan heti alusta asti mukaan täydellä teholla ja koen, että olen jo oppinut paljon. Olen kuluvan vuoden aikana toiminut apuIE:nä, abivastaavana, liikuntatutorina, sekä oman fuksiryhmän vastuuISOna.

Olen kaikelle avoin ja innokas oppimaan uutta. Kykenen mukautumaan tilanteen vaatimalla tavalla ja reagoimaan nopeasti yllättäviin tilanteisiin. Vastuun kantaminen ei ole minulle uusi tuttavuus ja olenkin myös ennen opintoja toiminut RUK:n apukouluttajana sekä alakoulussa luokanopettajan sijaisena. Uskon näistä olevan hyötyä fuksikapteenin virassa.

Heti opintojen alkaessa pidin erityisen paljon siitä kuinka hyvin uudet opiskelijat otettiin mukaan yhteisöön. Maanmittarikilta on ollut hyvä kilta, jossa on aina ollut positiivinen ilmapiiri. Arvostan teekkarikulttuuria erittäin paljon ja minulle on myös tärkeää kaikkien opiskelijoiden viihtyvyys. Uskon siihen, että fuksien onnistunut vastaanottaminen on tärkeä osa koko opiskeluajan viihtyvyyttä. Näistä syistä haen fuksikapteenin virkaa.
Moikka kaikille, mun nimi on Julie ja olen 2. vuoden mittari. Kiltatoiminta on alusta asti kiinnostanut itseäni ja olen innokkaasti lähtenyt mukaan erilasiin killan tapahtumiin. Kuluneen vuoden aikana olen toiminut ISOna sekä liikuntatutorina ja näissä hommissa onki ollut mukava tavata uusia ja vanhoja mittareita, sekä järjestää yhteistä toimintaa.
Fuksikapteenin harteilla on paljon vastuuta, mutta olen valmis siihen. Vastuun ohella virka on antoisa ja etenkin sosiaaliset tilanteet innoittavat minua. Opin mielelläni uutta ja persoonana koen olevani avoin ja helposti lähestyttävä. Harrastusteni kautta olen oppinut toimimaan niin ryhmässä kuin ryhmän ohjaajana. Nämä kokemukset ovat edistäneet kykyjäni hyvän ilmapiirin luomiseen sekä toimimaan ongelmakohdissa tilanteeseen sopivalla tavalla.
Vaikka mittarivuoteni ovatkin vasta aluillaan, koen jo oppineeni paljon killastamme ja muusta Aallon toiminnasta. Killassamme mielestäni parasta on ollut avoin vastaanotto. Olen kokenut, että jokainen opiskelija on tervetullut mukaan juuri omana itsenään ja tällaista viestiä haluan olla välittämässä tulevillekin opiskelijoille. Silmät on hyvä pitää avoinna ja auttava käsi aina ojennettuna, jotta kukaan ei jäisi yksin.
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Yhteistyön sujuminen sulavasti on monen asian summa. Avain yhteistyöhön on ehdottomasti avoin kommunikaatio. On tärkeää luoda luotettava keskusteluympäristö, jossa kaikki uskaltavat tuoda esille oman mielipiteensä. Lisäksi kaikkien on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä, eli hoidettava oma tonttinsa ja yhteiset vastuut ajallaan sovitusti, ja puhallettava yhteen hiileen. Yhteen hiileen puhaltaminen tarkoittaa esimerkiksi muiden auttamista tarvittaessa ja aktiivista osallistumista yhteisten asioiden hoitamiseen. Omiksi vahvuuksikseni koen vastuuntuntoisuuteni ja avuliaisuuteni. Priorisoin erityisesti sellaisten asioiden tekemistä, joista muiden jäsenten tekeminen riippuu ja hoidan asiat ajallaan. Pyrin lisäksi auttamaan muita omien töideni lomassa ja pitämään silmät ja korvat auki, jos löydän jonkin asian, jolla voin helpottaa muiden töitä.Hallitusvuotenani olen oppinut, että vastaus tähän on kommunikointi. Ihmiset eivät osaa lukea toistensa ajatuksia ja huono kommunikointi voi pahimmillaan johtaa riitatilanteisiin ja väärinymmärryksiin tärkeissä asioissa. Kaikkien täytyy tulla kuulluksi ja saada asiansa esiin selkeästi niin, että muut hallituksen jäsenet tietävät, jos heiltä vaaditaan jotain toimenpiteitä ja mihin mennessä. Jos ei ehdi tekemään jotain asiaa itse, on pakko viestittää asiasta heti muille, että hommaan löytyy joku toinen, ennen kuin tulee liian kiire.

Tiedottajana olen ymmärtänyt kommunikoinnin säännöllisyyden tarpeen. Lisäksi vahvuuteni yhdessä tekemisessä on joustavuus ja ymmärtäväisyys. Toki tuon omat mielipiteeni esiin selkeästi, mutta en koskaan riitauta päätöksiä tai toimintatapoja. Jos muut ovat sitä mieltä, että näin on hyvä tehdä ja en välttämättä ymmärrä miksi näin, niin sitten en ymmärrä ja se on ihan ok. Olen myös järjestelmällinen ja rakastan selkeiden ohjeiden kirjoittamista muille. En tiedä mikä siinä on, mutta nautin Audiopolin kaiutinprojektin 2020 ohjeiden kirjoittamisestakin hirveästi, kun sai vääntää kaiken rautalangasta ja varmistaa, että kaikki osaavat noudattaa ohjeitani. Niistä tulikin paljon hyvää palautetta!
Hallitustyön kesken on tärkeää hyvä kommunikointi ja hyvä ilmapiiri työskentelyssä. Olen 12. vuoden salibandyurani aikana oppinut hyvän tiimipelaajan taidot ja pidän ryhmässä työskentelystä.

On myös erittäin tärkeää käydä mahdolliset erimielisyydet läpi ja toimia yhteisten pelisääntöjen ja sovittujen asioiden mukaisesti. Olen sitä mieltä, että on aina tärkeämpää tuoda omat mielipiteet esille vaikenemisen sijaan. Tähän pyrin aina itse ja keskustelenkin kaikesta erittäin avoimesti ja olen aina valmis uusille ideoille. Autan aina tarvittaessa muita hallituslaisia kykyjeni mukaan. En myöskään pelkää kysyä muilta apua mikäli uskon, että en jotain asiaa tiedä tai osaa.
Yhteistyön sujumiseksi on tärkeää olla avoin ja omata hyvät keskustelutaidot. Tärkeää on osata ilmaista omia mielipiteitä, kuunnella toisia ja olla rehellinen. Asioita ei voi jättää vain yhden ihmisen vastuulle vaan kaikilla on omat tehtävänsä, joiden hoitamisesta tulee pitää kiinni. Kaikilla on kuitenkin tilanteita, kun tarvitsee enemmän tukea ja silloin on tärkeä myös auttaa. Auttavainen ja avoin ilmapiiri luo työskentelystä kaikille mukavaa.
Tällaisessa toiminnassa eriäviä mielipiteitä tulee aina ja ne on mielestäni hyvä selvittää heti hyvän ilmapiirin ja luottamuksen säilymiseksi. Omasta mielipiteestään ei tarvitse luopua, mutta on hyvä osata kuunnella ja tarkastella asioita myös muiden näkökulmasta. Kommunikaatio on tässä avainasemassa.
Omiksi vahvuuksikseni koen etenkin kuuntelutaidot. Minulle on tärkeää, että jokainen saa esittää oman mielipiteensä ja kaikki tulevat kuulluksi. Sitoudun minulle annettuihin tehtäviin aina täysillä ja olen myös halukas auttamaan muita.
Millainen on hyvä fuksikapteeni?Kysymykseen voi löytää monta oikeaa vastausta, sillä fuksikapteenin virka on todella moniulotteinen. Kaikista tärkeintä on se, että fuksikapteeni on aidosti kiinnostunut fukseistaan ja on vilpittömästi mukana fuksiensa niin hyvissä kuin huonoissakin hetkissä. Ennen kaikkea fuksikapteeni toimii fuksien äänenä ja edunvalvojana niin korkeakoulun kuin hallituksenkin suuntaan. Joskus tilanteet, mihin saattaa joutua puuttumaan, ja tehtävät päätökset ovat hyvin haastavia ja vievät oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Tällöin hyvälle fuksikapteenille muodostuu tärkeiksi ominaisuuksiksi reagoida nopeasti tilanteen vaatimalla tavalla, tarttua rohkeasti myös ikäviin asioihin ja lähteä selvittämään asiaa kaikki osapuolet ja heidän tarpeensa huomioiden. Tämän lisäksi hyvä fuksikapteeni kykenee ottamaan kaikki huomioon yhdenvertaisesti ja edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla sitä, että kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi ja turvalliseksi. Välttämätöntä ovat myös hyvät kommunikaatiotaidot, sillä yhteyttä pitää jatkuvasti pitää oman parin ja ISOvastaavan lisäksi myös fuksien, hallituksen, FTMK:n ja ISOjen kanssa. Lisäksi tärkeää on pystyä pitämään langat käsissään ja osata aikatauluttaa, jotta yhteistyö sujuu mahdollisimman saumattomasti ja aikaa jää organisoinnin lisäksi riittävästi fukseille.Yleisin vastaus tähän on helposti lähestyttävä, luotettava ja kannustava. On erittäin tärkeää, että fuksit uskaltavat kysyä heitä mietityttävistä asioista niin omilta ISOiltaan kuin kippareiltakin. Hyvä fuksikapteeni kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja luo kaikille tervetulleen olon. Kipparin varteissa (kuten muissakin kohtaamisissa) fuksikapteeni vaikuttaa oikeasti kiinnostuneelta fuksiensa hyvinvoinnista ja sopeutumisesta uuteen ympäristöön ja auttaa heitä parhaansa mukaan löytämään paikkansa sieltä. Hyvä fuksikapteeni kannustaa ISOvastaavan kanssa myös ISOja toimimaan samoilla periaatteilla ja motivoi heitä auttamaan fuksien ryhmäytymisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Fuksikapteenin tulee olla myös vastuullinen ja hoidettava hommansa ajoissa. Vaihtoehtoisesti hommia on sitten delegoitava tarpeeksi ajoissa muille, jos oma aikataulu tai jaksaminen tulee vastaan, että hommat kuitenkin hoidetaan aiheuttamatta liikaa stressiä muille.Mielestäni hyvä fuksikapteeni on itse esimerkillinen ja toimii omien hyvien arvojen mukaisesti. Kapun tulee kyetä ottamaan kaikki huomioon ja tehdä kaikkensa, jotta jokainen fuksi kokee itsensä tervetulleeksi opiskelijayhteisöön. Nopea reagointikyky kaikenlaisiin yllättäviin tilanteisiin on myös oleellinen taito. Molempien fuksikapteenien mielipiteiden ja tekemisen lisäksi on tärkeää huomioida muidenkin mahdollisesti esiin tuomat ajatukset. Tähän lukeutuvat kaikki hallituksesta, ISOvastaava, ISOt, kuin myös muutkin vanhemmat opiskelijat. Fuksikapteenit ovat ensimmäinen linkki fuksien ja hallituksen välillä. Oleellisen tiedon välittäminen kaikille osapuolille on tärkeää. Tähän ei varmastikaan ole yhtä oikeaa vastausta, mutta fuksikapteenin tärkeimpiin piirteisiin kuuluu mielestäni vastuullisuus, sitoutuminen ja intohimo tehtävään. Fuksikapteenin tulee olla esimerkillinen, mutta samalla helposti lähestyttävä henkilö. On tärkeää, että fuksit (ja muut) tuntevat, että he voivat puhua kaikesta fuksikapteenille ja kokevat myös saavansa apua.
Fuksikapteenin on hyvä osata nähdä ryhmän jäsenet myös yksilöinä. Lisäksi hänen tulee osata tarkkailla ympäristöään, reagoida nopeasti erilaisiin ongelmakohtiin ja selvittää hankaliakin tilanteita. Homma ei ole helppo ja tässä tarvitaankin hyviä ihmissuhde taitoja. Fuksikapteenin tulee toimia yhteistyössä niin fuksien, ISOjen kuin hallituksenkin kanssa. Verkkoja on useampaan suuntaan, joten kommunikaatio ja organisointi on hyvä olla hallussa.
Ei ole kuitenkaan syytä unohtaa, että fuksikapteenina olossa tärkeää on myös hyvän ilmapiirin vaaliminen. Virka on ajoittain varmasti raskas, mutta fuksikapteenin tehtävänä on luoda uusille opiskelijoille lämmin ja vastaanottavainen kuva tulevasta opiskeluympäristöstä. Liika kireys saattaa luoda ikävän tunnelman ja siksi kaiken vastuun ohella on fuksikapteenin hyvä osata olla myös rento. Hyvänlainen itsevarmuus omaan tekemiseen luo fuksikapteenista turvallisen ja luotettavan hahmon niin fukseille kuin ISOille.
Miten varmistat, että geoinformatiikka tulee uusille fukseille tutuksi?Tämä tulee varmasti olemaan ensi vuoden haasteena ja siksi asia tuleekin ottaa vakavasti. Lähtisin lähestymään asiaa samalla tavalla kuin nykyisten maisteripääaineiden kohdalla eli korostaen kaikkien suuntausten yhdenvertaisuutta pyrkien estämään vastakkainasetteluiden syntymistä. Uusille fukseille tarjoaisin tarttumapintaa kaikista opiskelumahdollisuuksista kutsumalla aloilla jo opiskelevia kertomaan omista opinnoistaan. Pidän myös tärkeänä kehittää yhteydenpitoa ja yhteistyötä Rakennusinsinöörikillan kanssa. Lisäksi tiivistämällä yhteistyötä ja tukemalla ammattiainekerho Poligonin toimintaa, uskon että saamme yhdistyksen toimintaan uusia innostuneita toimijoita ja sitä kautta myös uudet fuksit löytämään geoinformatiikan paremmin.Juuri äskettäin sainkin tiedottajan maililistalle viestiä Poligonin excusta (spoilers kun viikkis ei ole vielä tullut tätä kirjoittaessa hihi), joten hekin ovat ymmärtäneet yhteistyömme tärkeyden. Eli Poligon voisi tulla yhtä näkyvästi Linkin ja Fundin rinnalle mm. iltamiin ja excuja järjestämään, missä perinteisesti on ollut vain Fundi ja Linkki aktiivisesti. Kaikki linjat ovat yhdenvertaisia ja niin niistä pitäisi infotakin määrällisesti ja laadullisesti niin hyvin kuin mahdollista.Ensi vuosi tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen uusien alojen liittyessä kiltaamme. Helposti voi syntyä tilanne, jossa osa opiskelijoista kokee ulkopuolisuutta tai syrjintää näihin liittyen. Fuksikapteenien tulee tehdä kaikkensa, ettei tällaista tapahdu. Fuksikapteenit eivät kuitenkaan ole asian kanssa yksin, jonka vuoksi toiminta tulee olla läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa yhteisten sääntöjen ja periaatteiden läpikäymistä kaikkien, kuten ISOjen kanssa. Näen tästä vastuun olevan fuksikapteeneilla. On myös tärkeää pyrkiä luomaan ilmapiiriä, jossa aloihin liittyvien stereotypioiden luomista ei synny. Huonoa esimerkkiä ei tule näyttää fukseille, jotka ottavat paljon oppia vanhemmilta opintojen alussa. Aion painottaa fukseille, että kaikille kursseille tulee lähteä avoimin mielin. Pyrin vaikuttamaan ekskursioiden monipuoliseen järjestämiseen ja kannustamaan fukseja lähtemään kaikkeen mukaan. Vanhempien geoinformatiikan opiskelijoiden mukaan tuominen killan toimintaan ja tapahtumiin on mielestäni myös tärkeää. Tätä voi olla tukemassa Poligoni, jonka paikan sisällyttäminen Linkin ja Fundin rinnalle tulee varmistaa.Haastetta tässä tulee varmasti olemaan niin fuksikapteeneille kuin koko killalle. Uusista suuntauksista on hyvä olla tietoa jo varhaisessa vaiheessa ja valmistella myös tulevat ISOt siten, että he osaisivat parhaansa mukaan vastailla fuksien kysymyksiin, vaikka aihe alue saattaa ollakkin heille entuudestaan vieras.

Ammattiainekerho Poligoni on hyvä ottaa yhteistyöhön mukaan ja lisäksi uskon, että jo alaa opiskelleet osaavat kertoa useita näkökulmia linjan mahdollisuuksista. Toimivalla yhteistyöllä takaamme hyvän ja tasavertaisen startin uusille opiskelijoille.
Mikäli kiltaan tulee kaksi fuksikapteenia, tarvitsee pesti saumatonta ja sujuvaa yhteistyötä. Kuka olisi suosikkiparisi tähän hommaan?Suosikkiparini rinnalleni olisi Viola. Nyt vuoden yhdessä hallituksessa toimineena tiedän, että yhteistyömme sujuu ja, että voin luottaa Violaan ja hänen aktiivisuuteensa asioiden hoitamisessa. Meillä on lisäksi yhteisiä näkökulmia asioihin ja uskon, että täydentäisimme hyvin toisiamme luoden hyvän tiimin. Näkisin kuitenkin myös, että yhteistyö toimisi toisen parinkin kanssa, kunhan yhteistyön sujuvuuden eteen näkee vaivaa.Suosikkiparini on Pinja. Olen hänen kanssaan jutellut aiheesta ja käynyt läpi kaiken hyvän ja huonon mitä kipparius voisi mukanaan tuoda. Komppaan Pinjaa siinä, että huomasimme täydentävämme toisiamme mitä enemmän juttelimme. Kummallakin on jo yksi hallitusvuosi takana, joten tiedämme aika hyvin mihin lähtisimme toistemme kanssa.Suosikkiparini virkaan olisi Julie Kurumaa. Julien kanssa pystyisimme toimimaan erinomaisesti yhdessä parina. Olemme olleet hyviä ystäviä oman fuksivuoden alusta lähtien ja olemme tehneet yhdessä paljon asioita. Kunnioitamme molemmat toistemme ajatuksia ja tiedän, että löydämme aina yhteiset sävelet kaikkiin asioihin. Haemme pestiin erittäin innokkaasti ja tulisimme antamaan kaikkemme tulevien fuksien viihtyvyyden takaamiseksi.Suosikkiparini hommaan olisi Joona Lipponen. Olemme tunteneet toisemme fuksivuoden alusta asti ja yhteistyömme on pelannut aina hyvin. Jaamme Joonan kanssa paljon samoja näkemyksiä mitä tulee vastuutehtävissä toimimiseen ja teekkarikulttuurin kunnioittamiseen.

Tiedän, että yhdessä pystyisimme jakamaan työtehtävät tasaisesti ja hyödyntämään molempien vahvuuksia. Koen myös, että yhdessä loisimme killalle ahkeran ja samalla monipuolisen fuksikapteeni tiimin.
Kandiuudistuksen myötä killalla tulee olemaan kaksi eri hakukohdetta. Miten varmistat, että linjojen opiskelijat eivät eriydy ja ”killoista perhein” tunnelma säilyy?Killoista perhein -imago on käsittääkseni syntynyt killallemme sen pienen koon ja tiiviin yhteishengen takia. Koko ei uudistuksen mukaan tule olemaan enää pieni, joten jäljelle jää mahdollisesti (toivottavasti) tiivis yhteishenki. Sekään ei toteudu, jos linjojen opiskelijat eriytyvät, joten se on estettävä heti alusta saakka, mikäli mahdollista. Uudet opiskelijat pitäisi saada ryhmäytymään hyvin ennen kuin heillä alkaa olemaan liikaa eri kursseja toisen linjan kanssa. Tähän pyrkisin sellaisilla aktiviteeteilla, jotka eivät erottelisi opiskelijoita toisistaan linjojen perusteella. Kaikki tutustuisivat tasapuolisesti kaikkiin ja painottaisin sitä, että me olemme kaikki yhdessä mittareita linjasta ja vuosikurssista riippumatta. Toki kaveriporukat saattavat mennä lopulta enimmäkseen linjojen mukaan, mutta ei välttämättä kovin pahasti, jos alussa kaikki saavat tutustua kaikkiin tasapuolisesti.Yksi parhaista asioista Maanmittarikillassa on ollut sen ”killoista perhein” tunnelma. Sanonta ei ole missään nimessä näyttäytynyt vain sanonnaksi vaan olen aidosti kokenut tunnelman sen mukaiseksi. Kokemukseni mukaan fuksit on aina otettu avosylin vastaan kiltaan ja tämä on luonut kiltaan viihtyisyyttä. Haluaisin ylläpitää tätä ja olla omalla toiminnallani luomassa koko killalle ilmapiiriä, jossa kaikki voivat olla kavereita keskenään. Killoista perhein motto kyetään säilyttämään mielestäni myös isommalla killalla, mikäli vastakkainasettelua fuksien ja muiden opiskelijoiden välillä ei synny vaan kaikki pääsevät avoimesti tutustumaan toisiinsa ja tekemään asioita yhdessä.Vaikka linjoja on usempi on tärkeä pitää kilta kuitenkin yhteisenä. Opiskelijoiden kesken on hyvä välttää liiallista jakoa ja ajatella kaikki ennemminninkin kiltalaisina, kuin eri linjojen opiskelijoina. Mielestäni on tärkeää järjestää kaikenlaisia tapahtumia, joissa kiltalaiset pääsevät tutustumaan toisiinsa, niin eri linjoilta kuin eri vuosikursseiltakin. Killassamme hienoa on ollut ystävällinen ja vastaanottava ilmapiiri. En näe, että koon muuttuminen vaikuttaisi tähän, mikäli vaalimme näitä piirteitä.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Fuksikapteenin virka lienee viroista aikaa vievin, sillä fuksikapteenit ovat kuin kahden hengen hallitus, eikä aikaa juuri jää opiskeluun tai muuhun. Ensimmäisen puoli vuotta aikaa kuluu hallituksen yleisenä nakkikoneena ja nykyisen fuksikapteenin apukätenä toimimiseen sekä tietysti FTMK:n erinäisiin projekteihin ja käytänteisiin tutustumiseen melko vaihtelevasti riippuen siitä, mitä kullakin viikolla on luvassa, tiivistyen erityisesti mahdollisen Wapun valmisteluun. Aikaa vievät myös hallituksen viikoittaiset kokoukset ja muut hallitusvastuut. Lisäksi keväällä aikaa vie yhteistyö uuden ISOvastaavan kanssa muun muassa ISOrekryjen osalta ja Apustimen valmistelussa. Apustin täytyy pitkälti rakentaa uudestaan ensi vuotta varten. Näiden vastuiden lisäksi kevät sisältää paljon suunnittelua tulevaa vuotta varten, kun monet tapahtumat täytyy suunnitella uudestaan tai kehitellä kokonaan uusia tapahtumakonsepteja.

Viran tuomat vastuut lähtevät kunnolla käyntiin loppukesästä MAIK-varaslähdön, orientaatioviikon ja muun syksyn tapahtumien loppuvalmisteluissa ja lukkoon lyömisessä, jolloin tunteja uppoutuu virkaan reippaasti. Orientaatioviikolla virka vaatii lähes 24 tuntia päivästä koko viikon ajan, vaikka vastuuta pystyisikin jakamaan parin kanssa. Orientaatioviikosta eteenpäin virka vastaa monesti kokoaikaista työtä vaihtelevin työajoin, ja kapteenien on oltava valmiudessa yllättävien juoksevien asioiden varalta. Tulevan kandiuudistuksen tuomiin kaikkiin haasteisiin ei ole mahdollista varautua etukäteen, mutta hyvällä valmistautumisella, organisoinnilla ja vastuunjaolla langat saa pidettyä käsissään. Aivan loppusyksy ja alkukevät ovat hieman hiljaisempia, mutta vastuut lisääntyvät hurjasti, mitä lähempänä mahdollista Wappua ollaan. Wapun ajan tapahtumien suunnittelussa fuksikapteenien erittäin pyöreät tunnit kuluvatkin Ketolla, josta poistutaankin lähinnä järjestämään tapahtumia tai nukkumaan, jos aikaa riittää.
Oletan, että kipparin hommat tulevat viemään hyvin vaihtelevia määriä viikosta riippuen ajanjaksosta. Orientaatioviikolla se vie ajasta 24 tuntia vuorokaudessa, kun taas joinain harvinaisina viikkoina muutamia tunteja (plus hallituksen kokous), kun ei ole tapahtumassa mitään ja fukseilla on kaikki hyvin. Tiettyä koostumusta tämän viran viikkoon ei todellakaan ole. Tai noh paljon suunnittelua, chattailua, valmistelua ja duunailua. Nämä ilmenevät hyvin eri tavoin eri ajanjaksoina esim. apustimen tekemisenä, orientaatioviikon suunnittelussa tai fuksisitsien järkkäilyssä. Fuksikapteenin virka on hyvin monipuolinen ja siksi se juuri kiinnostaakin.
Hakisitko pestiisi mikäli se ei olisi hallitusvirka, vaan toimarivirka?Hakisin pestiini, vaikka se ei olisikaan hallitusvirka. Asia nousi jo ensikerran keskusteluihin, kun tieto kandiuudistuksesta ja silloin mahdollisesta sisäänoton kaksinkertaistumisesta tuli tietoomme hallituksen kokouksessa. Viran ollessa hallituksessa asioihin vaikuttaminen ja kommunikointi hallituksen kanssa on tietysti helpompaa, mutta hallituksen kokouksiin osallistuminen ei edellytä hallitusvirkaa. Aikaa saattaisi jopa säästyä enemmän puhtaasti viran asioiden hoitamiseen. Olen tietysti myös kiinnostunut vaikuttamaan killan asioihin hallituksessa, tuomaan oman näkökulmani päätöksentekoon ja omalta osaltani auttamaan kiltaamme läpi tämän murrosvaiheen.Kysymys ei mielestäni ole realistinen fuksikapteenin viran kohdalla. Tässä virassa on niin paljon vastuuta, että on pakko kommunikoida superhyvin muun hallituksen kanssa. Hallituksen telegram-ryhmässä oleminen ja kokouksissa käyminen lähes joka kerta on välttämätöntä. Kipparilla kun on melkein aina jotain meneillään. Toki kokoukset ovat kaikille avoimia ja ehkä hallituschattiin voisi päästä hyvillä perusteluilla, mutta sittenhän on jo käytännössä hallituksessa. Kokouksissa käyminen saattaisi kuitenkin vähentyä, kun se ei olisi yhtä pakollista, kuin hallituksen jäsenille. Vastaukseni on siis, että jos pääsisin hallituksen tg-ryhmään parini kanssa ja jaksaisimme käydä oikeasti aktiivisesti kokouksissa (eikä vain silloin kun on välttämätön pakko), niin kyllä hakisin, vaikka kipparius ei olisikaan hallitusvirka.Hakisin. Pesti itsessään kiinnostaa minua, oli se sitten toimari- tai hallitusvirka. Hallituspaikka kuitenin takaa laajemman mahdollisuuden päätä vaikuttamaan killan asioihon. Se on hieno mahdollisuus, joka on mielestäni otettava huomioon hakiessa tähän virkaan.
Miten jakaisit tehtävät kippariparisi kanssa?Minusta on ihan todella kätevää, että kippareita on kaksi, sillä nyt voisi jakaa tehtävät kummankin jaksamisen mukaan. Toki killan koon kasvaminen meinaa enemmän hommaa, mutta ei kumpaakin kipparia välttämättä aivan jokaiseen tapahtumaan tarvitse hengaamaan silloin, kun ei ole liikaa tehtävää. Toki pyrkisimme aina molemmat paikalle, mutta jos toinen ei ole ehtinyt nukkumaan yhtään edellisen tapahtuman jälkeen ja toinen on voimissaan, voisi vastuita jakaa. Näin tapahtumien yms. taso voisi nousta, kun kumpikin hoitaisi oman osuutensa täysillä, eikä univajeessa. Näen itse Pinjan parempana aikatauluttajana ja hyvämuistisena ihmisenä. Itse tykkään kirjoittaa ohjeita ja olen kokenut tiedottaja. Paha sanoa tarkemmin vielä tässä vaiheessa kuitenkaan mitään. Uskon, että löydämme oikeat roolimme vasta tekemällä ja kokeilemalla. Olen luottavainen, että tiimityömme tulisi toimimaan.Vaikka fuksikapteeneja valitaan ensi vuonna kaksi, tulee molempien silti kantaa oma vastuu asioiden hoitamisesta. Kykenen työskentelemään kaikkien ihmisten kanssa. Riippumatta parista, uskon hyvällä kommunikaatiolla tehtävät saadaan aina jaettua tilanteen mukaan. Olen itse innokas oppimaan ja tekemään kaikkea pestiin liittyviä tehtäviä. Mikäli kuitenkin erilaisia vahvuuksia eri asioiden hoitamiselle löytyy, en näe estettä, että niiden hoitamista ei voisi jakaa valmiiksi parin kanssa.

Mikäli minut valitaan fuksikapteeniksi Julie Kurumaan kanssa, olen varma, että tehtävien jaosta ei tule mitään ongelmaa. Olemme toimineet muun muassa liikuntatutorin tehtävissä yhdessä järjestäen tapahtumia ja olemme olleet monissa asioissa yhdessä mukana. Olen kokenut konkreettisesti yhteistyömme pelaavan ja kynnys puhua toisen kanssa kaikista asioista on jo olemattoman pieni.