Homonaamalaulu on Maanmittarikillan perinteisiin kuuluva kunnianosoituslaulu, jota on laulettu killassa 2000-luvun alkupuolelta. Syksyllä 2017 tehdyssä hyvinvointikyselyssä jäsenistöltä kysyttiin mielipidettä Homonaamalaulusta. Lähes kolme neljästä vastaajasta ei koe laulua ahdistavana ja 57 % vastanneista on sitä mieltä, että sen laulamista tulisi jatkaa. Sen sijaan noin 16 % vastanneista on pahoittanut mielensä laulun vuoksi ja 22 % ei kannata sen laulamista jatkossa. 21 % ei osannut sanoa, tulisiko Homonaamalaulun laulamista jatkaa.

Keväällä 2018 killan Hyvinvointi -workshopissa tultiin siihen tulokseen, että Homonaamalauluun tulee tehdä muutoksia. Päätös perustuu hyvinvointikyselyn tuloksiin, sekä toistuvasti killan ulkopuolisilta henkilöiltä saatuun negatiiviseen palautteeseen esimerkiksi lakkien jaossa ja Kevätpäiväntasauksessa. Vaikka meille Homonaamalaulun laulaminen on suuri kunnianosoitus, se ei avaudu kuulijalle, joka kuulee laulun ensimmäistä kertaa ja näin ollen antaa varsin kyseenalaisen kuvan killastamme.

Näiden syiden vuoksi hallitus on päättänyt avata sanoituskilpailun. Voit ehdottaa lauluun uutta, sopivampaa sanaa homonaama -sanan tilalle tai keksiä kokonaan uuden laulun! Ehdotettava sana/laulu ei saa olla loukkaava, syrjivä tai muutoin epäsopiva. Odotamme innolla ehdotuksianne! Alla nykyinen Homonaamalaulu -versio:

“:,;**Etunimi Sukunimi**, hän on homonaama
Ti-tiidit-ti ti-tiidit-ti ti-tiidit-dit-tit-ti:,:
Minä tunnen paljon mittareita
ja poikkeuksetta kaikki ovat homonaamoja”