Syyspäivän täräys 2022

Jälleen kerran Maanmittarikilta ry:n Perinnesitsit ja MIL ry:n vuosijuhlat on yhdistetty yhdeksi suureksi Syyspäivän täräykseksi,
joka tuo yhteen maakansan vauvasta vaariin. Päiväksi tälle syksyn juhlien huipentumalle on valikoitunut perjantai 23.9.
Sitsien cocktailtilaisuus järjestetään Opiskelijakulttuurimuseolla klo 17.30 alkaen, ja varsinainen iltatilaisuus alkaa klo 18.30 Servin Mökissä.

Luvassa on tyylikkäät ja perinteitä kunnioittavat sitsit, joilla mittarikansa pääsee tutustumaan toisiinsa.
Luvassa on niin kaunista laulua kuin jotain mahdollisesti tanssijalkaa vipattavaa esitystä!

Juhlimaan mahtuu 192 vierasta. Fuksien, sekä kutsuvieraiden ilmottautumiset ovat etusijalla ja muiden paikat voidaan vahvistaa vasta ilmottautumisen päätyttyä.
Ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 29.8. klo 16 ja sulkeutuu 8.9. klo 23:00. Tällöin ilmoittautuminen on myös sitova. Ilmoitamme 9.9. varmistetut paikat juhliin, jolloin on vielä mahdollista perua ilmoittautuminen.

Hinnat (kasvis/kala):

Fuksi 16/18€
Opiskelija 20/22€
Valmistunut 30/32€
Kannatuslippu 50€

Pukukoodi: Cocktail

Syyspäivän täräys on tapahtumana reilu ja yhdenvertainen kaikille eikä Maanmittarikilta hyväksy tapahtumissaan minkäänlaista häirintää. Tapahtumassa noudatetaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita. Jos kuitenkin kohtaat tapahtumassa epämiellyttävää käytöstä tai häirintää, olethan yhteydessä tapahtuman järjestäjiin tapahtuman aikana tai sen jälkeen. Järjestäjät ovat paikalla tapahtumassa ja heidän yhteystiedot löydät läsystä. Voit myös halutessasi aina ottaa yhteyttä AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin hairinta@ayy.fi ja lisätietoja löydät osoitteesta https://www.ayy.fi/fi/palvelut-jasenille/hairintayhdyshenkilot

Lisätietoa tapahtumasta ja vastauksia kysymyksiin voi tiedustella
Maanmittarikillan fuksikapteeneilta.
tg: @mittarikaput
Sähköpostit: pinja.salo@aalto.fi
joona.lipponen@aalto.fi

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuneet

Fuksit
Toman Hairetdin
Riina Karvonen
Iida Liimatainen
Ville-Vertti Vähätalo
Olli Harju
Peeka
Tuomas Maijala
Sonja Pasternack
Netta Varonen
Alicia
Tinja Tiainen
Nette Poutiainen
pihla markkanen
Riina Isokääntä
Siiri Kokko
Vilhelm Turunen
Matias Innamaa
pinja tamminen
Saska Kolehmainen
Sampo Pöyri
Sofia Waris
Antti Uusi-Marttila
Sanni Lepola
Essi Halonen
Ilkka Rantakokko
Ilmari Peltonen
Antti Karttunen
Mikko Ruoppa
Alli Laaksonen
Senja Aaltonen
Elis Wilenius
Iiris Mäkelä
Juri Louhio
Laura Lehtiniemi
Ilppo Piiroinen
Matias Iivonen
Veera Eskelinen
Oskari Holmström
Ia Koivisto
Mikko Korpela
Elina Ylitalo
Maila Kataja
Minna Rantakokko
Pinja Nuopponen
Samuel Babjak
Stefanos Kythreotis
Florian Wiest
Markus Siro
Joonatan Roiha
Laura Kärkkäinen
Essi Rissanen
Veikko Väisälä
Vilma Kivelä
Melinda Nelimarkka
Olivia Matilainen
Aku Jyläskoski
Otso Lattu
Simo Piironen
Sanni Palomäki
Ville Hyvönen
Maria Pelkonen
Anette Niva
Saga Hynninen
Markus Junno
Iida Katajisto
Matias Kuivasaari
Ni Nguyen
Hilda Lintala
Matias Kettunen
Sara Blomqvist
Juho Eskelinen
Aino Parkkonen
Hannaliisa Koivu
Anni Karlsson
Janne Toppi
Riina Huurros
Elias Tikkanen
Ida Maunula
Saara Pellinen
Dennis Forsman
Noah Clarkeburn
Jussi Parkkonen
Anni Koivunen
Veikko Törmälehto
Katja Luukkola
Vivian brusil
Chris Yung
An Duong
Aapo Kivari
Laura Kariniemi
Henni Rinkinen
Eemil Koskinen
Stella Burmeister
Ilari Kaipia
Lari Pirttijärvi
Emil Durczok
Oliver Isaksson
Topi Nieminen
Mikko Tiitinen
Veeti Vatanen
Siiri Hatanpää
Leo Tavio
Lotta Suvanto
Amanda Hansén
Ville Arvola
Minttu Käyhty
Mari Pulkkinen
Opiskelijat ja Alumnit
Onni Nurkka
Näsmanin Otto
Markus Hartikainen
Leo v
Juho Pelkonen
Otto S
Netta Mäki
Katariina Kasvinen
Julius Paloranta
iisa simola
Tuuli Inkinen
Daniel Guzman Monet
Joel Leppänen
Elli Happonen
Ella Ryhänen
Leevi Lindqvist
Anna Nurmes
Saana Neulasalmi
Aku Staff
Eero Hyytinen
Mariia Saastamoinen
Juuso Taskinen
Aino Ruohola
Nuutti Melkas
Nea Hurme
Janika Tikkakoski
Anna-Mari Jalo
Veera Lehto
Adele Raunu
Lotta Sirkemaa
Netta Maijala
Laura Iivonen
Julie Kurumaa
Eetu Kaskela
Roope Vanhanen
Oskari Nummelin
Lotta Keskinen
Elisabeth Rancken
Eeti Ahola
Viola Palolahti
Henri Heilala
Maija Mäkiniemelä
Laura Mörsky
Inkeri Mankkinen
Ville Alasalmi
Tiia Kangas
Laura Kankaanpää
Tommi Alajoki
Eetu Li
Milla Sorsimo
Emmi Vieira
Ellinoora Rastas
Riku Putkinen
Karolina Itäinen
Samu Hasegawa
Ziyi Fu
Jenni Kujala
Essi Salavirta
Sohvi Reitmaa
Iina Rusanen
Ida Kettuoja
Roni Nyholm
Mounzer Awad
Aaro Hanttu
Sofia Neuvonen
Otto Tarnanen
Riina Koskinen
Joona Jalava
Paula Mitikka
Robert Siljander
Julita Koski
Valtteri Nieminen
Leo Tavio
Daniel Liljestrand
Kutsuvieraat
Riina Timonen
Jesper Winogradow
Juuli Väätäinen
Pinja Salo
Katri Nuuja
Mikko Hovi
Paavo Häikiö
Joona Lipponen
Elli Vainio-Mattila
Kirsikka Riekkinen
Henri Brax

Varasijalla

Fuksit
Opiskelijat ja Alumnit
Kutsuvieraat