logoylä
Terve!

My name is Heikki and I’m currently serving as the Master’s Student Captain of MK. (To answer the traditional sitsit questions: my totem animal is the orangutan, and yes, I am currently single.) What this means in theory is that I do with new master’s degree students and exchange students what the Freshman Captain does with new bachelor’s degree students: integrate them into the most family-like Guild and the wider Teekkari community.

When talking about Bachelor freshmen, fact is they are adorably naive and will basically have time to do whatever the captain tells them to. That’s by no means a bad thing. I was the same way when I began my studies years ago, and it’s certainly the best way to see everything and absorb the true Teekkari spirit. My motley crew of new students is quite the opposite, however. They’re all wonderful people but a unified group they don’t make that easily.

I should probably take this opportunity to tell everyone a little bit on the terms. International students include both exchange students (who are here only temporarily) and degree students (who are enrolled to study a full master’s degree). Among the latter group there are also plenty of native Finns who already have a bachelor’s degree from another institution and have chosen to further their education in Otaniemi, some even while working full-time.

On top of all this, my position didn’t actually exist in this exact form last year. The grandiose title was dreamt up by my predecessor Reeta, who has now moved up to the AYY Teekkari Section to handle international matters across Aalto. Creating the position was definitely a wise move since the new English-language master’s programs began this year and brought with them many new international students, but it has also meant I’ve have had to imporvise a lot as I go. My work will only end once Wappu is (hopefully) organized and my new students finally get Teekkari caps of their own.

Luckily I’m not alone in this. The rest of the Board provides support when needed, and like the Freshman Captain, I also have tutors to assist me. Beyond that, we have a fantastic ENG International Team working together across the three Guilds in our School, as well as the AYY International Committee for even wider cooperation. I’ve made many friends thanks to this position and my sincere advice to all new students is to get involved in association work somehow! It will take some time, but it’s also incredibly rewarding.

In Varietate Concordia
Heikki Salko
Master’s Student Captain 2016
heikkilogoylä
(Teksti on kirjoitettu alunperin englanniksi, joten autenttista kokemusta varten se kannattaa lukea täältä.)

Terve!

Nimeni on Heikki ja toimin tällä hetkellä MK:n hallituksessa nimikkeellä Master’s Student Captain, tuttavallisemmin myös maisterikapteeni. (Perinteisiin sitsikysymyksiin vastatakseni: toteemieläimeni on oranki, ja kyllä, olen tällä hetkellä sinkku.) Teoriassa tämä tarkoittaa, että teen uusien maisteri- ja vaihto-opiskelijoiden kanssa samaa kun fuksikapteeni kandifuksien kanssa: autan heitä integroitumaan killoista perheimpään sekä laajempaan teekkariyhteisöön.

Puhuttaessa kandifukseista, he ovat hellyttävän naiiveja ja heillä on aikaa tehdä jokseenkin mitä kippari käskee. Se ei ole mitenkään huono asia. Olin itse aivan samanlainen kun aloitin opiskeluni vuosia sitten, ja se on ehdottomasti paras tapa nähdä asioita sekä imeä todellista teekkarihenkeä. Oma sekalainen seurakuntani uusia opiskelijoita on kuitenkin tyystin erilainen. He ovat kaikki upeita ihmisiä, mutta yhtenäistä joukkoa heistä ei saa aivan yhtä helposti.

Hyödynnän tämän tilaisuuden ja valistan teitä samalla hieman maisteriopiskelijoiden käyttämistä termeistä. Kansainvälisiin eli kv-opiskelijoihin (myös ulkkari) lukeutuu sekä vaihto-opiskelijoita (vaihtari, täällä vain väliaikaisesti) että tutkinto-opiskelijoita (tutkari, täällä suorittamassa täyttä maisterintutkintoa). Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu runsaasti myös suomalaisia, joilla on jo kandi/AMK-tutkinto jostakin muualta. He ovat päättäneet jatkaa opintojaan Otaniemessä, osa jopa täysipäiväisen työn ohessa.

Tämän sekamelskan lisäksi virkaani ei tällaisenaan ollut viime vuonna edes olemassa. Upeasta tittelistä saa kiittää edeltäjääni Reetaa, joka on nyt edennyt Teekkarijaostoon hoitamaan kv-asioita koko Aallon laajuisesti. Viran luonti oli varmasti viisas veto, sillä uudet englanninkieliset maisteriohjelmat alkoivat tänä vuonna ja toivat mukanaan koko joukon uusia ulkomaisia opiskelijoita. Se on kuitenkin myös tarkoittanut, että puolet vastaantulevista tilanteista ovat täysin ennennäkemättömiä ja vaativat paljon soveltamista. Työni loppuu vasta mahdollisena Wappuna, kun maisterifuksini viimein saavat omat teekkarilakkinsa.

Onneksi minulla on auttavia ystäviä. Muu hallitus tukee tehtävääni apua tarvitessani, ja fuksikapteenin tavoin minulla on ISOja apunani. Tämän lisäksi korkeakoulumme kolmen killan välinen ENG International Team tekee tiivistä yhteistyötä. Vielä laajempaa toimintaa varten olen mukana myös AYY:n kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK). Olenkin löytänyt paljon kavereita virkani kautta ja vilpitön neuvoni kaikille uusille opiskelijoille on lähteä mukaan yhdistystoimintaan jossakin muodossa! Se vie hieman aikaa, mutta on vastineeksi äärimmäisen palkitsevaa.

In Varietate Concordia
Heikki Salko
Master’s Student Captain 2016
heikki