Syyspäivän täräys

Once again the tradition sitsit of The Guild of Surveying Engineers are combined with the annual ball of MIL ry into one great event called Syyspäivän täräys! This event brings together guild members of all ages. This year the event will be on Friday the 23rd of September. The cocktail event will be at Museum of Student Life at 17.30 and the main event will start at 18.30 at Smokki.

The sitsit will be traditional and classy event, in which all mittaris have a chance to get to know each other. There will be beautiful singing and performances that will make you dance!

There will be 192 places available, and bachelor fuksis and special guests will be prioritized in the sign-up. The event will be held in Finnish. There will be a separate event for master fuksis.

The sign-up opens on Monday 29th of August at 16.00 and closes on 8th of September at 23.00. The tickets will be confirmed on the 9th of September, which is the last chance to cancel the sign-up. The sign-up cannot be cancelled after 10th of September at 12.00.

Prices (vegetarian/fish):
Fuksi: 16/18€
Student: 20/22€
Alumnus: 30/32€

Dress code: Cocktail

Syyspäivän täräys is an equal event for all participants and The Guild of Surveying Engineers does not tolerate any harassment in their events. The event will follow AYY’s principles of a safe space. If you experience or witness uncomfortable behavior or harassment, please contact the event organizers at or after the event. The organizers will be present at the event and their contact information will be available in the song booklet. You can also contact AYY’s harassment contact persons via hairinta@ayy.fi and more information is available at https://www.ayy.fi/fi/palvelut-jasenille/hairintayhdyshenkilot

You can ask questions and get more information from the fuksicaptains.
tg: @mittarikaput
e-mails: pinja.salo@aalto.fi joona.lipponen@aalto.fi

Registration has ended.

Registrations

Fuksit
Toman Hairetdin
Riina Karvonen
Iida Liimatainen
Ville-Vertti Vähätalo
Olli Harju
Peeka
Tuomas Maijala
Sonja Pasternack
Netta Varonen
Alicia
Tinja Tiainen
Nette Poutiainen
pihla markkanen
Riina Isokääntä
Siiri Kokko
Vilhelm Turunen
Matias Innamaa
pinja tamminen
Saska Kolehmainen
Sampo Pöyri
Sofia Waris
Antti Uusi-Marttila
Sanni Lepola
Essi Halonen
Ilkka Rantakokko
Ilmari Peltonen
Antti Karttunen
Mikko Ruoppa
Alli Laaksonen
Senja Aaltonen
Elis Wilenius
Iiris Mäkelä
Juri Louhio
Laura Lehtiniemi
Ilppo Piiroinen
Matias Iivonen
Veera Eskelinen
Oskari Holmström
Ia Koivisto
Mikko Korpela
Elina Ylitalo
Maila Kataja
Minna Rantakokko
Pinja Nuopponen
Samuel Babjak
Stefanos Kythreotis
Florian Wiest
Markus Siro
Joonatan Roiha
Laura Kärkkäinen
Essi Rissanen
Veikko Väisälä
Vilma Kivelä
Melinda Nelimarkka
Olivia Matilainen
Aku Jyläskoski
Otso Lattu
Simo Piironen
Sanni Palomäki
Ville Hyvönen
Maria Pelkonen
Anette Niva
Saga Hynninen
Markus Junno
Iida Katajisto
Matias Kuivasaari
Ni Nguyen
Hilda Lintala
Matias Kettunen
Sara Blomqvist
Juho Eskelinen
Aino Parkkonen
Hannaliisa Koivu
Anni Karlsson
Janne Toppi
Riina Huurros
Elias Tikkanen
Ida Maunula
Saara Pellinen
Dennis Forsman
Noah Clarkeburn
Jussi Parkkonen
Anni Koivunen
Veikko Törmälehto
Katja Luukkola
Vivian brusil
Chris Yung
An Duong
Aapo Kivari
Laura Kariniemi
Henni Rinkinen
Eemil Koskinen
Stella Burmeister
Ilari Kaipia
Lari Pirttijärvi
Emil Durczok
Oliver Isaksson
Topi Nieminen
Mikko Tiitinen
Veeti Vatanen
Siiri Hatanpää
Leo Tavio
Lotta Suvanto
Amanda Hansén
Ville Arvola
Minttu Käyhty
Mari Pulkkinen
Opiskelijat ja Alumnit
Onni Nurkka
Näsmanin Otto
Markus Hartikainen
Leo v
Juho Pelkonen
Otto S
Netta Mäki
Katariina Kasvinen
Julius Paloranta
iisa simola
Tuuli Inkinen
Daniel Guzman Monet
Joel Leppänen
Elli Happonen
Ella Ryhänen
Leevi Lindqvist
Anna Nurmes
Saana Neulasalmi
Aku Staff
Eero Hyytinen
Mariia Saastamoinen
Juuso Taskinen
Aino Ruohola
Nuutti Melkas
Nea Hurme
Janika Tikkakoski
Anna-Mari Jalo
Veera Lehto
Adele Raunu
Lotta Sirkemaa
Netta Maijala
Laura Iivonen
Julie Kurumaa
Eetu Kaskela
Roope Vanhanen
Oskari Nummelin
Lotta Keskinen
Elisabeth Rancken
Eeti Ahola
Viola Palolahti
Henri Heilala
Maija Mäkiniemelä
Laura Mörsky
Inkeri Mankkinen
Ville Alasalmi
Tiia Kangas
Laura Kankaanpää
Tommi Alajoki
Eetu Li
Milla Sorsimo
Emmi Vieira
Ellinoora Rastas
Riku Putkinen
Karolina Itäinen
Samu Hasegawa
Ziyi Fu
Jenni Kujala
Essi Salavirta
Sohvi Reitmaa
Iina Rusanen
Ida Kettuoja
Roni Nyholm
Mounzer Awad
Aaro Hanttu
Sofia Neuvonen
Otto Tarnanen
Riina Koskinen
Joona Jalava
Paula Mitikka
Robert Siljander
Julita Koski
Valtteri Nieminen
Leo Tavio
Daniel Liljestrand
Kutsuvieraat
Riina Timonen
Jesper Winogradow
Juuli Väätäinen
Pinja Salo
Katri Nuuja
Mikko Hovi
Paavo Häikiö
Joona Lipponen
Elli Vainio-Mattila
Kirsikka Riekkinen
Henri Brax

Waiting list

Fuksit
Opiskelijat ja Alumnit
Kutsuvieraat