Fuksista teekkariksi

Fuksipistevihko

Jotta jokainen fuksi olisi lakkinsa arvoinen, on heidän suoritettava tietty määrä fuksipisteitä, tarkalleen vähintään 300 pistettä. Pisteidenkeruussa ensisijaisen tärkeä väline on fuksipistevihkonen, johon te fuksit keräätte merkinnät ja jotka ISOvastaava ja minä ratifioimme puumerkein.

Fuksipisteet

Fuksipisteitä kertyy olemalla mukana fuksipistevihosta löytyvissä tapahtumissa. Pisteidenkeruu ei ole missään tapauksessa hankalaa, vaan tarkoituksena on pikemminkin kannustaa teitä uusia mittareita osallistumaan killan ja myös AYY:n tarjoamiin ajanvietemahdollisuuksiin. Toki noiden pakollisten työpisteiden keruu saattaa myös tarkoittaa työntekoa, mutta on pikemminkin sääntö eikä poikkeus, että esim. juhlien järkkäily se vasta tarjoaakin mahdollisuuden hauskanpitoon!

Teekkarilakki

Itse lakista sen verran, että sen käyttäjä edustaa oman hurmaavan persoonansa lisäksi koko teekkarikuntaa ja olisi suotavaa käyttäytyä sen mukaisesti. Toivotan kaikille paljon intoa pisteiden keruuseen ja muistakaa, ettei kyse ole mistään elämääkin vakavammasta asiasta, vain silkasta hauskanpidosta teekkarimaisella tavalla.

Fuksit jonottamassa lakkejaan Wappuaattona 2013.

Fuksit jonottamassa lakkejaan Wappuaattona 2013.