Opintojen FAQ

Mistä löydän tietoa opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista?
Aalto-Yliopiston into-portaalista löytyy kattava säännöstö koskien opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia.

Milloin tentti/harkkatyötulokset pitää julkaista?
Tentti- ja harjoitustyötulokset tulee julkaista neljän viikon kuluessa tentin tai arvosteltavan harjoitustyön jättämisestä.

Missä tenttitulokset ilmoitetaan?
Tenttien, luentokuulustelujen ja erilaisten harjoitustöiden tulokset julkaistaan pääsääntöisesti MyCoursesissa kurssin omilla sivuilla ennen kurssisuoritusten viemistä opintorekisteriin.

Milloin kurssisuoritus näkyy Oodissa?
Kurssisuoritukset lähetetään opintorekisteriin kirjattavaksi tulosten julkistamisen jälkeen kurssin vastuuopettajan toimesta. Pääsääntöisesti opintojen kirjaaminen tapahtuu yleensä kahden viikon sisällä tulosten julkistamisesta.

Mitä teen, jos tulokset ovat myöhässä?
Mikäli tuloksia ei neljän viikon kuluessa tentin tai arvosteltavan harjoitustyön jättämisestä ole julkaistu, kannattaa olla ensimmäisenä yhteydessä kurssin vastuuopettajaan. Kurssin vastuuopettajalla on aina tieto myöhästymisen syystä ja tulosten julkistamisen aikataulusta.

Tämän jälkeen kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä killan opintomestariin, joka toimii killan jäsenten edunvalvojana opiskeluun liittyvissä asioissa.

Mistä voin lainata kurssikirjoja?
Otaniemen pääkirjastosta löytyy kattava valikoima erilaisia kurssikirjoja aina lainattavista kirjoista lukusalikirjoihin saakka. Kirjasto tarjoaa myös hyvät ja rauhalliset puitteet lukemiseen ja sen nettisivut tarjoavat lisäksi tehokkaan hakukoneen erilaisten kirjojen etsintään ja saatavuuden tarkasteluun. Kirjaston palveluiden kautta on käytettävissä myös jonkin verran nettiselaimella luettavia e-kirjoja.

Haluaisin lähteä vaihtoon, mistä lähden liikkeelle?
Into-portaalista löytyy kattava tietopaketti liittyen opiskelijavaihtoon. Portaalissa on myös listattuna kaikki koulumme sopimuksiin perustuvat vaihtokohteet. Tämän jälkeen kannattaa vaihdosta keskustella laitoksemme opintoasioiden suunnittelijoiden kanssa, joiden yhteystiedot löytyvät mm. täältä.

Mistä saa apua sivuaineen tai vapaa valintaisten opintojen valintaan?
Kurssivalintoja tehdessä kannattaa ensimmäiseksi tutustua sivuaineoppaassa esitettyyn tarjontaan, sivuaineopas löytyy täältä. Mahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu tähän, vaan sivuaineita voi hakea myös mm. muista yliopistoista erityisen JOO-oikeuden avulla. Lisäksi laitoksemme opintoasioiden suunnitteluhenkilökunta auttaa mielellään valintoihin liittyvissä kysymyksissä.