Toiminta

Killan toimintaan kuuluu tapahtumien järjestäminen jäsenistölle itse ja muiden järjestöjen kanssa, yrityssuhteiden ylläpitäminen, sekä ammattillisen opetuksen vaaliminen. Lisäksi Maanmittarikilta on julkaissut 60-luvulta asti kiltalehti Geometrestä.

Killan tapahtumien järjestämisestä vastaa isäntä ja emäntä, yrityssuhteista yrityssuhdemestari ja kiltalehden julkaisusta taas vastaa Geometreksen päätoimittaja. Maanmittarikillan vuosijuhla, Kevätpäiväntasaus, järjestetään perinteisesti maaliskuun puolivälissä.

Killan toimintaan voit lähteä mukaan hakeutumalla toimihenkilön virkaan tai ilmaisemalla mielenkiintosi tiettyä toimintaa kohden killan hallitukselle. Hallituksen tavoitat osoitteesta mk-hallitus@list.ayy.fi.

Killan vuosijuhlat, 112. Kevätpäiväntasaus vuonna 2013.

Killan vuosijuhlat, 112. Kevätpäiväntasaus vuonna 2013.