ISOtoiminta

ISOhenkilöt ovat vanhempia opiskelijoita (yleensä 2. vuosikurssia), joiden tehtävänä on tutustuttaa uudet fuksit opiskelijaelämään ja teekkarikulttuuriin. Muualla heitä saatetaan kutsua tuutoreiksi, mutta teekkaripiireissä he ovat ISOja. Ensimmäisellä viikolla fuksit jaetaan ryhmiin, joista jokaisessa on neljä ISOhenkilöä. ISOt neuvovat käytännön asioissa, kuten missä on seuraava luento, miten ilmoittaudutaan kursseille, mistä saa matkakortin tai missä on Otaniemen parasta ruokaa keskiviikkoisin. Opintoja aloittaessa kysymyksiä on varmasti paljon, mutta ISOt ovat itsekin olleet fukseja ja pohtineet samoja asioita, joten he auttavat mielellään. Ensimmäisellä viikolla ISOt pitävät seuraa uusille opiskelijoille ja vuoden mittaan he auttavat myös fuksitapahtumien järjestämisessä.

ISOjen ohjaajana toimii ISOvastaava, jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi uusien ISOjen rekrytointi. Hän huolehtii, että ISOt tietävät missä kuuluu olla sekä muistuttaa tärkeistä asioista, auttaa koulutusten järjestämisessä ja järjestää yhdessä ISOtoimikunnan eli ITMK:n kanssa tapahtumia kaikkien kiltojen ISOille. Vuonna 2016 ISOvastaavana toimii Netta Maijala. Vuonna 2017 ISOvastaavana toimii Helena Huhtinen.

ISOtoiminta on ennen kaikkea hauskaa, siinä pääsee tutustumaan moniin uusiin tuttavuuksiin ja saa loistavan mahdollisuuden kokea fuksivuoden parhaita paloja uudestaan!

ISOrekry

ISOhenkilöt rekrytään vuosittain maaliskuun alkuun mennessä ja jo fuksien tuloa edeltävänä keväänä ISOille järjestetään koulutuksia ja tapahtumia, jotka antavat valmiuksia toimia ISOhenkilönä. ISOhenkilön tehtävät, vastuut, velvollisuudet ja hauskanpito ulottuvat fuksien ensimmäisestä päivästä aina wappuun asti.

KV-ISOtoiminta

Kansainväliset ISOhenkilöt eli KV-ISOt kaitsevat vaihto- ja tutkinto-oppilaita, siinä missä ISOhenkilöt katsovat fuksien perään. KV-ISOna pääset tutustumaan uusiin kulttuureihin, mielenkiintoisiin ihmisiin ja voit samalla kätevästi kehittää kielitaitoasi. Käytännössä KV-ISOjen tehtäviin kuuluu yhteydenotto ulkomaalaiseen opiskelijaan jo ennen tämän Suomeen tuloa, käytännön apu ensimmäisinä päivinä sekä suomalaiseen kulttuuriin ja teekkarielämään tutustuttaminen. Myös KV-ISOille järjestetään oma koulutus tehtäviinsä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä killan Master’s Students Captainiin Heikki Salkoon.

Kysymyksiä ISOtoiminnasta tai KV-ISOtoiminnasta? Ota yhteyttä:

Netta Maijala ISOvastaava 2016, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi, +358 504011804

Laura Strömberg Fuksikapteeni 2016, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi, +358 405469666

Heikki Salko Master’s Students Captain 2016, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi, +358 405967975

ISOryhmät 2016

Maantiekiitajat

Maantiekiitäjät: Eemeli, Pieta, Liisa, Lauri, Silja

Sopulit

Sopulit: (ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle) Juho, Aino, Tuuli, Jere, Hanna

Vasikat

Vasikat: Ilmari, Matias, Iiro, Anu, Kersti

Vesinokkaelaimet

Vesinokkaeläimet: Annika, Pekka, Juho, Helena, Elisa

Vanhat ISOryhmät:
2015
2014